21774_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
21774
Fortsatt vekst i kollektivtransporten
statistikk
2009-04-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i kollektivtransporten

Det ble transportert snaue 6 millioner flere passasjerer med kollektivtransport i 2007 enn i 2006. Transport med båt og bane utgjorde hele økningen.

Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2006-2007

Antallet påstigninger innenfor kollektivtransporten i 2007 økte med beskjedne 1,2 prosent fra 2006, og endte samlet opp på 458 millioner. Økningen var sterk for båt, med hele 12,6 prosent, mens bane hadde mer moderate 3,7 prosent vekst. Buss måtte tåle en liten tilbakegang.

Målt i utkjørt distanse økte ruteproduksjonen med nærmere 5 prosent - til over 392 millioner kilometer. Store deler av veksten kan her tilskrives buss som tross nedgangen i passasjerer, produserte flere kilometer. Også bane var på plussida.

Liten endring i reiselengde

Gjennomsnittlig reiselengde med båt ble vesentlig kortere, med en reduksjon fra vel 28 kilometer til i underkant av 25 kilometer. De øvrige transportformene hadde kun marginale endringer målt i gjennomsnittlig reiselengde.

Nedgang for buss i byene

Etter en pen økning i passasjertallene fra 2005 til 2006, var det 3 millioner færre påstigninger på buss i byområdene i 2007 sammenlignet med året før. Både fylkesoverskridende ruter (les i hovedsak ekspressbusser) og fylkesintern trafikk utenfor byene hadde en liten økning i påstigningstallene. Sør-Trøndelag, herunder Trondheim, utmerker seg denne gang med god utvikling i både passasjer- og ruteproduksjonstallene.

De offentlige kjøpene økte med godt over 600 millioner kroner, og nesten halvparten av dette gikk til byene. Totalt kjøpte det offentlige rutetransport med buss for 4 milliarder kroner.

Stabil økning med bane

Totalt hadde bane en passasjerøkning på 3,7. prosent, og rundet dermed 160 millioner påstigninger. Over halvparten av økningen var med trikk, t-bane eller flytog, men også påstigningstallet for "ordinær" jernbane (hovedsakelig NSB) passerte 50-millioners-grensen med god margin. Ruteproduksjonen for bane økte målt etter de fleste vanlige parametre.

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Usikre tidsrekker

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store strukturendringer, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet om endringene i tilbud og etterspørsel av kollektivtransport.

+

Tabeller: