Samfunnsspeilet: 2012/5

Hvert år, i Samfunnspeilets utgave nummer 5-6, har vi presentert et bredt utvalg av nøkkeltall og artikler om utviklingen i befolkningens levekår. De mest sentrale temaene har vært helse, pleie og omsorg, utdanning, arbeid, inntekt, lønn, forbruk, trygd, sosialhjelp og barnevern, boligforhold, fritid og kultur.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.