Strømpriser preget KPI i februar

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra februar 2019 til februar 2020, mot 1,8 prosent i januar. KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra januar til februar 2020 gikk KPI ned 0,1 prosent, mens KPI-JAE steg 0,5 prosent.

På grunn av påsken vil Konsumprisindeksen for mars publiseres 8. april.

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI sank fra 1,8 prosent i januar til 0,9 prosent i februar, og er den laveste målte tolvmånedersveksten siden september 2012. Nedgangen var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på klær. Fra januar til februar 2020 viste klær en prisnedgang på 2,3 prosent, mot en prisoppgang på 5,5 prosent tilsvarende periode i fjor.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1

Prisutviklingen til elektrisitet inkludert nettleie samt gruppen møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler bidro også til nedgangen i veksttakten i KPI. Strømprisene falt kraftigere fra januar til februar i år, enn de gjorde i samme periode i fjor. Nedgangen i strømprisene i februar skyldtes blant annet mildvær og mye nedbør, ifølge NVE. Samlet viste elektrisitet inkludert nettleie et prisfall på 27,8 prosent fra februar 2019 til februar 2020

Oppgangen i KPI på 0,9 siste tolv måneder skyldes blant annet beregnet husleie for bolig og matvarer, med prisøkninger på henholdsvis 1,9 og 2,1 prosent. I tillegg bidro prisene på transporttjenester og drift av personlige transportmidler til oppgangen.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,1 prosent i februar 2020, en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra januar 2020.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Februar 2019 - Februar 2020

Februar 2019 - februar 2020
Andre varer og tjenester 2.8
Hotell- og restauranttjenester 2.1
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 2.5
Post- og teletjenester 6.7
Transport 1.9
Helsepleie 3.8
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3.2
Bolig, lys og brensel -3
Klær og skotøy -2.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2
Totalindeks KPI - JAE 2.1
Totalindeks KPI 0.9

Økte priser på matvarer

Fra januar til februar 2020 falt KPI 0,1 prosent. Den største bidragsyteren til nedgangen var elektrisitet inkludert nettleie. I tillegg viste både klær og drivstoff en prisnedgang fra januar til februar 2020.

Nedgangen ble dempet av en målt prisøkning på matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste en oppgang på 2,7 prosent. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer øker vanligvis fra januar til februar, og økningen kan ses i sammenheng med den generelle justeringen av matvarepriser som finner sted i februar. Med unntak av frukt viste alle mat- og drikkevaregruppene prisoppgang fra januar til februar 2020. Det var særlig økte priser på melk, ost og egg som bidro til oppgangen.

I år, som tidligere år, økte prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler i februar, etter salgsperiode i januar. Prisøkningen var dog lavere enn i tilsvarende periode tidligere år, noe som kan være en følge av at det ble observert mindre salgsaktivitet i januar i år.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Januar 2020 - februar 2020 Januar 2019 - februar 2019
Andre varer og tjenester 0.3 0.2
Hotell- og restauranttjenester 0.4 0.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0 0.2
Post- og teletjenester 0.2 -0.3
Transport -0.3 0.6
Helsepleie 0.5 0.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.5 3.7
Bolig, lys og brensel -1.7 -0.7
Klær og skotøy -1.7 4.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.3 1.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.7 2.8
Totalindeks KPI - JAE 0.5 1.2
Totalindeks KPI -0.1 0.8