Store forskjeller i husleienivå

Publisert:

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2020 viser at Oslo har det høyeste leienivået i Norge. Det er imidlertid store variasjoner innad i Oslo, og det høyeste leienivået finner vi i bydelene Frogner, Ullern, St. Hanshaugen og sentrum av Oslo.

LMU er hovedsakelig en nivåtallsundersøkelse der sammenligninger over tid skal gjøres med varsomhet. Fra 2019 til 2020 er tallene mindre sammenlignbare enn tidligere på grunn av den omfattende kommunereformen.

Det er stor forskjell i hva du kan forvente å betale for å leie bolig, avhengig av hvor du bor. Dyrest er det i Oslo og nærliggende områder, mens det er billigst i små tettsteder og i spredtbygde strøk. Faktisk er gjennomsnittsleien for en ettroms leilighet i Oslo og Bærum høyere enn gjennomsnittet for en bolig med fem rom eller mer i de minst folketette områdene.

Forskjeller innad i storbyene

Det er ikke bare mellom by og land det er forskjeller i husleienivået. Også innad i storbyene er det forskjeller. Predikert månedlig leienivå for en 2-roms på 50 kvadratmeter er 12 600 kr i de sentrumsnære Oslo-bydelene Sentrum, Frogner, Ullern og St. Hanshaugen, mens predikert leienivå for en tilsvarende leilighet ligger på 11 100 kr i måneden i bydelene Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner og Alna.

Det predikerte leienivået er generelt lavere i Bergen enn i Oslo, men også i Bergen er det forskjeller mellom bydelene. En 2- roms på 50 kvadratmeter i sentrumsbydelen Bergenhus har en predikert leiepris på 10 500 kr i måneden, mens en tilsvarende leilighet i de øvrige bydelene har en predikert pris på 9 300 kr.

Lavere leie i langvarige leieforhold

Leiekontrakter som har løpt en stund har i gjennomsnitt lavere leienivå enn nye leiekontrakter, og forskjellen øker jo lenger leiekontraktene løper. For eksempel er husleieprisene i gjennomsnitt rundt 8 prosent høyere for leiekontrakter inngått i 2019 eller 2020 sammenlignet med kontrakter inngått mellom 2014 og 2018, og forskjellen stiger til rundt 22 prosent når vi sammenligner nye kontrakter med kontrakter inngått før 2014.

Flest profesjonelle utleiere i Oslo

Også blant utleierne er det store forskjeller mellom byene. I Oslo svarer rundt 44 prosent at de leier av en profesjonell utleier (for eksempel en privat gårdeier eller et gårdselskap). Dette skiller seg fra de andre store byene, der de fleste leietagere leier av en annen privatperson. Bergen og Trondheim er nærmest Oslo, med en andel profesjonelle utleiere på henholdsvis omtrent 30 og 32 prosent. I Stavanger og Tromsø leier rundt to tredjedeler av leietagerne av en annen privatperson, og andelen profesjonelle utleiere er på kun henholdsvis omtrent 17 og 8 prosent.

Predikerte leienivå

Fordi vi ikke har fulltelling av alle utleieobjekt i undersøkelsen er det begrensninger på hvor detaljerte gjennomsnittstall vi kan publisere. For å kunne publisere leieestimater på mer detaljert nivå benytter vi en regresjonsmodell. Dette gir de såkalte predikerte leienivåene i statistikkbanktabell 09897. Her benytter vi blant annet informasjon om egenskapene til hvert enkelt leieobjekt for å kunne gi et estimert leienivå på detaljert nivå.

Kontakt