Alt innhold for området teknologi og innovasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre patentsøknader også i 2019

  Patentstyret mottok 8 prosent færre direkte patentsøknader i 2019. Lavere søknadsinngang i Norge fra både norske og utenlandske søkere var årsaken.

  Artikkel
 • Hvilke næringer har fått mest i kontantstøtte?

  Det er andre næringer som har benyttet Kompensasjonsordningen i forbindelse med koronakrisen, enn dem som vanligvis får støtte via næringspolitiske virkemidler.

  Artikkel
 • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

  Notater 2020/21

  Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med modernisering av statistikkproduksjonen.

  Publikasjon
 • Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet

  Rapporter 2020/11

  I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2018.

  Publikasjon
 • Stabilisering i næringslivets FoU

  Kostnadene til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet viste tegn på stabilisering i 2018 etter en periode på nesten ti år med sterk vekst. 32,7 milliarder kroner gikk til FoU i næringslivet i 2018, en økning på 2 prosent fra fjoråret. Målt i ...

  Artikkel
 • Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

  USA har tidligere hatt et ubestridt teknologisk forsprang, men nå er Kina i ferd med å ta igjen supermakten. I 2017 stod USA for 28 prosent av verdens utgifter til forskning og utvikling (FoU), mens Kinas andel utgjorde 26 prosent. Foreløpig samar...

  Artikkel
 • SkatteFUNN størst på finansiering av næringslivets FoU i fjor

  6 247 foretak var involvert i prosjekter med finansiering fra SkatteFUNN i 2018 til en samlet verdi av 5,6 milliarder kroner. Samtidig har realveksten i SkatteFUNN-finansieringen, som har vært sterk siden 2013, stanset opp.

  Artikkel
 • Svakere vekst i næringslivets FoU

  Foreløpige tall viser at næringslivet utførte FoU for 33,2 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 4 prosent målt i løpende priser. Justert for lønns- og prisvekst er nivået derimot nesten uendret.

  Artikkel
 • Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018

  61 prosent av foretakene som var omfattet av den norske innovasjons­undersøkelsen hadde innovasjonsaktivitet i perioden 2016-2018. Til sammen sto disse for innovasjonsinvesteringer på 72,7 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Stadig fleire føretak nyttar sosiale medium

  76 prosent av norske føretak med minst ti sysselsette nyttar sosiale medium. Det er dei største føretaka som er dei ivrigaste brukarane.

  Artikkel
 • Åtte av ti har handlet på nett det siste året

  80 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har handlet på nett de siste tolv månedene. Billetter til arrangementer, klær og sportsutstyr er blant det vanligste å kjøpe.

  Artikkel
 • Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem år

  Realveksten i den offentlige finansieringen av næringslivets forskning og utvikling (FoU) og innovasjon har vært sterk i de siste årene. Mellom 2012 og 2017 økte den offentlige støtten fra 5,4 til 10,8 milliarder kroner i faste priser.

  Artikkel
 • Norske kommuner sliter med digital kompetanse

  I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

  Artikkel
 • Digitalisering i kommunene

  Rapporter 2019/14

  I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter.

  Publikasjon
 • Færre patentsøknader i 2018

  Patentstyret mottok 19 prosent færre direkte patentsøknader i 2018. Flere utenlandske søkere sikrer seg i stedet industrielle rettigheter i Norge ved å få Patentstyret til å validere sine allerede godkjente patenter fra Det europeiske patentkontor...

  Artikkel