Statistikkområde

Priser og prisindekser: Boligpriser og boligprisindekser

Alt innhold for delområdet boligpriser og boligprisindekser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Boligprisene fortsetter å øke

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 3,4 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Boligprisøkningen fortsetter altså.

  Artikkel
 • Prisvekst på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 5,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2020 i forhold til 4. kvartal 2019. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 7,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2021/10

  Publikasjon
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2021/08

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Boligprisene fortsetter å øke

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2020. Det har også vært boligprisøkning i 2020, året sett under ett, trass i koronapandemien.

  Artikkel
 • Store forskjeller i husleienivå

  Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2020 viser at Oslo har det høyeste leienivået i Norge. Det er imidlertid store variasjoner innad i Oslo, og det høyeste leienivået finner vi i bydelene Frogner, Ullern, St. Hanshaugen og sentrum av Oslo.

  Artikkel
 • Økte priser på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 8,5 prosent fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,5 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i boligprisene

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2020. Koronapandemien og tiltakene som følge av den, har fortsatt ikke medført noe prisfall i boligmarkedet.

  Artikkel
 • Fortsatt prisøkning på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 3,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,3 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Økning i boligprisene siste kvartal

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2020. Koronapandemien og de tilhørende tiltakene har ikke medført noe prisfall i boligmarkedet.

  Artikkel
 • Prisøkning på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 4,3 prosent fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 1,9 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Tilnærmet uendrede boligpriser siste kvartal

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisnedgang på 0,1 prosent fra 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2020/09

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

  Publikasjon
 • Prisøkning på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 4,2 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,6 prosent fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2020/07

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon