Inntekt, lønn og forbruk

Tilbake til artikkelen

Inntekt, lønn og forbruk
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Vært ute av stand til å betale regning for husleie, boliglån, elektrisitet og kommunale avgifter eller andre lån ved forfall i løpet av forrige år.
2Omregnet til faste kroner ved hjelp av konsumprisindeksen.
3Bruttofinanskapital er verdsatt til ligningsverdi som i selvangivelsen, og omfatter bankinnskudd og andre verdipapirer.
4Brudd i tidsserien mellom 2007 og 2008 på grunn av at lønnsstatistikken har tatt i bruk ny næringsstandard.
5Par med og uten barn, der hovedperson er 25-54 år.
6Ginikoeffisenten er et summarisk mål på inntektsulikhet. Størrelsen på koeffisienten representerer den andelen av totalinntekten som må fordeles for å få full likhet. Ginikoeffisienten kan variere fra 0 (fullstendig likhet) til 1 (maksimal ulikhet).
7Vært ute av stand til å betale regning for husleie, boliglån, elektrisitet og kommunale avgifter eller andre lån ved forfall i løpet av forrige år.
8Nye tall for forbruk er først klare i 2013 på grunn av omlegging av undersøkelsen.
9Brudd i tidsserien mellom 1998 og 1999 på grunn av endring i vare- og tjenestegrupperingen etter innføring av nytt vareinndelingsprinsipp (COICOP).
10Matvarer kjøpt til hjemmet. Utgifter til restaurant- og kafébesøk inngår ikke som mat i undersøkelsen.
6.1. Inntekt etter skatt per forbruksenhet. Median. Index 1986=10012 .. .. .. .. .. .. 100 104 104 100 102 104 106 106 106 107 110 113 118 124 125 129 134 134 138 143 146 157 163 162 163  
                                                                 
6.2. Inntekt etter skatt for husholdninger etter husholdningstype. Median. Nominelle kroner                                                                
Alle .. .. .. .. .. .. 144 400 163 700 173 400 163 600 174 000 183 300 183 200 192 700 183 600 194 000 196 300 209 700 228 500 244 300 251 300 270 800 283 500 290 500 309 600 325 700 339 200 365 500 392 100 396 800 411 000  
Aleneboende under 45 år .. .. .. .. .. .. 92 700 108 600 116 200 109 600 116 500 127 700 131 000 124 500 126 100 125 900 137 700 141 900 153 900 165 400 173 100 180 500 184 800 186 900 191 500 199 100 207 100 221 600 236 500 239 300 240 700  
Aleneboende 45-64 år .. .. .. .. .. .. 90 700 100 200 105 700 107 800 110 900 114 200 118 500 130 900 125 000 136 600 138 700 146 600 153 900 163 900 170 500 182 700 189 300 194 800 199 000 209 500 219 600 236 700 253 800 256 900 264 400  
Aleneboende 65 år og eldre .. .. .. .. .. .. 54 800 62 500 66 700 67 700 73 300 80 600 82 200 81 400 79 300 86 200 90 200 94 600 103 400 112 000 114 900 124 900 129 900 136 700 143 100 150 600 158 200 173 100 188 800 194 200 204 300  
Par uten barn under 45 år .. .. .. .. .. .. 183 100 216 200 222 500 243 600 225 100 246 300 261 100 258 900 252 200 264 500 273 100 290 400 318 800 331 900 351 500 380 600 389 600 399 100 404 800 421 100 443 900 479 600 514 700 514 900 520 400  
Par uten barn 45-64 år .. .. .. .. .. .. 177 400 189 400 208 300 218 200 232 300 248 700 264 200 274 800 269 700 280 700 283 200 305 300 329 700 341 500 357 300 373 900 403 600 414 200 426 200 452 400 472 100 511 900 549 900 558 600 579 900  
Par uten barn 65 år og eldre .. .. .. .. .. .. 114 400 125 500 135 500 140 300 143 900 163 500 167 200 168 900 170 300 172 700 177 000 189 400 203 600 221 800 231 900 248 000 266 800 284 700 288 800 309 300 327 600 359 900 394 300 404 300 426 300  
Par med barn 0-6 år .. .. .. .. .. .. 188 600 207 400 226 300 237 600 254 200 275 100 291 700 291 300 301 900 307 900 324 900 336 000 360 800 386 700 403 600 427 100 451 000 466 200 470 500 494 600 518 200 559 800 604 000 612 700 628 600  
Par med barn 7-17 år .. .. .. .. .. .. 226 800 250 300 264 900 265 200 279 200 301 300 316 100 317 600 326 400 336 400 351 800 373 200 400 100 422 400 443 500 470 200 494 900 510 200 518 200 548 700 575 000 624 700 673 800 682 600 706 100  
Par med barn 18 år og eldre .. .. .. .. .. .. 241 100 268 300 278 900 284 700 306 600 332 100 340 700 349 800 359 000 370 900 391 000 406 300 445 000 461 200 492 200 525 200 547 900 549 600 566 700 600 200 627 700 683 300 736 100 744 100 772 400  
Mor/far m/barn 0-17 år .. .. .. .. .. .. 111 900 131 900 138 500 140 500 146 200 159 300 161 600 154 700 168 200 171 900 185 300 197 400 217 200 230 000 229 100 253 200 256 000 267 700 271 100 280 400 292 800 312 400 334 400 340 800 348 300  
Mor/far m/barn 18 år eldre .. .. .. .. .. .. 155 400 174 400 188 300 185 100 194 800 200 700 208 700 213 700 216 600 219 700 223 900 244 600 250 400 271 600 300 600 305 800 321 300 323 000 332 800 348 000 363 600 394 800 424 600 428 200 441 800  
                                                                 
