Godstransport med lastebil3. kvartal 2020

Innhold

Arkiv for Godstransport med lastebil - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. november 2001 3. kvartal 2001 141 000 lastebiler over grensen
5. september 2001 2. kvartal 2001 Økt godstransport til Norge
11. mai 2001 1. kvartal 2001 150 000 lastebiler over grensen
14. mars 2001 4. kvartal 2000 Mest grensetrafikk over Svinesund
31. oktober 2000 3. kvartal 2000 Svak økning i godstransporten
30. august 2000 2. kvartal 2000 Mer transport med lastebil over grensen
3. mai 2000 1. kvartal 2000 Mer gods med lastebil over grensen
14. mars 2000 4. kvartal 1999 Norske lastebiler har tapt andeler
16. november 1999 3. kvartal 1999 Fortsatt økning i lastebiltrafikken
16. september 1999 2. kvartal 1999 Økt lastebiltrafikk over grensen
14. juli 1999 1. kvartal 1999 Mindre lastebiltrafikk over grensen

For tidligere publiseringer se også: Godstransport med norske lastebiler, Lastebilundersøkelsen, internasjonale transporter og Godstransport med utenlandske lastebiler.