Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa

Publisert:

Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norge i 2018 hadde 50 prosent høyere bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger (prisnivåjustert), enn gjennomsnittet av europeiske land.

Kun Luxemburg, Irland og Sveits hadde et høyere resultat enn Norge. Tallene er midlertidige og de endelige resultatene for 2018 publiseres i desember i år. Se Eurostats nettside for mer utfyllende opplysninger.

Kontakt