KPI opp 1,4 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra mai til juni 2020, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2019 til juni 2020 gikk KPI opp 1,4 prosent, mens KPI-JAE steg 3,1 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien har fått konsekvenser for KPI også i juni. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige og inngår som normalt i KPI blir blant annet tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet.

Tjenester der det i juni har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum utgjør om lag 3,5 prosent av total KPI målt i form av KPI-vektene. Henimot 1,5 prosent har fått estimert pris basert på prisutviklingen i total KPI fra mai til juni mens i overkant av 2 prosent har fått estimert pris basert på sesongfaktorer.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mars 2019 2.9 2.7
April 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mars 2020 0.7 2.1
April 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3
Juni 2020 1.4 3.1

Prisoppgang i juni

KPI steg 0,2 prosent fra mai til juni 2020. Den største bidragsyteren til oppgangen var prisene på passasjertransport med fly som steg 18,7 prosent, og det var de estimerte prisene på utenlandsreiser som stod bak økningen. Økte priser på bensin og diesel, samt på klær, boligtekstiler og biler bidro også til den målte oppgangen i juni.

I motsatt retning trakk prisen på strøm og dagligvarer. Strømprisene fortsatte å falle i juni, og samlet ble det registrert prisnedgang på elektrisitet inkludert nettleie på 8,3 prosent fra mai til juni. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer viste nedgang på 0,8 prosent fra mai til juni. Det var særlig importerte jordbruksvarer som viste prisnedgang i juni, etter flere måneder på rad med til dels kraftig prisoppgang.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mai 2020 - juni 2020 Mai 2019 - juni 2019
Andre varer og tjenester 0.1 0
Hotell- og restauranttjenester 0.2 0.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.4 0
Post- og teletjenester -0.3 0.2
Transport 2.3 1.5
Helsepleie 0.2 0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1 0
Bolig, lys og brensel -0.9 -1
Klær og skotøy 1.1 -1.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.3 0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.8 0.8
Totalindeks KPI - JAE 0.4 0.4
Totalindeks KPI 0.2 0.1

Økte matvarepriser siste tolv måneder

KPI steg 1,4 prosent fra juni 2019 til juni 2020. Matvarer var den største bidragsyteren, med en prisoppgang på 3,5 prosent i perioden. Beregnet husleie, samt økte priser på restaurant- og kulturtjenester, og biler bidro også til økningen i KPI de siste tolv måneder. 

Økningen i KPI ble dempet av prisene på energivarer, som blant annet består av priser på strøm og drivstoff. Energivarer samlet sett viste en prisnedgang på 33,5 prosent fra juni 2019 til juni 2020. Elektrisitetsvarene alene dempet KPI da KPI uten elektrisitetsvarer KPI-JEL økte 2,7 prosent siste tolv måneder.  

Økt veksttakt i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI steg fra 1,3 prosent i mai til 1,4 prosent i juni. Oppgangen i tolvmånedersveksten skyldes hovedsakelig prisutviklingen på klær som steg 1,3 prosent fra mai til juni i år, mens de i samme periode i fjor falt 1,7 prosent. Drivstoff og smøremidler viste en prisøkning fra mai til juni 2020 på 3,1 prosent, mot en prisnedgang på 0,6 prosent samme periode året før.

Oppgangen i tolvmånedersveksten ble dempet av prisfall på mat og alkoholfrie drikkevarer fra mai til juni i år, mens det ble registrert prisoppgang i samme perioden i 2019.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,1 prosent i juni 2020, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra mai 2020.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juni 2019 - juni 2020

Juni 2019 - juni 2020
Andre varer og tjenester 3.7
Hotell- og restauranttjenester 1.4
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 3.3
Post- og teletjenester 4.4
Transport 2.6
Helsepleie 3.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 7.1
Bolig, lys og brensel -3.9
Klær og skotøy -0.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3
Totalindeks KPI - JAE 3.1
Totalindeks KPI 1.4

Korona-konsekvenser for KPI for juni

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for juni. Tjenester som fortsatt er stengte eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i juni, slik som idrettsarrangementer og flyreiser innenlands ble fremskrevet med endringen i total KPI fra mai til juni. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer er prisutviklingen framskrevet med sesong. Metodisk er behandlingen lik med det som ble gjort i april og mai, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Midlertidig endret lav MVA-sats

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet personaltransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endret MVA-sats. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av lav MVA-sats, er disse avgiftsjustert i henhold til ny lavere MVA-sats.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.