Publisert Tittel Åpne
20. januar 2021 Høyt konsum og høye priser i de nordiske landene Artikkel
21. desember 2020 Norges BNP per innbygger på 4. plass i Europa Artikkel
9. november 2020 Utgiftsandelen til mat og drikke høyest i lavinntektsland Artikkel
4. november 2020 Seks land står bak halvparten av verdens BNP Artikkel
11. august 2020 Sveits på pristoppen i Europa, Norge nummer tre Artikkel
25. februar 2020 Nordmenns forbruk nest høyest i Europa Artikkel
17. desember 2019 Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning Artikkel
24. juni 2019 Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa Artikkel
2. april 2019 Island, Sveits og Norge på pristoppen Artikkel
18. mars 2019 Nordmenn med nest høyest konsum i Europa Artikkel
17. desember 2018 Norge på fjerdeplass i Europeisk BNP-sammenlikning Artikkel
25. juni 2018 Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa Artikkel