84617_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
84617
Flere reiser kortere med kollektivtransport
statistikk
2012-07-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere reiser kortere med kollektivtransport

Det var tett oppunder 525 millioner reiser med kollektivtransport i 2011. Dette var en økning på 20 millioner reiser fra året før. Det aller meste av veksten var i byområdene Oslo, Bergen og Trondheim, men reisene i byene er relativt korte.

Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2010-2011

De totale påstigningstallene for kollektivtransport økte med 4,1 prosent fra 2010, og endte samlet sett på 525 millioner reiser i 2011. To av tre nye påstigninger var med bane, og da hovedsakelig med sporvei og forstadsbane.

Trafikkveksten for sporvei og forstadsbane var på 9,4 prosent. Båt hadde en mer moderat passasjerøkning med 4,8 prosent, mens buss og jernbane gikk opp omtrent 2 prosent.

Byområdene leder an

Det aller meste av passasjerveksten har skjedd i byområdene, og hovedsakelig i landets tre største byer. Oslo, Bergen og Trondheim hadde til sammen en økning på over 10 millioner busspassasjerer fra 2010 til 2011. Dette tilsvarer hele veksten for byområdene, og betyr at det var marginale endringer i de andre områdene.

2011 var det første året da Bybanen i Bergen var i full drift, og dette ga et betydelig bidrag til den totale kollektivtrafikken. Til tross for dette, økte busstrafikken i Norges nest største by.

I Oslo var det passasjervekst til tross for at busstilbudet, målt i setekilometer, ble redusert fra 2010 til 2011. Kapasitetsutnyttelsen nådde dermed skyhøye 48 prosent i 2011.

Buss taper utenfor byene

I likhet med regiontogene (se jernbanestatistikken ) mistet også fylkesoverskridende bussruter, oftest ekspressbusser, passasjerer fra 2010 til 2011. En nedgang på 7,0 prosent har allerede ført til flere rutenedleggelser og -reduksjoner.

Det var en nedgang på 1,7 prosent i antall reiser med fylkesinterne ruter utenfor byområdene og det var så vidt under 100 millioner påstigninger i 2011.

Færre passasjerkilometer

På tross av høyere passasjertall, ble transportarbeidet redusert med 1,8 prosent fra 2010 til 2011. Båt var eneste unntak, hvor det var en økning på 5,7 prosent i antall passasjerkilometer. Gjennomsnittlig reiselengde ble totalt sett redusert med snaut 1 kilometer, til totalt 14,6 kilometer. Årsaken til dette var kombinasjonen av færre langreiser og flere korte byreiser.

Begreper

Setekilometer: Sum antall kilometer tilgjengelige seter har reist.

Passasjerkilometer: Sum antall kilometer passasjerene har reist.

Kapasitetsutnyttelse: Forholdet mellom passasjerkilometer og setekilometer.

Transportarbeid: En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner passasjerkilometer eller tonnkilometer.

Utkjørt distanse: Sum antall kilometer transportenhetene har kjørt. En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner vognkilometer, båtkilometer eller togkilometer.

Kollektivtransport

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Usikre tidsrekker

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store strukturendringer, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet om endringene i tilbud og etterspørsel av kollektivtransport. I Bergen og Hordaland er det gjort endringer i modellen for beregning av påstigninger og transportarbeid i 2011.

Tabeller: