Befolkning

Tilbake til artikkelen

Befolkning
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1Summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved.
2Gjennomsnittlig observert fødealder.
3Under forutsetning om at et tenkt kull ugifte personer i alderen 15 år gjennomlever de aldersspesifikke giftermålsratene observert i vedkommende år, og at dødsfall ikke forekommer. Fra og med 1996 er det tatt i bruk en ny beregningsmodell for prosent ugifte ved alder 50 år. Nye tall er utregnet tilbake til 1991.
4Kvinner ved alder 23, 28, 33, 38 og 43 år i 1988.
5Flyttinger mellom kommuner. Ikke korrigert for at antall kommuner er blitt redusert fra 454 i 1980 til 431 i 2007 og til 430 i 2009.
6Standard for kommuneklassifisering.
7Øst-Europa er Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polen, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn.
8Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn ble medlemmer i 2004. Bulgaria og Romania i 2007.
1.1. Folkemengde 1. januar. Millioner 4,079 4,092 4,107 4,123 4,134 4,146 4,159 4,176 4,198 4,221 4,233 4,250 4,274 4,299 4,325 4,348 4,370 4,393 4,418 4,445 4,478 4,503 4,524 4,552 4,577 4,606 4,640 4,681 4,737 4,799 4,858 4,920 4,986
                                                                   
1.2. Folketilvekst i året. Promille 3,3 3,6 3,8 2,9 2,8 3,2 3,9 5,5 5,3 2,9 3,9 5,6 6,0 6,0 5,5 5,0 5,2 5,7 6,3 7,5 5,6 4,6 6,2 5,5 6,3 7,3 8,8 11,8 13,1 12,3 12,8 13,3  
                                                                   
1.3. Menn 80 år og over i prosent av alle menn 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Kvinner 80 år og over i prosent av alle kvinner 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,7 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9 5,8 5,7
                                                                   
1.4. Antall levendefødte 51 039 50 708 51 245 49 937 50 274 51 134 52 514 54 027 57 526 59 303 60 939 60 808 60 109 59 678 60 092 60 292 60 927 59 801 58 352 59 298 59 234 56 696 55 434 56 458 56 951 56 756 58 545 58 459 60 497 61 807 61 442 60 220  
Levendefødte gutter per 100 jenter 106,7 104,1 106,7 106,6 105,1 105,9 106,3 103,7 105,1 105,6 105,4 106,1 107,6 105,0 106,1 105,9 107,0 105,7 104,9 103,6 105,7 105,0 104,5 105,7 105,2 104,9 105,0 105,4 106,0 106,2 104,9 106,5  
                                                                   
1.5. Samlet fruktbarhetstall (SFT)1 1,72 1,70 1,71 1,66 1,66 1,68 1,71 1,75 1,84 1,89 1,93 1,92 1,89 1,86 1,87 1,87 1,89 1,86 1,81 1,85 1,85 1,78 1,75 1,80 1,83 1,84 1,90 1,90 1,96 1,98 1,95 1,88  
                                                                   
1.6. Kvinnens alder ved første fødsel2 .. .. .. .. .. .. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,5 25,7 25,9 26,0 26,3 26,5 26,7 27,0 27,2 27,2 27,3 27,5 27,7 27,9 28,0 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,2 28,4  
                                                                   
1.7. Menn som ikke er blitt fedre ved 50 års alder. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13,6 .. .. .. .. 13,3 .. .. .. .. 14,4 .. .. .. .. 16,6 .. 18,0 18,8 19,6 19,9 20,3  
Kvinner som ikke er blitt mødre ved 45 års alder. Prosent 9,6 .. .. .. .. 9,5 .. .. .. .. 9,0 .. .. .. .. 9,4 .. .. .. .. 11,2 .. .. .. .. 11,9 .. 12,0 12,5 12,5 12,5 12,2  
                                                                   
1.8. Menn som hadde 3 eller flere barn ved 50 års alder. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40,9 .. .. .. .. 34,8 .. .. .. .. 32,6 .. .. .. .. 33,2 .. 33,2 33,1 33,2 32,9 31,7  
Kvinner som hadde 3 eller flere barn ved 45 års alder. Prosent 49,6 .. .. .. .. 46,7 .. .. .. .. 37,7 .. .. .. .. 31,9 .. .. .. .. 32,3 .. .. .. .. 34,8 .. 34,8 34,1 33,7 33,1 32,3  
                                                                   
1.9. Levendefødte etter mors samlivsstatus. Prosent                                                                  
Gift .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,6 49,4 49,8 49,3 49,5 48,0 47,6 46,4 45,0 44,0 44,2 44,2 44,0  
Samboer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37,6 40,8 42,0 42,2 40,1 41,6 42,0 42,4 44,0 44,0 44,0 44,4 42,5  
Enslig .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11,8 9,8 8,2 8,5 10,4 10,4 10,4 11,2 11,1 12,0 11,8 11,4 13,5  
                                                                   
1.10. Levendefødte av samboere og enslige. Prosent 14,5 16,1 17,6 19,3 21,3 25,8 27,9 30,9 33,7 36,4 38,6 40,9 42,9 44,4 45,9 47,6 48,3 48,7 49,0 49,4 50,6 50,2 50,7 50,5 52,0 52,4 53,6 55,0 56,0 55,8 55,8 56,0  
                                                                   
1.11. Antall døde 41 340 41 893 41 454 42 224 42 581 44 372 43 560 44 959 45 354 45 173 46 021 44 923 44 731 46 597 44 071 45 190 43 860 44 595 44 112 45 170 44 002 43 981 44 465 42 478 41 200 41 232 41 253 41 954 41 712 41 449 41 499 41 393  
Menn 22 606 22 818 22 631 22 919 23 005 23 783 23 462 24 008 23 705 23 604 23 866 23 145 23 071 23 769 22 348 23 020 22 106 22 262 22 067 22 426 21 665 21 630 21 643 20 565 19 991 20 113 19 628 20 216 20 322 19 912 20 027 20 069  
Kvinner 18 734 19 075 18 823 19 305 19 576 20 589 20 098 20 951 21 649 21 569 22 155 21 778 21 660 22 828 21 723 22 170 21 754 22 333 22 045 22 744 22 337 22 351 22 822 21 913 21 209 21 119 21 625 21 738 21 390 21 537 21 472 21 324  
                                                                   
1.12. Fødselsoverskudd (fødte minus døde) 9 699 8 815 9 791 7 713 7 693 6 762 8 954 9 068 12 172 14 130 14 918 15 885 15 378 13 081 16 021 15 102 17 067 15 206 14 240 14 128 15 232 12 715 10 969 13 980 15 751 15 524 17 292 16 505 18 776 20 358 19 943 18 827  
                                                                   
1.13. Forventet levealder                                                                  
Menn 72,3 72,6 72,7 72,7 73,0 72,6 72,9 72,8 73,1 73,3 73,4 74,0 74,2 74,2 74,9 74,8 75,4 75,5 75,5 75,6 76,0 76,2 76,5 77,0 77,5 77,7 78,1 78,2 78,3 78,6 78,9 79,0  
Kvinner 79,2 79,3 79,5 79,6 79,6 79,4 79,7 79,6 79,6 79,9 79,8 80,1 80,3 80,3 80,6 80,8 81,1 81,0 81,3 81,1 81,4 81,5 81,5 81,9 82,3 82,5 82,7 82,7 83,0 83,1 83,2 83,5  
Menn ved 62 år 16,3 16,3 16,4 16,5 16,5 16,5 16,6 16,5 16,7 16,8 16,7 17,0 17,2 16,9 17,4 17,4 17,8 17,8 18,0 17,9 18,4 18,5 18,6 19,1 19,4 19,5 19,9 19,7 19,9 20,2 20,3 20,5  
Kvinner ved 62 år 20,4 20,6 20,8 20,9 21,0 21,0 21,2 21,0 21,0 21,2 21,0 21,3 21,5 21,2 21,7 21,6 22,0 21,9 22,2 22,0 22,3 22,3 22,5 22,6 23,1 23,2 23,2 23,2 23,3 23,4 23,5 23,8  
                                                                   
