Statistikkområde

Offentlig sektor: Offentlig forvaltning

Alt innhold for delområdet offentlig forvaltning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

  Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analyse av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor som ble inngått tidligere i år.

  Artikkel
 • Reform av offentlig tjenestepensjon

  Rapporter 2018/33

  Hovedformålet med denne rapporten er å belyse virkningene av avtalen om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordningene som partene i arbeidslivet kom fram til 3. mars 2018.

  Publikasjon
 • Igjen 10 billioner i nettofordringer

  Ved utgangen av årets andre kvartal var offentlig forvaltnings nettofinansformue i overkant av 10 billioner kroner. Endringen de fire siste kvartalene utgjør 572 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Pensjoner øker – øvrige stønader faller

  Pensjoner og andre kontantstønader er den største utgiftsposten i offentlig forvaltning og har de siste tre årene vokst jevnt og om lag i takt med BNP for Fastlands-Norge.

  Artikkel
 • Nedgang i netto finansformue

  Etter å ha steget i hele 2017, minket offentlig forvaltnings nettofordringer med 383 milliarder kroner i årets første kvartal.

  Artikkel
 • Overskudd på 147 milliarder

  Overskuddet i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene sett under ett er beregnet til 147 milliarder. Dette er 28 milliarder høyere enn tilsvarende periode i fjor.

  Artikkel
 • Færre IKT-sikkerhetsproblemer i staten

  I den siste undersøkelsen om IKT-bruk i offentlig sektor rapporterer statlige virksomheter om færre problemer knyttet til IKT-sikkerhet enn i undersøkelsen fra 2017. Særlig har andelen som har vært utsatt for virusangrep, ormer eller lignende, bli...

  Artikkel
 • Finansformue på over 10 billioner kroner

  Ved utgangen 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 10,2 billioner kroner. Dette svarer til en økning på nesten 13 prosent sammenliknet med 2016. 

  Artikkel
 • Første økning i overskudd siden 2012

  Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 146 milliarder kroner i 2017. Dette er første gang siden 2012 at forvaltningens overskudd vokser.

  Artikkel
 • Offentlige innkjøp overstiger 500 milliarder

  Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor kom opp i over 500 milliarder kroner i 2016, 23 milliarder mer enn i 2015. Innkjøpene utgjorde en sjettedel av BNP i 2016.

  Artikkel
 • Økning i nettofordringer på over 1000 milliarder

  Ved utgangen av 3. kvartal 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 9,6 billioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent i løpet av de fire siste kvartalene. 

  Artikkel
 • Overskuddet i offentlig forvaltning øker

  Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 148 milliarder kroner de siste fire kvartalene. Dette er om lag 8 milliarder mer enn samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Svalbard blir mer likt fastlandet

  Med nedbyggingen av kulldriften i «Store Norske» er det blitt langt færre statlige ansatte på Svalbard. Samtidig gir økt turisme flere jobber i privat sektor.

  Artikkel
 • 11 prosent økning i nettofordringer

  Ved utgangen av 2. kvartal 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 9,6 billioner kroner. Dette tilsvarer en økning på drøyt 11 prosent i løpet av de fire siste kvartalene. 

  Artikkel
 • Én tidel til investeringer

  De samlede investeringene i offentlig forvaltning utgjorde 165 milliarder kroner i 2016. Dette tilsvarer drøyt 10 prosent av forvaltningens totale utgifter.

  Artikkel