SSBs publikasjoner

Treff (9542)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Store kursgevinster øker finansformuen Artikler Offentlig sektor
Nesten 15 prosent er innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2018: Metodebeskrivelse og resultater fra en utvalgsbasert undersøkelse Rapporter 2020/9 Jord, skog, jakt og fiskeri
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2018 Notater 2020/7 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Fortsatt høy omsetning i industrien Artikler Energi og industri
Uendra utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fleire kvinner i styre og leiing Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
What can we learn about household consumption expenditure from data on income and assets? Discussion Papers no. 923 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Store nettogevinster Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Data om asylsøkere: Dokumentasjonsnotat Notater 2020/6 Befolkning
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Tenestehandelen med utlandet aukar Artikler Utenriksøkonomi
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi