SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Lavere strømpris for husholdningene Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Transport med varebiler 2018: Dokumentasjonsnotat Notater 2019/31 Transport og reiseliv
Sterk vekst i oljeinvesteringene i 2019 Artikler Energi og industri
Økt utbytte i 1. halvår 2019 Artikler Bank og finansmarked
Mer ujevn fordeling av innvandrere på arbeidsplassene Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Betydelig investeringsoppgang i 2019 Artikler Energi og industri
Moderate nettotegninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge Rapporter 2019/24 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Oppgang i bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Vikarjobb – veien til fast jobb? Artikler Arbeid og lønn
Arbeidsløysa på 3,6 prosent Artikler Arbeid og lønn
Lågare sal av bilbensin og autodiesel i sommer Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked