Utdanning

Tilbake til artikkelen

Utdanning
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Oppholdstid 33 timer eller mer per uke.
2Fra og med 1999 er barn i åpen barnehage ikke inkludert i det totale tallet for antall barn i barnehage.
3Barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
4Kontantstøtten ble innført for 1-åringer fra 1. august 1998, og for 2-åringer fra 1. januar 1999. Barn som fikk kontantstøtte som 1-åringer fikk beholde ytelsen hvis de fylte 2 år i 1998.
5For årene 1980 og 1981 gjelder tallene styrere og førskolelærere. For 1982, 1983 og 1984 er det kun for styrere.
6Personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning er holdt utenfor ved beregning av andelene.
7«I høyere utdanning» er beregnet ut fra utdanningsnivå 6 og 7 for årene 1980-1988 og ut fra Gruppering av skoleslag fra og med 1989.
8På grunn av mangelfull datalevering, er tallet på universitets- og høgskolestudenter i 1985 om lag 6 000-8 000 for lavt.
9I 1981 ble en rekke helsefagskoler omgjort til høgskoler. Elever ved disse skolene ble inntil 1980 klassifisert som elever i videregående skoler og fra og med 1981 som studenter ved universiteter/høgskoler.
4.1. Barn i barnehager. Prosent                                                                
1-5 år 19,3 21,3 22,8 24,0 25,4 26,6 28,1 29,8 31,7 34,0 36,3 39,9 43,4 46,6 49,8 52,3 54,9 59,8 61,1 61,1 62,0 63,3 65,9 69,1 72,2 76,2 80,4 84,3 87,2 88,5 89,3 89,7
                                                                 
4.2. Barn i barnehage med heldagsplass. Prosent av befolkningen 1-5 år12                                                                
1-5-åringer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39,6 40,2 38,4 39,3 40,7 44,0 48,0 53,2 59,1 66,5 72,7 77,5 80,2 82,1 83,5
                                                                 
4.3. Private barnehager. Prosent 46,4 45,1 43,7 42,8 42,4 42,3 41,1 39,7 39,4 40,0 41,1 43,8 45,9 47,9 50,1 51,8 52,3 52,5 51,3 49,6 48,8 48,4 49,6 50,9 52,7 54,5 54,9 54,6 54,0 53,6 53,7 53,6
                                                                 
4.4. Barnehagebarn 1-5 år med plass i privat barnehage. Prosent 39,3 40,8 37,7 36,1 35,6 36,0 35,5 34,8 34,7 35,4 36,9 39,1 39,7 40,6 41,7 42,4 42,3 41,6 40,9 40,1 40,4 40,1 41,4 42,1 43,5 45,1 45,7 46,1 46,0 46,3 46,7 47,2
                                                                 
4.5. Minoritetsspråklige barn i barnehage. Prosent3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,7 5,1 5,5 5,9 5,9 6,2 6,7 7,6 8,5 9,3 9,9 10,8
Private barnehager .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19,5 17,6 19,5 20,7 22,2 25,1 25,4 26,9 28,6 29,9 31,0 31,9
Offentlige barnehager .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80,5 82,4 80,5 79,3 77,8 74,9 74,6 73,1 71,4 70,1 69,0 68,1
                                                                 
4.6. Antall barn per årsverk i:                                                                
Private barnehager .. .. .. .. .. 8,8 8,2 7,2 6,8 6,6 6,2 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,2 5,2 5,3 5,3 5,2 5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 4,1 4,1 4,0 4,0
Offentlige barnehager .. .. .. .. .. 5,1 4,9 4,6 4,5 4,5 4,6 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9
                                                                 
4.7. Mottakere av kontantstøtte for barn i aktuell kontantstøttealder. Prosent4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,1 74,8 74,3 73,2 70,7 67,9 63,3 57,8 51,8 41,4 34,7 30,7 27,5 21,0
Mottakere av kontantstøtte for 1-åringer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78,9 79,0 79,1 77,9 75,6 73,0 68,9 63,9 58,9 47,1 40,1 35,5 32,3 23,8
Mottakere av kontantstøtte for 2-åringer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21,5 70,7 69,5 68,6 65,9 63,0 57,7 51,7 44,0 35,1 29,1 25,5 22,1 18,2
                                                                 
4.8. Styrere/pedagogiske ledere i barnehage med godkjent førskolelærerutdanning. Prosent5 91,4 90,4 91,0 93,4 94,1 94,4 90,0 86,5 81,7 81,3 79,7 76,8 76,8 76,2 76,1 78,1 79,7 81,1 81,7 83,4 86,3 88,3 88,1 91,3 89,3 89,1 86,9 83,0 83,7 83,5 84,6 85,0
Private barnehager .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37,3 37,3 39,1 40,3 42,1 44,3 44,9 45,4 44,7 44,8 45,9 46,3
Offentlige barnehager .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 62,7 62,7 60,9 59,7 57,9 55,7 55,1 54,6 55,3 55,2 54,1 53,7
                                                                 
4.9. Ansatte i barnehage med godkjent førskolelærerutdanning. Prosent 28,3 28,8 29,6 31,0 31,5 31,4 30,9 30,8 28,6 28,3 27,9 27,0 27,2 26,8 26,7 28,6 28,2 28,7 29,1 31,3 31,3 31,9 32,0 33,3 33,5 33,7 32,9 31,7 32,3 32,0 32,0 32,4
Private barnehager .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35,8 35,6 37,2 38,6 40,3 42,7 43,7 43,9 43,9 43,7 45,2 45,3
Offentlige barnehager .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64,2 64,4 62,8 61,4 59,7 57,3 56,3 56,1 56,1 56,3 54,8 54,7
                                                                 
Personer etter høyeste utdanningsnivå, 16 år og over. Prosent6                                                                
4.10. Grunnskole 48,8 48,3 47,8 47,2 46,5 45,8 45,0 44,4 43,6 42,5 41,5 40,5 39,4 38,3 37,4 36,4 36,2 35,6 34,9 34,3 33,7 33,1 32,5 32,1 31,6 31,2 31,0 30,5 30,0 29,6 29,1 28,6
Menn 45,2 44,7 44,3 43,7 43,0 42,4 41,5 41,0 40,2 39,2 38,3 37,3 36,3 35,2 34,2 33,3 33,2 32,9 32,3 31,8 31,4 31,0 30,7 30,4 30,2 30,0 29,9 29,7 29,3 29,0 28,6 28,3
Kvinner 52,2 51,7 51,2 50,6 49,9 49,1 48,3 47,6 46,8 45,7 44,6 43,6 42,5 41,4 40,4 39,3 39,0 38,3 37,4 36,6 35,9 35,1 34,4 33,7 33,0 32,4 32,0 31,4 30,7 30,1 29,6 29,0
                                                                 
4.11. Videregående skole 39,9 40,0 40,2 40,5 40,8 41,1 41,6 41,9 42,2 42,6 42,9 43,3 43,6 44,0 44,3 44,6 44,0 43,8 43,9 44,1 44,3 44,4 44,4 44,3 44,0 43,6 43,3 43,1 42,9 42,8 42,6 42,3
Menn 41,6 41,8 42,0 42,3 42,6 43,0 43,5 43,7 44,1 44,4 44,8 45,2 45,6 46,1 46,5 46,8 46,3 46,1 46,2 46,4 46,5 46,6 46,7 46,5 46,3 46,0 45,7 45,5 45,5 45,4 45,3 45,2
Kvinner 38,3 38,4 38,5 38,7 39,1 39,4 39,9 40,1 40,5 40,8 41,1 41,4 41,7 42,0 42,2 42,4 41,8 41,6 41,7 42,0 42,1 42,3 42,2 42,1 41,7 41,3 40,9 40,7 40,5 40,2 39,9 39,5
                                                                 
4.12. Universitet eller høgskole t.o.m. 4 år 8,9 9,1 9,4 9,7 10,0 10,2 10,5 10,8 11,2 11,8 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,2 15,8 16,3 16,8 17,0 17,2 17,6 17,9 18,4 18,9 19,4 19,8 20,2 20,5 20,9 21,3 21,7
Menn 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 10,0 10,2 10,4 10,7 11,3 11,7 12,2 12,7 13,2 13,6 14,0 14,4 14,8 15,1 15,2 15,3 15,5 15,7 15,9 16,2 16,5 16,7 16,9 17,2 17,4 17,6 17,8
Kvinner 8,8 9,1 9,5 9,8 10,2 10,5 10,8 11,2 11,6 12,2 12,9 13,6 14,2 14,9 15,7 16,3 17,1 17,8 18,4 18,7 19,1 19,5 20,1 20,7 21,5 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,9 25,4
                                                                 
4.13. Universitet eller høgskole over 4 år 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4
Menn 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,9 7,0 7,1 7,4 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7
Kvinner 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3 5,7 6,1
                                                                 
Andel i videregående opplæring                                                                
4.14. Prosent av registrerte årskull 16-18 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. 81,7 83,3 85,5 87,0 87,9 89,1 90,4 92,2 92,0 91,6 90,9 90,4 90,3 90,7 91,0 89,8 90,2 91,2 91,1 90,8 91,0 91,0 91,5
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80,9 82,7 85,5 86,9 88,1 89,2 90,1 91,7 91,5 90,8 90,1 89,5 89,4 89,8 90,1 89,2 89,7 90,8 90,8 90,5 90,6 90,4 91,0
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82,7 83,9 85,4 87,2 87,8 89,1 90,8 92,7 92,5 92,4 91,8 91,4 91,3 91,6 91,9 90,5 90,7 91,6 91,5 91,1 91,5 91,6 91,9
                                                                 
4.15. Innvandrere i vidergående opplæring. Prosent av registrerte årskull 16-18 år .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,9 48,1 50,3 54,0 52,8 58,6 65,1 70,6 71,2 72,3 67,8 67,0 70,5 68,7 70,8 69,1 70,6 70,8 70,0 69,4 67,0 64,4 67,6
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 49,4 50,2 52,6 56,8 56,3 60,5 68,0 72,9 73,1 72,7 67,7 65,4 69,0 66,7 69,3 67,9 69,6 70,2 69,5 67,9 64,6 60,4 64,3
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 42,0 45,9 47,6 50,9 49,1 56,6 62,2 68,2 69,2 71,9 67,9 68,9 72,2 70,8 72,6 70,5 71,8 71,3 70,5 71,0 69,8 69,3 71,7
                                                                 
4.16. Norskfødte med innvandrerforeldre i videregående opplæring. Prosent av registrerte årskull 16-18 år. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 79,2 74,5 75,2 73,3 76,8 75,4 80,3 83,6 84,1 83,9 84,7 84,7 84,1 86,3 88,1 86,7 87,9 88,4 89,9 88,8 89,5 90,1 90,7
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80,5 75,6 76,4 76,9 78,5 77,6 81,6 83,6 84,4 83,7 84,6 84,9 83,0 86,3 87,0 85,8 87,7 88,0 90,2 88,4 89,1 89,3 90,6
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77,9 73,4 73,9 69,7 74,9 73,0 78,9 83,6 83,7 84,2 84,8 84,4 82,8 86,3 89,3 87,6 88,1 88,7 89,6 89,3 90,0 90,9 90,8
                                                                 
Andel i høyere utdanning7                                                                
4.17. Prosent av registrerte årskull 19-24 år89 11,4 11,9 12,1 12,3 12,6 12,1 14,0 14,5 15,8 18,1 19,3 20,3 21,8 22,9 24,2 26,0 27,8 28,2 28,7 29,7 28,3 27,7 30,1 30,3 30,7 30,9 30,6 29,8 29,7 30,7 31,2 31,6
Menn 11,6 11,7 11,6 11,5 11,8 11,1 13,1 13,3 14,5 16,8 18,0 18,7 19,9 20,3 21,2 22,5 23,6 23,6 23,6 24,4 23,0 22,1 24,5 24,7 25,1 25,3 24,6 23,7 23,4 24,5 25,1 25,4
Kvinner 11,3 12,0 12,6 13,0 13,5 13,1 15,0 15,9 17,2 19,5 20,8 22,1 23,8 25,6 27,3 29,7 32,1 32,9 33,9 35,1 33,9 33,4 36,0 36,2 36,5 36,8 36,8 36,2 36,4 37,2 37,6 38,2
                                                                 
4.18. Prosent av registrerte årskull 25-29 år 6,2 6,4 6,7 6,9 6,9 6,2 7,5 7,3 7,5 8,4 9,0 9,8 10,6 11,4 11,6 12,1 12,5 12,8 13,4 14,4 14,4 15,4 16,3 16,5 16,6 16,3 15,7 15,0 14,4 14,7 14,8 15,0
Menn 7,3 7,4 7,8 7,8 7,8 6,6 8,3 7,7 7,8 8,5 9,2 10,0 10,7 11,6 11,7 12,0 12,1 12,2 12,6 13,2 12,9 14,0 14,9 15,3 15,4 14,8 14,1 13,2 12,6 13,0 13,0 13,3
Kvinner 5,2 5,5 5,7 5,9 6,0 5,6 6,7 6,9 7,3 8,2 8,8 9,5 10,4 11,2 11,4 12,2 12,9 13,5 14,3 15,7 15,9 16,9 17,8 17,6 17,9 17,8 17,4 16,8 16,4 16,5 16,7 16,9
                                                                 
