Samfunnsspeilet, 2012/5

Tabeller

Sosiale indikatorer

Publisert:

Sosiale indikatorer er tabeller med temaer som helse, pleie og omsorg, utdanning, arbeid, inntekt, lønn, forbruk, trygd, sosialhjelp og barnevern, boligforhold, fritid og kultur.

Hvert år, i Samfunnspeilets utgave nummer 5-6, har vi presentert et bredt utvalg av nøkkeltall og artikler om utviklingen i befolkningens levekår. På fagspråket heter disse nøkkeltallene sosiale indikatorer.

I år har vi gjort en viktig endring. Vi presenterer oppdaterte tabeller for sosiale indikatorer i nettutgaven av tidsskriftet, mens artiklene omhandler andre temaer.

Tabellene i nettutgaven viser tall for alle årene fra 1980 til 2010 eller 2011, og kan brukes som et oppslagsverk når man trenger statistikken i det daglige arbeidet.

For å beskrive utviklingen over tid ser vi det som formålstjenlig å gjøre det sjeldnere enn hvert år. Omtale og analyse i form av artikler vil derfor trykkes hvert tredje år, slik at vi lettere kan fange opp endringene og tendensene som kan leses ut av tallmaterialet.

Neste temautgave om sosiale indikatorer vil komme i desember 2014, mens oppdaterte tabeller vil bli publisert hvert år i tilknytning til nettutgaven av Samfunnsspeilet nummer 5. Det vil også gjelde for 2013.

Kontakt