Boforhold og boligøkonomi

Tilbake til artikkelen

Boforhold og boligøkonomi
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Omfatter rekkehus, kjedehus, atriumhus eller andre sammenbygde småhus, vertikal- og horisontaldelt tomannsbolig og terrassehus.
2Eier boligen som selveier eller gjennom andels- eller aksjeselskap.
3Har ikke leiekontrakt eller leiekontrakt som gjelder for mindre enn tre år.
4Aleneboende som bor på ett rom eller flerpersonhusholdninger med flere medlemmer enn antall rom i boligen. Gjelder 16-79 år for 1980-2002 og kilde var Levekårsundersøkelsene.
5Personer som bor i en husholdning som disponerer minst tre rom mer enn antallet personer. Som rom regnes ikke kjøkken, bad, WC, entre eller rom under 6 m2. Heller ikke rom som bare brukes til næringsformål.
6Summen av totalt areal innenfor ytterveggene, i kjeller og loft er bare beboelsesrom regnet med.
7Til og med 2002: Andel med kald eller fuktig bolig 16-79 år. Med Levekårsundersøkelsene som kilde.
8Problemer med støv, lukt eller annen forurensning ved boligen på grunn av trafikk eller industri.
9Problemer med støy fra naboer eller annen støy utenfra, f.eks fra trafikk, industri eller annlegg. Før 2003 bare støy fra veitrafikk med kilde Levekårsundersøkelsene.
10Høy boutgiftsbelastning har husholdninger der summen av renter og avdrag og husleie utgjør minst 25 prosent av husholdningens samlede inntekt etter skatt. Før 2003 var det regnet som andel av forbruksutgift, med Forbruksundersøkelsen som kilde.
11Lav boutgifsbelastning har husholdninger der summen av renter og avdrag og husleie utgjør mindre enn 10 prosent av husholdningens samlede inntekt etter skatt.
12Areal fullførte boliger er summen av arealet innenfor ytterveggene for alle etasjer.
8.1. Husholdninger som bor i enebolig/våningshus. Prosent 74 73 76 76 76 77 81 79 82 81 81 80 77 78 85 79 79 82 77 78 81 76 79 59 58 58 59 55 58 55 55 54
                                                                 
8.2. Husholdninger som bor i andre småhus. Prosent1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16 15 15 16 14 15 16 16 16
                                                                 
8.3. Husholdninger som er eiere. Prosent2 74 74 75 75 77 77 77 80 78 78 79 80 77 73 76 76 73 73 76 77 80 75 79 75 75 75 77 73 77 76 76 75
                                                                 
8.4. Husholdninger som leier på usikre vilkår. Prosent3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..           ..      
                                                                 
8.5. Personer som bor trangt, 16 år og over. Prosent4 16 .. .. 13 .. .. .. 9 .. .. .. 8 .. .. .. 8 .. 7 .. .. .. 7   6 7 6 8 7 8 6 5 7
                                                                 
8.6. Personer som bor svært romslig, 16 år og over. Prosent5 18 .. .. 21 .. .. .. 25 .. .. .. 28 .. .. .. 31 .. 32 .. .. .. 30 32 30 32 31 30 32 31 34 35 34
                                                                 
8.7. Boareal m per person6 36 37 37 37 39 39 42 43 44 44 46 47 48 49 49 49 50 51 51 53 51 52 52 51 54 55 54 57 56 57 58 59
                                                                 
8.8. Personer som bor i bolig med minst to bad, 16-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 18 .. .. 24 .. .. .. 30 .. 33 .. .. .. 29 32   33       ..      
                                                                 
8.9. Personer som bor i bolig med råte eller fukt, 16 år og over. Prosent7 9 .. .. 9 .. .. .. 9 .. .. .. 7 .. .. .. 5 .. 9 .. .. .. 6 7 8 7 8 8 8 8 8 7 7
                                                                 
8.10. Personer som bor i bolig utsatt for forurensning, 16 år og over. Prosent8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   9 9 8 8 8 8 7 8 7
                                                                 
8.11. Personer som bor i område med kriminalitet, vold og hærverk, 16 år og over. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 6 5 4 5 5 6 5 5
                                                                 
8.12. Personer som bor i bolig er utsatt for støy, 16 år og over. Prosent9 14 .. .. 13 .. .. .. 12 .. .. .. 13 .. .. .. 13 .. 16 .. .. .. 13 12 13 13 12 12 12 13 13 12 12
                                                                 
8.13. Husholdninger med høy boutgiftsbelastning. Prosent10 28 27 29 32 34 37 40 42 48 49 53 54 53 51 50 47 42 43 39 39 43 40 48 27 24 25 24 24 26 27 23 17
                                                                 
8.14. Husholdninger med lav boutgiftsbelastning. Prosent11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 38 36 39 41 38 34 38 45
                                                                 
8.15. Husholdninger som oppfatter boligutgiftene som svært eller noe tyngende. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47 41 41 43 42 42 41 39 41
                                                                 
8.16. Prisindeks for bruktboliger .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 35 39 42 46 51 57 63 73 79 83 84 92 100 114 128 127 129 140 151
                                                                 
8.17. Antall fullførte boliger 38 092 34 672 38 465 32 513 30 866 26 114 25 784 28 381 30 406 27 979 27 120 21 689 17 789 15 897 17 836 19 214 17 905 18 659 20 659 19 892 19 534 23 400 21 744 21 405 23 609 29 544 28 554 30 970 28 617 21 763 17 832 20 046
                                                                 
8.18. Areal fullførte boliger. m12 .. .. .. 158 164 180 184 188 175 157 138 131 131 134 138 144 149 149 152 143 145 139 133 129 123 117 119 117 122 127 137 135

Kontakt