Digital kompetanse en økende utfordring for kommunene

Publisert:

Dårlig økonomi stopper mange kommuner fra å rekruttere IT-spesialister.

I undersøkelsen «Bruk av IKT i offentlig sektor» svarer norske kommuner på en rekke spørsmål knyttet til digitalisering.

Kompetansen som mangler

Kommunene har lenge hatt problemer med å få tak i folk med den riktige kompetansen. I 2018 svarte 4 av 10 kommuner at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad hadde vært et hinder for utvikling av kommunens digitale tjenester.

– I 2020 ble denne andelen lik 46 prosent, sier førstekonsulent Bendik Hjelde Pay i SSB.

Bare 18 prosent av kommunene har få eller ingen problemer på dette området mot 20 prosent i 2018, fortsetter han.

Mange prøver ikke å rekruttere

65 prosent av dem som har svart at kompetansemangelen hindrer den digitale utviklingen, har imidlertid ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister, slik figur 1 viser.

– Dette kan tyde på enten finansielle begrensninger eller på manglende relevant kompetanse på arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker Marina Rybalka.

Figur 1. Hindringsgrad ved mangel på kompetanse og forsøk på å rekruttere. 2020

I liten grad en hindring Verken eller I høy grad en hindring
Ikke prøvd å rekruttere 65.5 59.2 64.6
Har rekruttert uten problem 27.6 21.4 12.2
Slitt med å rekruttere 6.9 19.4 23.1

Dårlig økonomi er en av hovedårsakene til manglende rekruttering

I årets undersøkelse ble kommunene spurt om hvorfor de ikke har forsøkt å rekruttere IKT/IT-spesialister i løpet av de 12 siste månedene. Av de kommunene som ikke hadde forsøkt å rekruttere, svarte 55 prosent at de ikke hadde behov for slik kompetanse, 42 prosent svarte at de ikke har hatt tilstrekkelig økonomi til å rekruttere, 5 prosent har ikke hatt tro på at ønsket kompetanse er mulig å få tak i, mens 9 prosent har hatt andre årsaker til å ikke rekruttere, slik tabell 12957 i Statistikkbanken viser.

– Ser vi bare på de kommunene som har svart at kompetansemangelen hindrer deres digitale utvikling i høy grad, oppgir 5 av 10 kommuner at de ikke har hatt tilstrekkelig økonomi til å rekruttere slik kompetanse, sier Bendik Hjelde Pay.

Av disse svarer 1 av 10 at de har ikke hatt tro på at ønsket kompetanse er mulig å få tak i.

– Gitt stor etterspørsel etter IKT-spesialister, kan dette tyde på langsiktige utfordringer for noen av kommunene som har gitt opp å prøve å lete etter folk med den riktige kompetansen, understreker Marina Rybalka.

 

Kontakt