1.14. Ugifte menn ved 50 års alder. Beregnet prosent3 21,0 22,3 24,4 26,5 26,5 28,1 32,1 31,0 31,7 34,8 32,7 38,6 40,4 41,9 40,6 39,8 37,4 37,2 38,3 39,5 34,2 38,5 37,0 40,0 40,4 40,5 41,7 39,4 37,2 38,6 41,0 43,0  
Ugifte kvinner ved 50 års alder. Beregnet prosent3 15,2 16,3 17,9 19,9 22,2 21,3 25,9 25,4 25,6 28,8 26,7 32,3 35,4 36,5 36,5 35,0 32,4 32,1 33,4 34,7 29,9 34,3 33,6 35,7 36,5 36,2 38,5 35,7 33,4 37,2 38,2 40,0  
                                                                   
1.15. Forventet oppløste ekteskap etter 5 års varighet. Prosent 5,7 5,8 6,1 6,7 6,9 6,7 7,5 8,5 8,4 9,1 9,8 9,6 9,0 10,0 9,7 10,3 10,4 10,5 9,6 10,2 11,2 11,4 10,8 11,1 11,6 11,4 11,1 10,9 10,2 10,1 9,6 9,1  
Forventet oppløste ekteskap etter 10 års varighet. Prosent 12,3 13,1 13,1 14,6 15,0 14,7 15,7 17,3 18,4 19,6 21,9 21,7 20,9 22,7 22,2 22,8 21,9 21,7 20,3 20,6 23,1 23,9 23,4 23,8 24,2 24,1 23,2 21,5 21,0 21,3 20,6 21,8  
                                                                   
1.16. Samboere av alle i samliv, kvinner 20-44 år. Prosent4 .. .. .. .. .. .. .. .. 21,6 .. .. .. .. 30,2 30,6 31,8 32,8 33,3 35,3 38,8 35,1 38,7 39,9 43,1 43,2 44,1 42,2 39,9 41,9 43,6 40,7 46,8  
                                                                   
1.17. Enslige mødre m/hjemmeboende barn under 18 år i prosent av alle barnefamilier 10,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16,9 .. .. .. 17,5 17,7 17,6 17,4 17,5 17,6 17,5  
Enslige fedre m/hjemmeboende barn under 18 år i prosent av alle barnefamilier 1,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,8 .. .. .. 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2  
                                                                   
1.18. Menn som bor alene i prosent av alle menn som bor i privathusholdninger, 18 år og over 11,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20,9 .. .. .. 21,4 21,9 22,4 23,0 23,5 23,6 23,6  
Kvinner som bor alene i prosent av alle kvinner som bor i privathusholdninger, 18 år og over 16,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22,1 .. .. .. 22,4 22,5 22,7 22,9 23,0 22,8 22,7  
Menn som bor alene i prosent av alle menn som bor i privathusholdninger, 80-84 år 28,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,7 .. .. .. 30,6 30,6 30,3 29,9 29,6 29,4 29,2  
Kvinner som bor alene i prosent av alle kvinner som bor i privathusholdninger, 80-84 år 59,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 67,6 .. .. .. 67,0 66,7 66,2 65,5 65,0 64,4 63,6  
                                                                   
