Island, Sveits og Norge på pristoppen

Publisert:

EFTA-landene Island, Sveits og Norge hadde i 2017 Europas høyeste priser. Albania og Nord-Makedonia lå nederst på lista.

Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viste at prisnivået til personlig konsum i EFTA-landene Island, Sveits, og Norge i 2017 var henholdsvis 72, 67 og 57 prosent over gjennomsnittet i EU.

De andre nordiske landene var blant de åtte dyreste relativt sett i forhold til EU, mens Balkan landene Albania og Nord-Makedonia hadde de laveste prisene samlet sett.

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer var dyrest i Sveits, der prisene på denne typen varer ligger 69 prosent over EU-snittet. Norge følger deretter med 66 prosent høyere prisnivå, før Island på 55 prosent. Billigste mat og alkoholfrie drikkevarer finnes i Nord Makedonia, Romania og Polen – rundt 30 prosent lavere enn gjennomsnittet i EU.

Prisnivået for alkohol og tobakk i Norge og på Island var henholdsvis 134 og 126 prosent over snittet i EU. En årsak er høyt avgiftsnivå på alkohol og tobakk. Nord-Makedonia og Serbia hadde de laveste prisene på alkohol og tobakk med 55 og 46 prosent under EU-gjennomsnittet.

Island var på topp når det gjelder priser for klær og sko, 76 prosent over gjennomsnittsprisen i EU. Resten av de nordiske landene ligger rundt 30 prosent over.

Klikk på bildet for større versjon. Kilde: Statistikkbank-tabell 10258.

Se Eurostats publisering

 

Kontakt