Statistikkområde

Priser og prisindekser: Konsumpriser

Alt innhold for delområdet konsumpriser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • KPI opp 1,7 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk ned 0,4 prosent fra juli til august 2020, mens KPI-JAE falt 0,4 prosent. Fra august 2019 til august 2020 gikk KPI opp 1,7 prosent, mens KPI-JAE steg 3,7 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Sveits på pristoppen i Europa, Norge nummer tre

  Sveits hadde Europas høyeste prisnivå i 2019, viser de siste tallene fra Eurostat. Men Norge var dyrest på transport samt alkoholholdige drikkevarer og tobakk. Luxembourg topper listen for høyest prisnivåjustert BNP per innbygger.

  Artikkel
 • Matvarepriser preget KPI i juli

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,7 prosent fra juni til juli 2020, mens KPI-JAE økte 0,9 prosent. Fra juli 2019 til juli 2020 gikk KPI opp 1,3 prosent, mens KPI-JAE steg 3,5 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • KPI opp 1,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra mai til juni 2020, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2019 til juni 2020 gikk KPI opp 1,4 prosent, mens KPI-JAE steg 3,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • KPI opp 1,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai 2020, mens KPI-JAE økte 0,1 prosent. Fra mai 2019 til mai 2020 gikk KPI opp 1,3 prosent, mens KPI-JAE steg 3,0 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Økte matvarepriser trakk KPI opp

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mars til april 2020, mens KPI-JAE økte 1,1 prosent. Fra april 2019 til april 2020 gikk KPI opp 0,8 prosent, mens KPI-JAE steg 2,8 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Korona-konsekvenser for KPI

  Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for konsumprisindeksen (KPI) for april. Store endringer i konsumet fører til at en rekke tjenester blir behandlet særskilt.

  Artikkel
 • Ytterligere nedgang i strømprisene

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,7 prosent fra mars 2019 til mars 2020, mens KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra februar til mars 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE steg 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Hvordan påvirker koronatiltakene KPI?

  Utbruddet av koronaviruset og myndighetenes tiltak får konsekvenser for både datainngang og beregning av konsumprisindeksen (KPI). Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer for valg av metoder i denne ekstraordinære situasjonen.

  Artikkel
 • Strømpriser preget KPI i februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra februar 2019 til februar 2020, mot 1,8 prosent i januar. KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2020 gikk KPI ned 0,1 prosent, mens KPI-JAE steg 0,5 prosent.

  Artikkel
 • Nordmenns forbruk nest høyest i Europa

  Norges relative nivå for personlig konsum per innbygger lå 26 prosent over gjennomsnittet for de 28 EU-landene i 2018. Kun Luxembourg hadde et høyere konsumnivå, viser tall fra Eurostat.

  Artikkel
 • Prisoppgang på matvarer

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,8 prosent fra januar 2019 til januar 2020, mens KPI-JAE økte 2,9 prosent i samme periode. Fra desember 2019 til januar 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Behandling av NRK-lisensen i KPI

  Norsk Rikskringkasting (NRK) er fra og med 2020 ikke lenger finansiert med lisensavgift, men med en ordinær bevilgning på statsbudsjettets utgiftsside. Dermed fjernes lisensen fra konsumprisindeksen.

  Artikkel
 • Juletilbud ga nedgang i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,4 prosent fra desember 2018 til desember 2019, mens KPI-JAE økte 1,8 prosent i samme periode. Fra november til desember 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,2 prosent.

  Artikkel
 • Dyrere tjenester i 2019

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp med 2,2 prosent i 2019. Prisene på tjenester har steget klart mer enn prisene på varer. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) endte også på 2,2 prosent i 2019.

  Artikkel