1.19. Flyttinger til Norge 18 776 19 698 20 468 20 063 19 688 21 858 24 196 31 149 29 964 25 847 25 494 26 283 26 743 31 711 26 911 25 678 26 407 31 957 36 704 41 841 36 542 34 264 40 122 35 957 36 482 40 148 45 776 61 774 66 961 65 186 73 852 79 498  
Menn 9 719 10 128 10 652 10 451 10 062 11 592 12 609 17 817 16 493 13 589 13 171 13 835 13 737 15 650 13 005 12 268 12 451 15 590 18 312 20 864 19 140 16 882 19 341 17 572 17 829 20 147 24 724 35 927 37 798 35 135 40 368 44 434  
Kvinner 9 057 9 570 9 816 9 612 9 626 10 266 11 587 13 332 13 471 12 258 12 323 12 448 13 006 16 061 13 906 13 410 13 956 16 367 18 392 20 977 17 402 17 382 20 781 18 385 18 653 20 001 21 052 25 847 29 163 30 051 33 484 35 064  
                                                                   
1.20. Flyttinger fra Norge 14 705 14 522 14 728 15 778 15 927 15 630 16 745 17 380 19 821 27 300 23 784 18 238 16 801 18 903 19 475 19 312 20 590 21 257 22 881 22 842 26 854 26 309 22 948 24 672 23 271 21 709 22 053 22 122 23 615 26 549 31 506 32 466  
Menn 7 559 7 524 7 449 8 163 8 248 8 016 8 601 8 960 10 341 15 108 12 880 9 539 8 829 10 127 10 062 9 802 10 393 10 524 11 526 11 342 13 731 13 614 11 851 13 026 11 981 11 100 11 216 11 762 13 263 15 300 17 620 17 206  
Kvinner 7 146 6 998 7 279 7 615 7 679 7 614 8 144 8 420 9 480 12 192 10 904 8 699 7 972 8 776 9 413 9 510 10 197 10 733 11 355 11 500 13 123 12 695 11 097 11 646 11 290 10 609 10 837 10 360 10 352 11 249 13 886 15 260  
                                                                   
1.21. Nettoinnflytting (innflyttinger minus utflyttinger) 4 071 5 176 5 740 4 285 3 761 6 228 7 451 13 769 10 143 -1 453 1 710 8 045 9 942 12 808 7 436 6 366 5 817 10 700 13 823 18 999 9 688 7 955 17 174 11 285 13 211 18 439 23 723 39 652 43 346 38 637 42 346 47 032  
Menn 2 160 2 604 3 203 2 288 1 814 3 576 4 008 8 857 6 152 -1 519 291 4 296 4 908 5 523 2 943 2 466 2 058 5 066 6 786 9 522 5 409 3 268 7 490 4 546 5 848 9 047 13 508 24 165 24 535 19 835 22 748 27 228  
Kvinner 1 911 2 572 2 537 1 997 1 947 2 652 3 443 4 912 3 991 66 1 419 3 749 5 034 7 285 4 493 3 900 3 759 5 634 7 037 9 477 4 279 4 687 9 684 6 739 7 363 9 392 10 215 15 487 18 811 18 802 19 598 19 804  
Norske statsborgere -474 -633 -1 032 -850 -1 459 -1 156 -659 -1 433 -3 578 -9 274 -4 216 328 837 964 -848 -1 124 -1 347 -1 292 -919 -541 -3 166 -2 241 -1 341 -1 157 -797 -288 -1 212 -522 -317 336 -223 -844  
Utenlandske statsborgere 4 545 5 809 6 772 5 135 5 220 7 384 8 110 15 202 13 721 7 821 5 926 7 717 9 105 11 844 8 284 7 490 7 164 11 992 14 742 19 540 12 854 10 196 18 515 12 442 14 008 18 727 24 935 40 174 43 663 38 301 42 569 47 876  
                                                                   
1.22. Bosatte som skiftet til norsk statsborgerskap 2 680 2 441 3 095 1 754 2 798 2 851 2 486 2 370 3 364 4 622 4 757 5 055 5 132 5 538 8 778 11 778 12 237 12 037 9 244 7 988 9 517 10 838 9 041 7 867 8 154 12 655 11 955 14 877 10 312 11 442 11 903 14 286  
                                                                   