4.19. Innvandrere i høyere utdanning. Prosent av registrerte årskull 19-24 år. 4,1 4,3 5,0 5,4 6,1 6,0 6,5 5,5 5,3 7,1 7,8 8,6 9,1 9,2 10,1 11,2 12,1 12,9 13,1 14,4 13,6 14,3 14,9 16,7 17,4 18,4 18,8 18,7 17,3 16,9 16,4 15,8
Menn 4,7 5,1 5,6 6,1 6,6 6,6 7,4 6,0 5,7 7,9 8,5 9,4 9,9 9,6 10,7 11,8 13,0 13,4 12,7 13,8 12,2 13,0 13,7 15,3 15,8 16,3 16,5 16,1 14,9 15,0 14,3 13,4
Kvinner 3,5 3,4 4,3 4,8 5,7 5,4 5,6 5,0 4,9 6,3 7,0 7,9 8,4 8,8 9,5 10,7 11,4 12,5 13,4 14,8 14,8 15,5 15,9 17,8 18,9 20,3 20,9 21,1 19,7 18,8 18,2 18,1
                                                                 
4.20. Norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning. Prosent av registrerte årskull 19-24 år. 9,8 11,1 13,9 11,8 13,7 13,5 16,8 17,8 18,0 21,6 23,1 24,5 29,3 26,9 25,1 25,1 26,6 25,4 24,5 27,5 25,9 25,1 31,6 32,8 33,1 33,3 33,9 34,7 35,6 37,1 38,3 38,7
Menn 7,2 8,4 12,3 10,4 12,5 14,2 16,4 16,1 16,8 19,3 20,0 23,2 29,5 26,7 23,2 23,6 24,4 23,0 22,1 24,3 22,6 21,5 28,0 28,8 29,0 29,2 29,1 30,0 30,8 31,8 33,0 33,4
Kvinner 12,1 13,5 15,4 13,3 15,1 12,7 17,3 19,7 19,4 24,0 25,2 25,8 29,2 27,1 27,0 26,5 28,9 28,1 27,1 30,9 29,5 28,9 35,5 36,9 37,5 37,8 38,9 39,8 40,7 42,6 43,8 44,2
                                                                 
4.21. Innvandrere i høyere utdanning. Prosent av registrerte årskull 25-29 år. 4,4 4,9 5,0 5,9 6,5 6,0 6,7 6,1 5,6 6,9 7,8 8,4 9,0 9,3 9,0 8,2 8,0 8,1 8,0 9,0 8,7 9,4 9,7 10,6 11,2 11,2 10,7 10,2 9,2 9,3 9,1 8,9
Menn 4,6 5,6 6,0 7,3 8,2 7,3 7,9 6,5 6,1 7,8 9,0 9,7 10,6 10,8 10,3 9,3 8,9 9,0 8,9 9,4 8,6 9,2 9,0 10,1 10,6 10,3 9,4 8,9 7,9 8,1 8,0 7,9
Kvinner 4,1 4,2 4,1 4,5 4,9 4,6 5,4 5,5 5,0 5,7 6,1 6,7 7,0 7,6 7,7 7,2 7,1 7,3 7,2 8,7 8,9 9,5 10,2 11,0 11,7 11,9 11,8 11,2 10,3 10,4 10,1 10,0
                                                                 
4.22. Norskfødte med innvandrerforeldre i høyere utdanning. Prosent av registrerte årskull 25-29 år. 10,3 7,9 8,8 8,5 8,8 7,4 8,6 9,5 8,3 9,0 9,5 11,7 13,8 15,4 13,3 14,5 15,3 15,0 17,1 18,5 15,6 18,5 17,9 17,6 18,6 18,3 17,7 16,4 15,9 17,1 18,3 19,4
Menn 13,3 8,8 7,6 8,8 7,8 6,0 7,4 7,3 6,9 7,4 8,3 9,3 13,4 17,4 15,7 15,4 14,3 17,8 15,4 19,2 15,4 19,4 17,4 17,8 17,9 17,1 17,4 15,2 15,9 17,3 18,4 19,1
Kvinner 7,0 6,9 9,9 8,2 9,6 8,7 9,7 11,3 9,7 10,8 11,0 14,4 14,3 13,1 10,8 13,7 16,5 12,1 18,8 17,8 16,0 17,6 18,5 17,3 19,3 19,5 18,0 17,6 15,9 17,0 18,1 19,7
                                                                 
4.23. Andel i jobb/utdanning i november, av alle som gikk ut av introduksjonsprogrammet året før .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 65 63 57 55  
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 70 76 75 67 66  
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43 50 51 48 46  
                                                                 
4.24. Antall elever per lærerårsverk i:                                                                
Videregående opplæring (bare elever under opplæringsloven) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,3 8,4 8,0 7,8 7,6 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2 7,5 7,6 7,5 8,0 8,7 8,5 8,5 8,7 8,7 8,8
                                                                 
Opphold i skolefritidsordningen (SFO). Prosent                                                                
4.25. Andel elever i SFO etter klassetrinn eller mer)                                                                
1.-4. årstrinn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51,6 53,1 52,7 55,8 59,1 59,9 59,9 60,9 62,5
5.-7. årstrinn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9

Kontakt