Juletilbud ga nedgang i KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,4 prosent fra desember 2018 til desember 2019, mens KPI-JAE økte 1,8 prosent i samme periode. Fra november til desember 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,2 prosent.

Årsveksten fra 2018 til 2019 for både KPI og KPI-JAE var 2,2 prosent. Les mer om årsveksten i KPI her

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8

KPI gikk ned 0,3 prosent fra november til desember 2019. Den viktigste bidragsyteren til nedgangen var matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste et prisfall på 1,9 prosent.

- Nedgangen i matvareprisene skyldes i stor grad typiske juletilbud, og er av omtrent tilsvarende størrelsesorden som desember måned de siste årene, forklarer førstekonsulent Gunnar Larsson i SSB.

I tillegg bidro en reduksjon i prisene på strøm og drivstoff til nedgangen i KPI. Noe av reduksjonen i strømprisen kan ifølge NVE tilskrives uvanlig stor produksjon av vindkraft i Norden i første halvdel av måneden, i tillegg til mildt vær og nedbør.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

November 2019 - desember 2019 November 2018 - desember 2018
Andre varer og tjenester 0 0.1
Hotell- og restauranttjenester -0.3 0.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.1 0.4
Post- og teletjenester 0.1 -0.1
Transport 0.1 -0.4
Helsepleie -0.4 0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.6 1.8
Bolig, lys og brensel -0.3 0.7
Klær og skotøy -0.5 -0.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1.9 -2.3
Totalindeks KPI - JAE -0.2 0
Totalindeks KPI -0.3 0

Strømprisene ned siste 12 måneder

Tolvmånedersveksten i KPI var 1,4 prosent i desember 2019. Spesielt prisvekst på tjenester trekker KPI opp siste tolv måneder. De største bidragsyterne til oppgangen er husleier, drift av transportmidler, restauranttjenester og tjenester knyttet til fritid og kultur.

Prisene på elektrisitet og nettleie viste en nedgang på 10,1 prosent i samme periode og medvirket til å dempe tolvmånedersveksten i KPI.

- Med unntak av september i 2019, er dette den laveste 12-månedersendringen for elektrisitet og nettleie siden 2015. Til sammenligning viste 12-månedersendringen i desember 2018 en oppgang på 29,8 prosent, sier Gunnar Larsson i SSB. 

Svakere veksttakt i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI sank fra 1,6 prosent i november til 1,4 prosent i desember, som er den laveste målte tolvmånedersveksten siden november 2017.

Nedgangen i tolvmånedersveksten skyldes i hovedsak prisutviklingen på elektrisitet. Elektrisitet inkludert nettleie viste en nedgang fra november til desember 2019 på 2,8 prosent, mot en oppgang på 3,7 prosent samme periode året før.    

I motsatt retning trakk prisutviklingen på drivstoff og smøremidler.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,8 prosent i desember, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra november.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Desember 2018 - Desember 2019

Desember 2018 - desember 2019
Andre varer og tjenester 1.6
Hotell- og restauranttjenester 2.2
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 2
Post- og teletjenester 6.2
Transport 2.3
Helsepleie 3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.8
Bolig, lys og brensel 0.3
Klær og skotøy 0.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.4
Totalindeks KPI - JAE 1.8
Totalindeks KPI 1.4