6.3. Gjennomsnittlig bruttofinanskapital i faste priser, indeks 1986=10023 .. .. .. .. .. .. 100 101 104 104 103 97 96 104 104 108 112 119 140 155 164 165 164 172 195 208 238 268 266 278 287  
                                                                 
6.4. Husholdninger med gjeld større enn tre ganger samlet inntekt. Prosent .. .. .. .. .. .. 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 11 12 13 13 14 14  
                                                                 
6.5. Husholdninger der hovedinntektstaker er 25-35 år med gjeld større enn tre ganger samlet inntekt. Prosent .. .. .. .. .. .. 10 9 9 11 10 9 8 7 7 7 8 8 6 8 11 13 14 17 17 20 23 24 23 24 25  
                                                                 
6.6. Kapitalinntekt i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 7 8 5 8 8 9 13 5 6 6 4 5  
                                                                 
6.7. Kapitalutgifter (renteutgifter) i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 12 13 14 14 14 14 12 10 7 7 6 5 6 7 7 8 8 7 5 5 6 7 10 7 6  
                                                                 
6.8. Kvinners lønn i prosent av menns lønn per 3. kvartal. Alle ansatte4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 83,6 83,4 83,5 83,3 83,9 84,3 84,5 84,7 84,7 84,1 83,9 84,1 85,0  
Av dette:                                                                
Privat sektor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 81,9 82,7 82,7 82,7 82,7 83,5 83,5 83,8 83,6 83,0 82,6 82,6 83,0  
Offentlig sektor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87,6 87,3 86,4 86,2 87,1 86,7 87,0 87,4 87,9 88,0 88,9 88,2 88,4  
                                                                 
6.9. Husholdninger med bankinnskudd minst tilsvarende minstepensjon. Prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 51 51 50 45 43 43 41 41 40 39 39 39 40 41 42 42 44 44 46 46 44 44 43  
                                                                 
6.10. Husholdninger som har yrkesinntekt som viktigste inntektskilde. Prosent .. .. .. .. .. .. 70 70 70 66 66 65 63 64 63 64 65 65 66 66 66 66 65 65 66 65 67 68 68 67 67  
                                                                 
6.11. Husholdninger som har pensjon/trygd som viktigste inntektskilde. Prosent .. .. .. .. .. .. 27 26 27 29 29 27 29 29 29 28 27 27 28 27 27 27 27 28 27 27 27 26 26 26 27  
                                                                 
6.12. Parhusholdninger 25-54 år med minst to yrkesaktive. Prosent5 .. .. .. .. .. .. 69 70 70 69 71 73 72 73 73 74 75 75 75 74 75 76 75 74 74 74 74 76 76 76 75  
                                                                 
6.13. Utlignet skatt i prosent av samlet inntekt .. .. .. .. .. .. 24 25 25 25 24 24 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 24 24 24 23 25 25 25 25 25  
                                                                 
6.14. Andel av total inntekt etter skatt per forbruksenhet1                                                                
Tidelen personer med lavest inntekt .. .. .. .. .. .. 4,5 4,5 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0  
Tidelen personer med høyest inntekt .. .. .. .. .. .. 18,1 18,4 18,5 19,8 18,7 19,1 19,0 19,7 20,3 20,1 21,1 21,5 20,8 21,3 23,2 19,7 23,1 24,0 25,1 29,4 20,6 21,4 20,8 20,2 20,6  
                                                                 
6.15. P90/P10. Forholdstallet mellom inntekten til den personen i fordelingen som har høyere inntekt enn 90 prosent av alle (P90) og inntekten til den personen som har lavere inntekt enn 90 prosent av alle andre (P10) .. .. .. .. .. .. 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6  
                                                                 
