SSBs publikasjoner

Treff (10360)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk Artikler Varehandel og tjenesteyting, Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom, Transport og reiseliv
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Jordbruksarealet held seg stabilt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: En kvalitetsvurdering av årsverksdata fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2018 og 2019 Notater 2021/13 Helse
Lav vekst i helseutgiftene i 2020 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Helse
Fortsatt vekst i næringsinntekten Artikler Inntekt og forbruk
Ny rekord for boligsalget Artikler Bygg, bolig og eiendom
Forløp i barnevernsdata, 2013-2019: Dokumentasjonsnotat Notater 2021/12 Sosiale forhold og kriminalitet
Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon? SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økt finansformue i kriseåret Artikler Offentlig sektor
Norske filmer ble kinovinnere i koronaåret Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
38 500 årsverk i jordbruket borte på 20 år Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Betydelig færre gudstjenester i 2020 Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor