Økonomi

Tilbake til artikkelen

Økonomi
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1For flere tall se http://www.ssb.no/regnskap/
2Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Blant annet ble aldersgrenesen senket fra 16 til 15 år.
Realøkonomi (prosentvis vekst fra året før)1                                                                
12.1. Disponibel realinntekt i husholdninger og ideelle org. 3,4 2,9 0,5 1,7 3,9 2,3 2,5 -0,1 1,5 1,8 2,0 2,9 4,3 3,6 1,7 2,9 3,8 3,7 5,7 2,5 3,8 0,0 8,0 4,6 3,3 7,8 -6,4 6,3 4,0 4,1 2,7 4,1
12.2. Disponibel realinntekt for Norge 9,5 2,5 -1,7 3,2 7,0 5,1 -4,9 -0,2 -3,4 2,0 2,1 2,1 2,0 2,8 4,4 5,6 9,1 6,5 -2,3 7,2 16,5 1,4 -2,8 1,0 8,6 11,2 6,7 0,7 5,8 -10,8 3,4 6,0
12.3. Konsum i husholdninger og ideelle org. 2,1 0,3 1,1 2,0 3,2 9,2 5,0 -0,6 -2,1 -0,6 0,7 2,1 2,4 2,3 3,4 3,6 6,3 3,1 2,8 3,7 4,2 2,1 3,1 3,2 5,4 4,4 5,0 5,4 1,8 0,0 3,8 2,5
12.4. Konsum i offentlig forvaltning 5,4 5,1 1,9 3,0 1,0 2,3 2,1 4,6 0,2 2,0 5,3 5,3 5,6 2,6 1,5 0,6 2,7 3,3 3,4 3,1 1,9 4,6 3,1 1,3 1,2 1,4 1,9 2,7 2,7 4,3 1,3 1,8
12.5. Husholdningenes boliginvesteringer 2,4 -3,0 5,2 0,0 -0,7 -0,9 7,8 3,2 -6,9 -12,5 -17,8 -15,2 -9,2 -0,8 24,5 10,5 2,8 12,1 7,7 3,0 5,6 8,1 -0,7 1,8 16,3 9,7 4,0 2,7 -9,0 -8,2 -1,6 21,9
12.6. Sparing i husholdninger og ideelle org. som andel av disponibel inntekt 3,2 5,6 5,0 4,8 5,5 -1,3 -4,0 -3,8 -0,5 1,7 2,7 3,4 5,4 6,4 5,5 4,9 2,6 3,1 5,8 4,8 4,3 3,1 8,4 9,0 7,0 9,8 -0,5 0,9 3,8 7,1 5,8 7,3
12.7. Eksport 4,6 1,7 0,1 7,1 7,9 7,2 2,3 1,1 6,3 10,9 8,6 6,1 4,8 3,1 8,4 5,0 10,0 7,8 0,7 2,8 3,2 4,3 -0,3 -0,1 1,0 0,5 -0,8 1,4 0,1 -4,2 0,4 -1,8
Råolje og naturgass 20,9 -6,7 -0,6 14,2 13,1 5,0 9,8 14,0 12,9 24,6 3,6 16,1 11,4 6,0 13,7 10,1 13,2 4,1 -5,8 0,4 3,7 6,5 2,4 -0,8 -0,7 -5,0 -6,6 -2,4 -1,3 -2,0 -6,9 -6,2
Tradisjonelle varer 0,2 3,2 -1,3 9,4 5,1 2,7 -3,2 6,0 8,8 7,0 8,7 -0,6 5,2 3,8 11,7 3,5 10,6 7,6 5,5 2,3 3,4 1,8 0,7 3,7 3,6 5,3 6,1 9,2 3,5 -8,0 3,4 0,0
12.8. Import 2,7 1,5 5,1 -3,0 5,8 8,8 11,7 -6,4 -2,4 2,1 2,5 0,4 1,7 4,8 5,8 5,8 8,8 12,5 8,8 -1,6 2,0 1,7 1,0 1,2 9,7 7,9 9,1 10,0 3,9 -12,5 9,0 3,8
Tradisjonelle varer 10,6 -1,1 4,8 -5,4 11,0 15,1 13,2 -6,5 -5,7 -5,5 7,6 2,2 6,0 2,8 14,7 9,5 10,7 8,6 9,4 -2,0 2,6 4,5 3,0 5,7 12,8 8,4 11,6 7,2 1,2 -12,9 9,1 3,6
12.9. Bruttonasjonalprodukt 4,5 1,5 0,1 3,9 5,9 5,4 4,0 1,8 -0,2 1,0 1,9 3,1 3,5 2,8 5,1 4,2 5,1 5,4 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 4,0 2,6 2,3 2,7 0,1 -1,6 0,5 1,2
Fastlands-Norge 2,7 1,2 0,6 1,5 4,3 4,8 2,7 2,5 0,2 -0,8 0,7 1,6 2,5 2,5 3,6 2,9 3,4 5,1 4,0 2,6 2,9 1,7 0,9 1,2 4,4 4,5 4,6 5,0 2,0 -1,6 1,5 2,6
                                                                 
Arbeidsmarked                                                                
12.10. Sysselsatte personer (prosentvis endring fra året før) 2,4 1,3 0,0 -0,2 0,7 2,8 3,3 2,0 -0,5 -2,8 -0,9 -1,0 -0,2 0,7 1,4 2,1 2,0 2,9 2,7 0,9 0,6 0,4 0,4 -1,2 0,5 1,3 3,5 4,1 3,3 -0,4 -0,5 1,3
12.11. Arbeidstilbud (prosentvis endring fra året før)2 .. .. .. .. .. 2,0 2,3 2,2 0,4 -1,0 -0,6 -0,9 0,2 0,0 1,0 2,1 2,0 2,1 1,7 0,5 0,7 0,5 0,7 -0,1 0,3 0,8 1,9 2,5 3,4 0,0 0,5 1,0
12.12. Yrkesandel (nivå)2 .. .. .. .. .. 69,8 70,9 71,9 71,6 70,6 69,9 69,0 68,8 68,6 69,1 70,1 71,4 72,7 73,9 72,3 72,5 73,5 73,5 72,9 72,6 72,4 72,0 72,8 73,9 72,8 71,9 71,4
12.13. Arbeidsledighetsrate (nivå) .. .. .. .. .. 2,6 2,0 2,1 3,2 4,9 5,2 5,5 5,9 6,0 5,4 4,9 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3
                                                                 
Priser og lønninger                                                                
12.14. Årslønnsvekst, påløpt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,2 3,7 4,2
12.15. Konsumprisindeksen (KPI) .. .. .. .. .. 5,6 7,1 8,7 6,7 4,6 4,1 3,5 2,3 2,3 1,4 2,5 1,2 2,6 2,2 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,5 1,5 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2
12.16. Konsumprisindeksen (KPI) justert for avgiftsendringer og uten energivarer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,4 2,6 2,6 1,4 0,9
12.17. Boligpris .. .. .. .. .. 13,1 18,6 11,0 -0,3 -9,1 -7,1 -5,3 -5,0 0,8 13,0 7,6 8,4 10,9 9,7 11,2 15,7 7,0 5,0 1,7 7,7 9,5 13,7 12,6 -1,1 1,9 8,3 8,0

Kontakt