6.16. Gini-koeffisienten6 .. .. .. .. .. .. 0,208 0,209 0,209 0,226 0,214 0,217 0,219 0,226 0,235 0,231 0,240 0,243 0,233 0,236 0,257 0,223 0,258 0,267 0,276 0,319 0,235 0,244 0,240 0,231 0,236  
                                                                 
6.17. Personer med inntekt etter skatt per forbruksenhet under gitt avstand til median. Prosent                                                                
Under 60 prosent. EU-skala .. .. .. .. .. .. 10,3 10,7 10,0 10,6 10,2 9,9 10,2 10,6 11,6 10,7 11,1 10,7 9,7 9,9 9,9 9,2 9,9 9,7 9,2 9,6 9,7 10,0 10,2 9,5 9,4  
Under 50 prosent. OECD-skala .. .. .. .. .. .. 2,6 2,9 2,9 3,3 2,9 3,1 3,1 3,1 3,5 3,2 3,4 3,3 3,0 2,8 3,3 3,1 3,7 3,8 3,8 4,0 4,2 4,4 4,7 4,5 4,5  
                                                                 
6.18. Personer med vedvarende lavinntekt etter skatt per forbruksenhet under gitt avstand til median. Prosent                                                                
Under 60 prosent. EU-skala .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,9 8,1 8,2 7,8 8,1 7,9 8,5 7,9 7,9 8,1 8,2 8,1 7,9  
Under 50 prosent. OECD-skala .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0 1,9 1,7 1,8 2,1 2,4 3,0 3,0 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3  
                                                                 
6.19. Bruttofinanskapital for husholdningene med lavest og høyest bruttofinanskapital i prosent av samlet bruttofinanskapital for alle husholdninger3                                                                
De 50 prosent med lavest bruttofinanskapital3 .. .. .. .. .. .. 6,1 6,5 6,3 6,5 5,8 4,5 4,6 4,7 4,1 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5  
De 10 prosent med høyest bruttofinanskapital3 .. .. .. .. .. .. 50,6 48,9 51,0 51,1 52,9 55,7 55,0 57,2 59,8 59,6 61,4 62,1 66,1 66,5 66,9 65,4 64,6 65,0 65,7 67,0 68,4 69,8 70,4 69,8 70,0  
                                                                 
6.20. Husholdning som har hatt betalingsproblemer siste år. Prosent7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 11 11 10 9 8 10 9 10
                                                                 
6.21. Husholdning som ikke disponerer privatbil av økonomiske årsaker. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 8 9 7 7 7 7 7 7
                                                                 
Forbruk8                                                                
6.22. Prosentandel av total forbruksutgift som brukes til:                                                                
Matvarer109 19,8 20,1 20,5 19,6 18,7 17,3 15,6 15,0 15,2 15,0 15,3 14,9 14,0 14,0 14,2 13,6 13,0 12,6 12,3 11,7 12,3 11,2 11,5 12,0 11,8 11,2 11,4 11,0 11,0 10,6    
Bolig, lys og brensel9 18,3 17,7 17,8 19,2 19,8 20,7 21,4 22,7 25,6 26,4 26,4 25,9 26,3 25,2 24,6 22,1 22,0 21,5 20,5 24,8 23,7 25,0 26,2 25,5 25,7 27,4 30,1 30,0 30,0 32,7    
Reiser og transport9 18,7 19,6 19,9 21,4 21,5 21,9 24,0 23,3 20,9 19,6 18,8 19,4 19,3 19,6 21,0 22,2 21,8 24,6 25,6 19,0 20,2 18,5 17,5 16,6 17,9 18,5 18,0 17,0 16,0 15,7    
Kultur og fritid9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12,3 12,3 13,6 12,4 12,1 12,9 12,2 11,5 13,0 13,0 12,2    
                                                                 
6.23. Husholdninger som eier bil. Prosent 61,6 65,2 65,7 69,5 69,5 71,5 70,1 72,9 73,7 73,6 73,9 73,8 76,1 75,1 76,1 73,1 73,3 76,5 77,6 78,0 78,9 73,6 80,1 77,4 75,9 79,3 80,9 80,0 79,0 82,6    
                                                                 
6.24. Husholdninger med to eller flere biler. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18,6 19,1 19,5 18,9 23,0 20,3 23,2 22,7 22,2 23,1 25,2 27,0 25,0 25,7    
                                                                 
6.25. Husholdninger som eier fritidshus. Prosent 21,8 22,7 23,6 21,4 20,9 20,5 19,6 21,3 22,6 22,9 22,6 21,9 20,0 20,8 22,7 21,9 21,5 22,4 20,1 20,5 22,3 20,8 21,6 21,8 19,3 24,5 23,3 24,0 21,0 20,1    

Kontakt