Helse

Tilbake til artikkelen

Helse
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Ratene er aldersstandardisert etter europeisk standardbefolkning.
2Andel personer 16-74 år som røyker daglig. Treårig glidende gjennomsnitt fram til 2007. Fra 2008 vises gjennomsnitt av telleåret og året før.
3Foreløpige tall for 2008 og 2009.
4Både offentlige og private utgifter.
5Fra 2004 omfatter rusmiddeltiltak spesialisert tverrfaglig rusmiddelbehandling.
6Brudd i tidsserien i 1989 ved overgang fra aggregert skjematall til elektroniske individdata.
7Brudd i tidsserien i 2009. Friske nyfødte er inkludert.
8Brudd i tidsserien 2001/2002 ved overgang fra aggregerte skjematall til elektroniske individdata.
9Også refusjonsberettiget dagbehandling ved poliklinikk frem til 2002.
10Brudd i tidsserien i 2009. Høyere tall pga. endret registreringspraksis i Norsk pasientregister.
11Ogsåårsverk til overordnet administrasjon.
12Årsverk i institusjoner for eldre og funksjonshemmede er med fra og med 2000.
13Brudd i tidsserien fra 2010. Ny datakilde: Registerbasert personelldata.
2.1. Spedbarnsdødelighet; døde per 1 000 levendefødte (under 1 år) 8,1 7,5 8,1 7,9 8,3 8,5 7,9 8,4 8,3 7,9 7,0 6,4 5,9 5,1 5,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,9 3,5 3,4 3,2 3,0 3,2 3,1 2,7 3,2 2,8 2,4
                                                                 
2.2. Aborter per 1 000 kvinner 15-49 år 14,6 14,8 14,2 14,1 14,4 14,7 15,3 15,1 15,3 15,5 14,8 14,6 14,2 13,9 13,5 13,3 13,4 13,1 13,2 13,3 13,7 13,0 12,7 12,9 13,1 12,9 13,2 13,8 14,5 14,0 13,8 13,3
                                                                 
Dødsrater etter utvalgte årsaker per 100 000 innbyggere. Aldersstandardisert1                                                                
2.3. Ondartede svulster                                                                
Menn 214 223 224 223 223 229 227 225 235 225 222 225 225 230 229 227 228 229 223 223 216 215 217 211 207 204 197 200 196 191 193 ..
Kvinner 146 149 150 148 147 151 150 149 153 150 150 145 144 149 154 151 158 156 146 145 147 148 148 144 142 142 138 140 137 134 137 ..
                                                                 
2.4. Hjerte-/karsykdommer                                                                
Menn 508 512 500 499 495 502 497 501 471 460 464 436 430 422 389 396 375 365 357 345 319 310 301 273 254 237 222 223 214 194 191 ..
Kvinner 285 286 272 272 263 267 257 258 256 252 252 241 236 234 219 217 208 206 202 202 190 181 179 169 159 141 144 138 130 129 119 ..
                                                                 
2.5. KOLS (inkl. kroniske lungesykdommer/astma)                                                                
Menn 27 28 26 28 29 29 28 28 30 29 32 28 31 32 31 33 34 34 33 36 34 33 34 32 32 34 32 34 37 34 32 ..
Kvinner 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 23 13 14 18 14 17 17 17 18 21 21 20 20 20 19 19 22 22 23 22 22 ..
                                                                 
2.6. Ulykker                                                                
Menn 63 53 56 52 51 57 55 54 51 55 51 46 45 45 41 41 38 41 40 41 40 37 41 45 46 41 39 39 42 40 38 ..
Kvinner 25 24 24 22 23 25 24 21 22 23 23 20 19 19 17 18 19 18 17 19 18 18 17 19 21 18 18 19 17 18 19 ..
                                                                 
2.7. Selvmord                                                                
Menn 19 20 21 22 22 21 20 23 24 23 23 23 20 20 17 18 17 17 18 19 18 18 16 16 16 15 16 14 14 20 15 ..
Kvinner 7 7 8 8 7 8 8 8 9 8 8 8 8 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 6 8 7 ..
                                                                 
2.8. Krefttilfeller. Antall nye tilfeller per år per 100 000 innbyggere1                                                                
Menn 358 367 374 381 381 390 395 384 390 405 411 412 432 432 435 436 443 461 461 454 466 468 459 481 500 485 487 518 516 532 529 ..
Kvinner 299 288 303 309 305 309 313 306 312 321 324 331 334 339 338 348 360 370 358 357 373 382 387 379 389 383 385 389 402 405 416 ..
                                                                 
2.9. Egenvurdert helse som god eller meget god. 16 år og over. Prosent                                                                
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 81 .. .. 82 .. .. .. 83 .. .. 82 .. .. 82 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77 .. .. 80 .. .. .. 79 .. .. 80 .. .. 79 .. .. ..
                                                                 
2.10. Dagligrøyking (16-74 år). Prosent2                                                                
Menn 42 40 40 42 42 42 39 40 41 37 37 37 37 37 35 34 34 34 34 32 31 30 29 28 27 26 23 22 21 21 19 17
Kvinner 31 31 34 32 34 32 31 33 35 34 33 33 33 33 32 32 32 33 32 32 31 31 28 27 25 24 24 23 22 20 19 18
                                                                 
2.11. Konsumerer alkohol 2 eller flere ganger per uke. Prosent                                                                
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 .. .. .. 24 .. .. 19 .. .. 23 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 .. .. .. 13 .. .. 14 .. .. 13 .. .. ..
                                                                 
2.12. Fedme BMI >30. 16-74 år. Prosent                                                                
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 .. .. 7 .. .. .. 8 .. .. 9 .. .. 12 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 .. .. 6 .. .. .. 8 .. .. 8 .. .. 9 .. .. ..
                                                                 
2.13. Hull i tennene (karies) hos 12-åringer. Gjennomsnittlig antall .. .. .. .. .. 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1
                                                                 
2.14. Utgifter til helseformål3                                                                
Totale utgifter til helseformål i prosent av BNP4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,4 9,3 9,3 8,4 8,8 9,8 10,0 9,7 9,1 8,6 8,9 8,6 9,6 9,4 9,2
Totale utgifter til helseformål i faste 2000-priser per innbygger4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 606 25 781 27 233 27 773 28 564 30 694 31 345 32 036 32 540 32 734 33 131 33 304 31 912    
Offentlige utgifter til helseformål i prosent av totale offentlige utgifter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15,1 15,8 16,3 16,4 16,4 16,9 17,0 17,1 17,3 17,1 17,2 16,7 16,4    
                                                                 
2.15. Driftskostnader i spesialisthelsetjenesten innen:                                                                
Somatikk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43 796 47 100 48 324 54 692 58 661 63 869 67 847 70 807 66 357 77 953
Psykisk helsevern (voksne, barn og unge) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 889 11 142 11 482 13 438 14 331 15 874 17 055 17 953 16 668 19 720
Rusbehandling5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 121 122 1 774 2 132 2 320 2 577 3 021 3 282 3 400 3 870
                                                                 
2.16. Aktivitet og ressurser i somatiske sykehus                                                                
Leger. Årsverk per 10 000 innbyggere 8,8 9,1 9,2 9,2 9,4 9,7 9,9 10,3 10,3 10,6 10,8 10,7 11,1 11,4 11,6 12,4 13,1 14,1 14,8 15,3 15,9 16,0 16,0 16,6 17,2 17,7 18,0 18,2 18,6 19,1 19,2 19,7
Sykepleierere. Årsverk per 10 000 innbyggere 27,8 28,2 29,0 29,9 30,4 30,6 31,2 32,9 33,6 33,9 34,8 35,3 35,7 37,0 37,8 40,0 41,9 44,0 45,4 47,1 47,0 47,1 48,9 50,2 50,7 50,2 51,2 51,1 49,7 49,6 49,6 50,3
Døgnopphold. Antall per 1 000 innbyggere67 143 142 143 145 148 152 152 149 150 143 145 142 143 145 144 147 149 151 154 156 154 160 163 170 173 174 176 171 171 175 173 174
Liggedager. Antall per 1 000 innbyggere6 1 550 1 501 1 470 1 462 1 454 1 452 1 396 1 256 1 256 1 076 1 063 1 021 999 996 976 973 972 967 960 956 925 929 923 913 897 893 887 851 816 804 781 759
Dagbehandlinger. Antall per 1 000 innbyggere8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 66 72 79 92 100 109 117 120 115 119 87 83
Polikliniske konsultasjoner. Antall per 1 000 innbyggere1089 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 599 634 646 698 672 696 718 749 746 763 796 775 669 704 731 745 759 790 811 874 964 977
                                                                 
2.17. Aktivitet og ressurser innen psykisk helsevern                                                                
Leger. Årsverk per 10 000 innbyggere 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 2,9 3,3 3,2 3,4
Psykologer. Årsverk per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,4 1,5 1,6 1,6 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 3,8 4,1 4,6 3,8 4,3 4,5 4,6
Sykepleierere. Årsverk per 10 000 innbyggere 5,0 4,9 5,3 5,7 6,0 6,2 6,1 6,1 6,4 7,2 7,8 8,1 8,2 8,4 8,6 8,8 9,7 9,9 10,1 10,1 10,3 10,9 11,1 11,6 12,0 12,5 12,5 12,7 11,2 11,7 12,0 12,2
Oppholdsdøgn. Antall per 1 000 innbyggere 971 909 827 820 807 766 725 684 628 653 614 577 552 549 504 493 480 468 457 446 431 411 408 392 372 364 355 330 310 299 288 269
Utskrivninger. Antall per 1 000 innbyggere 5,1 4,7 4,6 5,0 5,0 4,6 4,6 4,2 5,2 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,5 6,0 6,2 6,6 6,8 7,3 7,8 8,0 8,4 9,2 9,5 10,0 10,6 10,0 11,0 11,0 11,0 11,3
Polikliniske konsultasjoner. Antall per 1 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92 104 113 118 133 140 131 134 140 149 155 163 185 214 229 286 314 332 366 388 407 402
                                                                 
2.18. Aktivitet og ressurser innen rusbehandling                                                                
Personell. Årsverk per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,0 5,7 6,2 6,7 6,0 6,4 6,5 6,9
Oppholdsdøgn. Antall per 1 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96 120 120 120 120 118 117 120
                                                                 
2.19. Aktivitet og ressurser i kommunehelsetjenesten                                                                
Leger. Årsverk per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. 7,7 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 8,5 9,1 9,1 9,0 9,0 9,1 9,1 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7
Fysioterapeuter . Årsverk per 10 000 innbyggere111213 .. .. .. .. .. .. .. 6,0 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,6 8,8 9,1 9,1 9,1 9,0 8,9 9,0 9,0 9,0 8,7 8,7 8,6
Jordmødre. Årsverk per 10 000 fødte13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 29 33 37 41 43 43 44 46 48 48 48 47 49 49 48 44 44,6
Helsesøstre. Årsverk per 10 000 innbyggere (0-5 år) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 40 42 43 43 44 46 48 50 51 52 53 56 57 57 57 53 55,6
                                                                 
2.20. Tannleger og tannpleiere (i offentlig og privat sektor)                                                                
Tannleger. Årsverk per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8,0 8,2 8,4 8,5 8,3 8,5 8,3 8,3 9,0
Tannpleiere. Årsverk per 10 000 innbyggere .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7

Kontakt