220148_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/aar
220148
Passasjerveksten på skinner
statistikk
2015-06-09T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikk over bl.a. tog, båt, buss, trikk og t-bane: Antall passasjerer, kilometer og billettinntekter. Skinnegående transport hadde kraftig økning i 2014.

Kollektivtransport2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Passasjerveksten på skinner

12 millioner flere påstigninger innebærer en passasjervekst for kollektivtransporten på 2,2 prosent fra 2013 til 2014. To av tre nye reiser var med skinnegående transportmidler.

Utkjørt distanse , passasjerer og billettinntekter, etter transportform
2014Endring i prosent
2013 - 20142009 - 2014
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer420 606-1,15,0
Buss362 837-1,23,7
Båt6 532-8,16,3
Bane51 2361,114,8
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer572 8722,218,4
Buss343 6571,214,6
Båt10 0370,418,1
Bane219 1783,825,0
Billettinntekt (1 000 kr)
Alle transportformer11 457 4965,526,1
Buss4 950 1103,716,1
Båt507 610-3,25,2
Bane5 999 7767,938,3
Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Jernbanens 3,1 millioner ekstra påstigninger utgjorde en vekst fra 2013 til 2014 på 4,6 prosent, mens de 4,9 millioner nye passasjerene med trikk, t-bane og bybane var en økning på 3,4 prosent. Til sammenligning tilsvarer 4,1 millioner flere busspassasjerer en oppgang på 1,2 prosent.

Kollektive transportmidler kjørte 4,6 millioner kilometer kortere i 2014 enn i 2013. Dette innebærer en tilbakegang i utkjørt distanse på 1,1 prosent. Med en vridning fra buss og båt til bane, som har betydelig flere seter, fikk vi likevel en samlet kapasitetsøkning på 123 millioner setekilometer, eller 0,5 prosent.

Reduksjon i distriktene

Landbasert kollektivtransport utenfor byområdene er i praksis rutebuss. Tendensen er at både tilbud og bruk øker i byområdene, mens begge deler reduseres i de mindre byene og i distriktene. For eksempel økte antall tilbudte setekilometer med 38 millioner, 0,8 prosent, fra 2013 til 2014 i byområdene, mens vi utenfor byområdene hadde en reduksjon på 67 millioner setekilometer, eller -1,0 prosent. Dette avspeiles også i 5,6 millioner flere påstigninger i byområdene, samtidig som det var en nedgang på 1,3 millioner for "distriktsbussene".

Dårlige tider for ekspressbussene

Fylkesoverskridende ruter er i hovedsak ekspressbusslinjer. Her fortsatte 2014 en flerårig trend med nedgang i både tilbud og bruk. Fra 2013 falt både utkjørt distanse og setekilometer med omtrent 4 prosent, og antall påstigninger sank med 2,6 prosent. En økning i samlet reiselengde på 1,3 prosent viser at hver enkelt reise i gjennomsnitt var lengre. Billettinntektene sank med 3,1 prosent, det vil si en større nedgang enn for passasjertallet, men mindre enn for utkjørt distanse. Alt i alt tyder dette på billigere reiser for publikum, men at arbeidet håndteres med mindre kostnader gjennom redusert ruteproduksjon.

Redusert tilbud med båt

På tross av at utkjørt distanse med båt ble redusert med 8,1 prosent fra 2013 til 2014, kunne vi samtidig registrere en ørliten passasjervekst på 0,4 prosent. Det er her viktig å ta med seg at pent vær tradisjonelt fører til mer bruk av båt, og at den uvanlig solrike sommeren i 2014 slik sett "smurte" passasjertallet godt. Gjennomsnittlig reiselengde fortsatte å synke og har nå falt fra 30 kilometer i 2011 til 24 kilometer i 2014.