Kriminalitet

Tilbake til artikkelen

Kriminalitet
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Av befolkningen 16 år og over.
2Inneholder også miljøforbrytelser.
3Personer 5 år og over.
4Av alle med oppgitt alder.
5Innbyggere over den kriminelle lavalder. Den kriminelle lavalder ble hevet fra 14 til 15 år i 1990.
6Av alle med oppgitt kjønn.
7Omfatter ubetinget del av kombinert straff.
10.1. Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder. I alt. Prosent1 .. .. .. 3,8 .. .. .. 5,2 .. .. .. 5,1 .. .. .. 5,4 .. 5,5 .. .. .. 5,0 .. .. 5,1 .. .. 5,5 .. .. .. ..
Menn .. .. .. 3,9 .. .. .. 5,9 .. .. .. 5,6 .. .. .. 6,8 .. 5,3 .. .. .. 4,6 .. .. 5,3 .. .. 5,7 .. .. .. ..
Kvinner .. .. .. 3,6 .. .. .. 4,6 .. .. .. 4,5 .. .. .. 4,0 .. 5,7 .. .. .. 5,4 .. .. 4,9 .. .. 5,4 .. .. .. ..
                                                                 
10.2. Urolig for vold eller trusler på bosted i den siste tiden. I alt. Prosent1 .. .. .. 8,0 .. .. .. 8,6 .. .. .. 10,5 .. .. .. 9,6 .. 11,0 .. .. .. 7,9 .. .. 7,9 .. .. 6,7 .. .. .. ..
Menn .. .. .. 2,2 .. .. .. 2,7 .. .. .. 3,1 .. .. .. 3,3 .. 4,7 .. .. .. 2,8 .. .. 3,0 .. .. 2,7 .. .. .. ..
Kvinner .. .. .. 13,9 .. .. .. 14,2 .. .. .. 17,8 .. .. .. 15,7 .. 17,2 .. .. .. 12,8 .. .. 12,9 .. .. 10,7 .. .. .. ..
                                                                 
10.3. Lovbrudd anmeldt. I alt. Antall .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 327 466 332 771 377 478 385 446 402 252 415 472 407 277 424 918 417 166 437 250 420 762 407 377 394 301 400 322 398 199 386 251 397 581 394 137 380 092
Forbrytelser .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 180 234 941 267 925 271 205 284 695 293 799 291 924 306 526 299 714 319 523 303 824 287 821 275 684 277 016 271 712 264 199 277 121 270 656 264 247
Forseelser .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97 286 97 830 109 553 114 241 117 557 121 673 115 353 118 392 117 452 117 727 116 938 119 556 118 617 123 306 126 487 122 052 120 460 123 481 115 845
                                                                 
10.4. Forbrytelse etterforsket. I alt. Antall 121 565 131 317 148 276 159 598 151 622 164 067 164 890 198 877 220 338 237 319 235 256 223 122 234 904 248 203 225 214 269 282 275 421 272 653 292 258 307 063 314 027 310 447 298 500 301 699 295 192 280 524 267 448 267 737 264 187 260 270 253 499 ..
Forbrytelse etterforsket. I alt. Per 1 000 innbyggere 29,7 32,0 36,0 38,6 36,6 39,4 39,5 47,4 52,2 56,1 55,4 52,2 54,6 57,4 51,8 61,6 62,7 61,7 65,7 68,6 69,7 68,6 65,6 65,9 64,1 60,5 57,1 56,5 55,0 53,6 51,5 ..
Økonomisk forbrytelse 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 3,1 1,3 1,3 ..
Annen vinningsforbrytelse 25,1 26,7 30,2 32,0 30,2 32,7 32,4 39,1 45,5 45,1 44,6 41,2 42,3 44,7 39,1 46,2 45,5 43,8 46,3 47,1 47,2 44,6 43,2 43,5 41,8 38,2 35,4 34,4 31,6 32,8 30,4 ..
Voldsforbrytelse 1,2 1,4 1,4 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 2,4 2,7 2,8 2,8 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 4,4 4,9 5,2 4,9 5,1 5,4 5,5 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 ..
Seksualforbrytelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 ..
Narkotikaforbrytelse 0,5 0,7 0,7 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,5 1,9 2,1 2,3 2,6 2,7 2,7 3,6 4,8 5,5 6,8 8,1 8,6 9,7 9,1 9,3 8,9 8,6 8,6 8,6 8,2 7,6 8,5 ..
Skadeverk, forbrytelse 1,9 2,2 2,5 2,8 2,6 2,6 2,8 3,6 3,9 4,0 3,6 3,4 3,7 3,6 3,4 4,9 5,3 4,7 4,6 5,0 5,4 5,1 4,4 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 4,4 4,3 3,7 ..
Annen forbrytelse2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6 1,9 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 1,8 1,9 ..
                                                                 
10.5. Forbrytelse etterforsket. I alt. Oppklaringsprosent 22 23 21 21 23 23 21 18 20 23 23 23 24 24 26 24 26 28 28 31 30 33 31 32 34 35 35 35 36 32 35 ..
Økonomisk forbrytelse 66 64 59 53 56 55 53 45 36 40 46 44 51 50 52 63 62 61 57 58 53 59 58 56 63 67 67 71 86 66 65 ..
Annen vinningsforbrytelse 18 18 17 17 19 19 16 13 15 17 17 16 17 16 17 14 16 16 15 17 15 16 14 15 17 18 16 16 15 13 15 ..
Voldsforbrytelse 57 56 54 54 55 55 52 49 51 53 55 55 55 54 58 55 56 59 57 57 56 59 58 58 58 59 60 58 56 55 55 ..
Seksualforbrytelse 43 44 40 46 42 44 40 42 39 42 44 41 44 43 45 49 36 59 42 45 44 47 47 51 48 52 55 51 51 50 53 ..
Narkotikaforbrytelse 84 83 83 83 82 81 79 78 79 80 82 82 81 84 84 85 87 86 87 88 87 89 89 89 90 90 90 89 89 88 87 ..
Skadeverk, forbrytelse 21 21 18 19 18 20 17 15 18 20 23 23 25 26 28 20 22 21 22 21 22 25 24 21 24 24 22 21 19 18 20 ..
Annen forbrytelse2 56 54 56 54 55 54 47 45 47 51 53 53 55 54 58 61 66 65 67 69 69 72 56 58 68 70 71 69 68 62 62 ..
                                                                 
10.6. Siktede for forbrytelser. I alt. Antall3 13 585 14 556 14 848 16 638 15 296 15 986 13 992 14 407 17 133 20 792 22 873 22 403 24 343 25 173 25 361 25 112 26 363 27 272 28 586 31 519 34 235 37 995 33 204 32 690 36 121 36 169 35 992 37 017 34 938 34 304 35 888 ..
Menn. Per 1 000 innbyggere3 6,7 7,0 7,1 7,7 7,1 6,9 6,4 6,6 7,9 9,4 10,4 10,1 11,0 11,3 11,3 10,9 11,1 11,5 11,9 13,1 13,9 15,4 13,4 13,1 14,3 14,2 13,8 14,0 13,0 12,7 13,1 ..
Kvinner. Per 1 000 innbyggere3 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,4 2,3 2,5 2,5 2,7 2,8 2,6 2,4 2,5 ..
Andel 5-17 år. Prosent4 34,6 35,0 34,1 30,1 28,9 27,1 25,7 25,6 24,6 21,6 20,6 18,9 17,7 17,8 17,9 18,0 19,1 17,9 17,5 18,4 19,5 18,0 17,2 15,5 15,8 15,1 15,3 16,4 16,8 15,5 14,1 ..
Andel 18-29 år. Prosent4 47,4 47,4 48,3 48,8 50,6 50,8 51,2 52,2 52,3 52,9 52,0 52,2 51,2 50,0 48,8 46,8 45,6 43,6 43,4 44,5 44,8 46,0 45,5 45,6 45,0 43,8 43,3 43,6 42,8 44,1 45,1 ..
Andel 30 år og over. Prosent4 17,9 17,6 17,6 21,1 20,5 22,0 23,1 22,2 23,1 25,5 27,4 28,9 31,0 32,2 33,2 35,2 35,2 38,5 39,2 37,1 35,7 36,0 37,3 38,9 39,2 41,1 41,4 40,0 40,4 40,3 40,8 ..
                                                                 
10.7. Straffereaksjoner i forbrytelsessaker. I alt. Antall 10 595 11 169 11 656 13 147 13 244 12 951 11 923 12 062 13 281 16 003 16 470 16 698 17 326 17 623 17 749 17 754 18 175 17 192 21 120 22 466 21 444 34 962 27 513 29 380 29 529 33 307 33 103 35 143 31 377 29 759 33 544 ..
I alt. Per 1 000 innbyggere5 3,3 3,4 3,6 3,9 3,9 3,8 3,5 3,4 3,5 4,5 4,7 4,7 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 4,9 5,9 6,3 6,0 9,7 7,6 8,0 8,0 8,9 8,8 9,2 8,1 7,6 8,4 ..
Andel kvinner. Prosent6 6,5 7,0 6,8 7,6 8,2 8,6 9,1 9,0 9,1 9,2 9,4 9,4 9,6 10,1 10,0 12,1 13,0 13,6 14,1 14,2 14,6 14,9 14,7 14,4 14,0 14,2 15,5 16,0 15,8 15,5 15,1 ..
Andel ubetinget fengsel. Prosent 37,0 36,0 36,0 39,0 38,0 36,0 38,0 40,0 40,0 37,0 37,0 36,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 35,0 27,0 29,0 29,0 22,0 24,0 25,0 23,9 25,2 24,3 22,1 24,4 23,4 25,7 ..
Gjennomsnittlig fengselsstraff. Dager7 153 162 179 188 205 195 190 205 202 207 201 209 217 205 218 196 171 188 186 188 191 180 184 213 217 215 190 190 193 205 211 ..
                                                                 
10.8. Nyinnsettelser i fengselsanstalt. I alt. Antall 11 625 11 769 11 637 10 821 10 039 10 712 11 257 11 210 10 543 9 478 10 861 11 497 11 778 12 228 11 798 10 863 10 394 10 600 10 377 11 029 10 979 12 046 11 649 10 686 10 326 11 914 11 938 12 514 12 106 11 864 11 881 ..
Innsatte i fengsel (årlig gjennomsnitt). I alt. Antall 1 797 1 800 1 888 2 033 2 044 2 104 2 002 2 023 2 113 2 208 2 379 2 548 2 477 2 650 2 670 2 610 2 602 2 536 2 466 2 512 2 548 2 762 2 832 2 944 3 028 3 124 3 250 3 420 3 387 3 403 3 624 ..
Innsatte i fengsel (årlig gjennomsnitt). Andel kvinner. Prosent 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,0 3,9 4,1 3,9 4,0 4,1 4,9 5,1 4,9 4,6 .. 5,7 6,1 6,3 6,3 5,9 5,6 5,5 5,3 5,4 5,3 5,2 5,4 6,2 6,4 6,1 ..

Kontakt