Tre av fire har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe

Publisert:

77 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe i 1. kvartal av 2020. Bruken er størst blant kvinner, unge og høyt utdannede.

Andelen av befolkningen mellom 16 og 79 år som har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe de siste tre månedene, har økt med 14 prosentpoeng fra i fjor. Dette fremgår av nye tall fra statistikken Bruk av IKT i husholdningene.

Økende trend de siste årene

Figur 1 viser utviklingen de siste årene, og vi kan se at økningen i 2020 er en del av en trend hvor det har blitt vanligere å bruke internett til å ha videosamtaler eller å ringe. Økningen fra 2019 til 2020 er noe større enn økningen de foregående årene, noe som kan skyldes at mange har benyttet videosamtaler til å holde kontakten med familie og venner under koronapandemien.

Bruken er høyest blant kvinner, der 80 prosent av kvinner mellom 16 og 79 år har brukt internett til videosamtaler og å ringe, mens andelen er 74 prosent blant menn.

Figur 1. Andel av befolkningen (16-79 år) som har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe de siste tre månedene, etter kjønn

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Personer i alt 44 45 51 55 63 77
Menn 45 45 51 54 61 74
Kvinner 42 46 52 56 64 80

Unge kvinner på topp

Figur 2 viser hvordan bruken av internett til å ha videosamtaler eller å ringe fordeler seg mellom kjønnene og i de ulike aldersgruppene. Av figuren ser vi tydelig at bruken er høyest i aldersgruppene opp til 44 år. Deretter faller, ikke overraskende, andelen med alderen.

Blant de yngre så ligger andelen på rundt 90 prosent, mens den faller ned til 47 og 30 prosent i aldersgruppene 65-74 år og 75-79 år.

Aldersgruppen 35-44 år er eneste gruppen hvor det er flere menn enn kvinner som har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe. Ellers så er det kvinner som har den høyeste andelen, og i aldersgruppene 16-24 år og 25-34 år har hele 98 og 95 prosent av kvinner brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe.

Figur 2. Andel av befolkningen (16-79 år) som har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe de siste tre månedene, etter kjønn og alder

Personer i alt Kvinner Menn
16-24 år 92 98 87
25-34 år 89 95 83
35-44 år 89 87 92
45-54 år 81 81 80
55-64 år 68 72 64
65-74 år 47 50 43
75-79 år 30 37 21

Størst andel blant høyt utdannede

I undersøkelsen kommer det frem at andelen som har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe er klart høyest blant de med høyere utdanning. For de med fullført høyskole- eller universitetsutdanning så er andelen på 84 prosent, mens blant de med videregående og ungdomsskole som høyeste utdanning ligger andelen rett rundt 70 prosent.

Også når vi deler inn befolkningen etter utdanning ser vi at det er blant kvinner at andelen er høyest. Differansen mellom kjønnene er på rundt 5 prosent i hver utdanningsgruppe.

Figur 3. Andel av befolkningen (16-79 år) som har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe de siste tre månedene, etter kjønn og utdanningsnivå

Personer i alt Kvinner Menn
Ungdomsskole 71 74 69
Videregående skole 69 72 66
Universitet/høyskole 84 86 82

Hovedkilde

Statistikken Bruk av IKT i husholdningene er hovedkilden til artikkelen. Se Om statistikken for informasjon om statistikkens produksjon, begrep og feilkilder.

 

 

Kontakt