1.23. Innenlandske flyttinger per 1 000 innbyggere5 44,4 43,2 42,0 42,2 41,1 42,3 43,2 44,3 44,2 41,5 39,9 39,0 37,6 38,5 40,9 41,8 42,1 42,9 43,1 43,0 44,8 44,7 42,6 41,8 41,5 41,9 43,3 44,7 41,7 41,5 43,9 45,7  
                                                                   
1.24. Nettoinnflytting til mest sentrale kommuner6 -1 150 -32 1 253 1 886 5 185 6 129 6 760 3 948 3 151 1 787 2 939 4 875 3 929 5 505 5 177 6 114 7 156 6 329 5 239 5 237 3 963 6 808 4 649 5 395 7 138 8 016 8 572 6 859 5 414 5 636 5 153 5 928  
Nettoinnflytting til minst sentrale kommuner6 -589 -1 012 -1 977 -1 801 -4 164 -5 898 -6 643 -5 125 -4 422 -3 240 -3 402 -3 336 -2 934 -3 039 -4 385 -4 136 -4 938 -6 095 -5 677 -4 877 -4 577 -5 298 -4 647 -4 797 -5 309 -6 202 -6 365 -5 205 -5 009 -3 162 -2 762 -3 050  
                                                                   
1.25. Befolkningsvekst i mest sentrale kommuner. Prosent6 0,37 0,48 0,58 0,48 0,64 0,81 0,91 0,94 0,91 0,56 0,70 0,94 0,94 0,95 0,95 0,91 0,99 1,04 1,06 1,10 0,80 0,91 1,02 0,92 1,13 1,32 1,53 1,67 1,74 1,55 1,60 1,68  
Befolkningsvekst i minst sentrale kommuner. Prosent6 0,11 0,04 -0,11 -0,12 -0,48 -0,76 -0,83 -0,35 -0,33 -0,45 -0,48 -0,26 -0,14 -0,02 -0,37 -0,37 -0,47 -0,72 -0,54 -0,10 -0,23 -0,66 -0,43 -0,40 -0,70 -2,41 -0,69 -0,35 -0,15 0,08 0,21 0,24  
                                                                   
1.26. Kommuner med befolkningsvekst. Prosent 68 63 63 61 50 43 45 54 55 47 46 49 50 54 53 50 47 44 52 59 57 44 51 51 49 47 45 60 63 70 72 73  
                                                                   
1.27. Utenlandske statsborgere 1. januar per 1 000 innbyggere 19,7 20,2 21,1 22,0 22,9 23,6 24,4 26,2 29,5 32,2 33,2 33,7 34,6 35,8 37,5 37,7 36,8 35,9 35,8 37,1 39,9 40,9 41,1 43,2 44,7 46,3 47,9 50,9 56,2 63,1 68,7 75,0 81,7
                                                                   
1.28. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar per 1 000 innbyggere 23,3 .. .. .. .. .. 29,7 31,4 34,8 38,0 39,8 41,1 42,8 44,9 47,5 49,5 51,2 52,9 55,4 58,7 63,1 66,1 68,7 73,1 76,2 79,2 83,3 88,7 97,0 105,9 113,7 122,1 131,4
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar fra Øst-Europa per 1 000 innbyggere7 1,7 .. .. .. .. .. 2,1 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,7 4,3 6,1 7,0 7,6 7,9 8,0 8,4 10,3 10,7 11,0 11,6 12,3 13,3 14,7 17,0 21,1 25,2 28,3 29,8 34,9
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar fra EU-land i Øst-Europa per 1 000 innbyggere8                                                 2,8 3,2 4,1 6,6 10,2 13,8 15,1 18,6 23,0
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1. januar fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Tyrkia per 1 000 innbyggere 5,5 .. .. .. .. .. 9,3 10,5 13,2 15,9 18,1 19,8 21,3 22,6 23,4 24,2 25,1 26,1 27,4 29,1 31,3 34,1 36,3 39,7 42,2 44,4 46,8 49,2 52,1 55,2 58,9 61,4 64,3

Kontakt