SSBs publikasjoner

Treff (8591)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
581 956 virksomheter i Norge Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Varsler økt aktivitet i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tørkesommar gav minste elvefangst på 30 år Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidsløysa på 3,8 prosent Artikler Arbeid og lønn
Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2018 Artikler Arbeid og lønn
Økende arbeidsstyrke Artikler Arbeid og lønn
Hvorfor ulike arbeidsledighetstall? Artikler Arbeid og lønn
Dette var de mest populære navnene i 2018 Artikler Befolkning
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Henter hjem større utbytter Artikler Utenriksøkonomi
Utvikling av en forløpsdatabase på barnevernsområdet – Forprosjekt Notater 2019/04 Sosiale forhold og kriminalitet
Aldri hogd så mye tømmer som i fjor Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Rekordhøy tømmerpris ga økt hogst Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Ønsket om å bli norsk statsborger sterkest hos flyktningene Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere