Behandling av NRK-lisensen i KPI

Publisert:

Norsk Rikskringkasting (NRK) er fra og med 2020 ikke lenger finansiert med lisensavgift, men med en ordinær bevilgning på statsbudsjettets utgiftsside. Dermed fjernes lisensen fra konsumprisindeksen.

Konsumprisindeksen (KPI) måler prisutviklingen på varer og tjenester som inngår i husholdningenes konsum. Husholdningenes betaling for tjenester gjennom gebyr og lisenser anses som kjøp av tjenester og er inkludert i KPI. Et eksempel er NRK-lisensen som tidligere har inngått i KPI som en betaling for kringkastingstjenester. Fra og med 2020 er NRK-lisensen fjernet og husholdningene vil heretter betale skatt for å finansiere NRK. KPI skal ikke måle direkte skatter. Avviklingen av lisensen får dermed ingen effekt i KPI. Tilsvarende vil lisensen også fjernes i den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI). Dette er konsistent med slik bortfallet av kringkastingslisensen er behandlet i Danmark og Sverige.

Bakgrunnen for å fjerne NRK-lisensen fra KPI og HKPI skyldes en omklassifisering av NRK i Nasjonalregnskapet. Se nærmere omtale her:

Omklassifisering av NRK

Revisjon av offentlige finanser

Kontakt