Prisoppgang på matvarer

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,8 prosent fra januar 2019 til januar 2020, mens KPI-JAE økte 2,9 prosent i samme periode. Fra desember 2019 til januar 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

Fra desember 2019 til januar 2020 viste KPI uendret totalindeks. Isolert sett bidro matvarer og alkoholfrie drikkevarer til økning i konsumprisene, med en prisøkning på 2,9 prosent fra desember til januar. Prisoppgangen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer skyldes blant annet oppgang etter salgsaktivitet på julerelaterte varer i desember. Det ble også observert prisoppganger for ulike tjenester knyttet til fritid og kultur, som for eksempel billetter til kino og museum. I tillegg viste transporttjenester og boligtekstiler prisoppgang samme periode.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9

I motsatt retning trakk elektrisitet inkludert nettleie, med et prisfall på 10,8 prosent fra desember 2019 til januar 2020. Strømprisene viste kraftig fall, men det ble registrert en prisoppgang på nettleie. Det ble i tillegg observert en reduksjon i prisene på klær og skotøy, grunnet salgsaktivitet i januar.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Desember 2019 - januar 2020 Desember 2018 - januar 2019
Andre varer og tjenester 1.8 0.7
Hotell- og restauranttjenester 0.2 0.4
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.7 0
Post- og teletjenester 0.3 0.3
Transport 0.6 0.1
Helsepleie 0.2 -0.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0.6 -3.8
Bolig, lys og brensel -1.5 0.9
Klær og skotøy -8.3 -11.5
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1.4 1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.9 0.4
Totalindeks KPI - JAE 0.4 -0.7
Totalindeks KPI 0 -0.5

Vekst i KPI på 1,8 prosent siste tolv måneder

Tolvmånedersveksten i KPI var 1,8 prosent i januar 2020. Prisene på transport bidro mest til oppgangen. Drift av personlige transportmidler og transporttjenester viste prisoppganger på henholdsvis 5,8 og 6,7 prosent fra januar 2019 til januar 2020. Økte priser på møbler, tepper og annet gulvbelegg bidro også til oppgangen, med en oppgang på 12,1 prosent tilsvarende periode.

Oppgangen ble dempet av en nedgang i strømprisene. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 22,7 prosent fra januar 2019 til januar 2020.

Oppgang i tolvmånedersveksten

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI økte fra 1,4 prosent i desember 2019 til 1,8 prosent i januar 2020. Den viktigste bidragsyteren til økningen var matvareprisene. Matvarer viste en større prisøkning fra desember 2019 til januar 2020, enn samme periode i fjor. I tillegg bidro gruppen møbler, tepper og annet gulvbelegg, samt klær og transporttjenester til den økte veksttakten.

- Det er vanligvis januarsalg på klær hvert år, og januar 2020 er intet unntak. Prisnedgangen på klær observert i år var derimot svakere sammenlignet med prisnedgangen i fjor, forklarer rådgiver i SSB, Kristian H. Myklatun.

I motsatt retning trakk utviklingen på strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisnedgang på 10,8 prosent fra desember 2019 til januar 2020, mot en oppgang på 3,7 prosent tilsvarende periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,9 prosent i januar 2020, en oppgang på 1,1 prosentpoeng fra desember 2019.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Januar 2019 - Januar 2020

Januar 2019 - januar 2020
Andre varer og tjenester 2.7
Hotell- og restauranttjenester 2.1
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 2.7
Post- og teletjenester 6.2
Transport 2.8
Helsepleie 3.7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 6.5
Bolig, lys og brensel -2.1
Klær og skotøy 4.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.1
Totalindeks KPI - JAE 2.9
Totalindeks KPI 1.8

Nytt vekt- og varegrunnlag

Vektandelene i KPI oppdateres i januar hvert år på grunnlag av nasjonalregnskapets tall for konsum i husholdninger. Utvalget av varer og tjenester som inngår i KPI blir også oppdatert i januar hvert år. En oversikt over konsumgrupper og vekter i konsumprisindeksen kan ses i Tabell 4 på statistikkens hovedside.

Fra og med januar 2020 er NRK-lisensen fjernet fra konsumprisindeksen. Les mer om behandling av NRK-lisensen i KPI her.