Økte matvarepriser trakk KPI opp

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mars til april 2020, mens KPI-JAE økte 1,1 prosent. Fra april 2019 til april 2020 gikk KPI opp 0,8 prosent, mens KPI-JAE steg 2,8 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien har fått konsekvenser for KPI for april. Store endringer i konsumet førte til at en rekke tjenester ble behandlet særskilt. Tjenester der det har vært tilnærmet fullt bortfall av konsum i april utgjør i overkant av 10 prosent av den totale KPI målt i form av KPI-vektene. Knappe 3 prosent har fått estimert pris på bakgrunn av sesongfaktorer. Den resterende andelen, i overkant av 7 prosent, har fått estimert pris basert på prisutviklingen i total KPI fra mars til april, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mar. 2020 0.7 2.1
Apr. 2020 0.8 2.8

Prisoppgang på importerte jordbruksvarer

KPI steg 0,4 prosent fra mars til april 2020. Den største bidragsyteren til oppgangen var matvarer, som viste en prisøkning på 1,0 prosent fra forrige måned. Det var særlig økte priser på frukt og grønnsaker som førte til endringen, hvor økningen var på henholdsvis 4,7 og 5,9 prosent. Noe av prisoppgangen kan tilskrives den svake norske kronen, som har bidratt til at prisen på importerte jordbruksvarer steg 4,3 prosent fra mars til april 2020. For norske jordbruksvarer var prisoppgangen 0,5 prosent i samme periode. I tillegg viste biler en prisoppgang på 1,8 prosent i perioden. De estimerte månedsendringene for prisene på utenlandske fly- og fritidsreiser bidro også til den målte oppgangen i april.

Fra mars til april 2020 ble det også målt prisoppganger på møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo. Det var flere undergrupper som bidro til økningen som boligtekstiler og møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler. I tillegg viste husholdningsapparater, som blant annet omfatter typiske hvitevarer, samlet en prisøkning på 5,3 prosent.

Prisene på bøker økte med 20,7 prosent i april, noe som kan ses i sammenheng med avslutningen av det årlige Mammutsalget.

Økningen i KPI ble dempet av et ytterligere fall i strømprisene. Fra mars til april 2020 viste elektrisitet inkludert nettleie en prisnedgang på 8,3 prosent. I tillegg falt prisene på bensin og diesel henholdsvis 10,0 og 5,0 prosent fra forrige måned, et resultat av ytterligere fall i oljeprisen i april

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mars 2020 - april 2020 Mars 2019 - april 2019
Andre varer og tjenester 0.5 0.1
Hotell- og restauranttjenester -0.5 -0.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 2.3 1.7
Post- og teletjenester 1.3 2
Transport 0.6 1.8
Helsepleie 0.1 0.3
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 3 0.6
Bolig, lys og brensel -1.1 -0.2
Klær og skotøy -0.1 -0.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.3 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.9 -0.8
Totalindeks KPI - JAE 1.1 0.5
Totalindeks KPI 0.4 0.4

Prisvekst på matvarer siste 12 måneder

KPI steg 0,8 prosent fra april 2019 til april 2020. Oppgangen skyldes i størst grad matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste en samlet prisøkning på 4,4 prosent i perioden. I tillegg bidro økning i beregnet husleie samt økte priser for varegruppen møbler, tepper og annet gulvbelegg til oppgangen.

I motsatt retning dro strømprisene. Fra april 2019 til april 2020 viste elektrisitet inkludert nettleie en prisnedgang på 34,9 prosent, en ytterligere nedgang fra tolvmånedersendringen for mars 2020. Samtidig bidro prisene på drivstoff og smøremidler til å dempe oppgangen i KPI. Drivstoff og smøremidler viste et prisfall på 9,4 prosent, noe som er den laveste målte tolvmånedersendringen for denne gruppen siden juli 2009.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,8 prosent i april 2020, en oppgang på 0,7 prosentpoeng fra mars 2020. Hovedårsaken til oppgangen var at prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg 0,9 prosent fra mars til april i år, mens de falt 0,8 prosent tilsvarende periode i fjor. I tillegg bidro prisutviklingen på biler og varegruppen møbler, tepper og annet gulvbelegg til økningen.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. April 2019 - April 2020

April 2019 - april 2020
Andre varer og tjenester 3.1
Hotell- og restauranttjenester 2.1
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 2.7
Post- og teletjenester 5.3
Transport 0.2
Helsepleie 3.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 5.9
Bolig, lys og brensel -4.3
Klær og skotøy -2.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4.4
Totalindeks KPI - JAE 2.8
Totalindeks KPI 0.8

Midlertidig endret lav MVA-sats

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet personaltransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum i april 2020 ikke blir påvirket av endret MVA-sats. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av lav MVA-sats, er disse avgiftsjustert i henhold til ny lavere MVA-sats.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen i april ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere april 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.