11 prosent økning i nettofordringer

Publisert:

Ved utgangen av 2. kvartal 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 9,6 billioner kroner. Dette tilsvarer en økning på drøyt 11 prosent i løpet av de fire siste kvartalene.

 

Offentlig forvaltnings samlede fordringer beregnes til nesten 11 billioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2017. Nettofordringene, beregnet ved å trekke gjeld fra fordringer, har økt med 954 milliarder kroner de siste fire kvartalene. 86 prosent av denne økningen stammer fra kursgevinster.

Figur 1. Nettofordringer fordelt på objekt

Bankinnskudd mv Aksjer og kapitalinnskudd Obligasjoner, sertifikater og utlån
1. kv. 1997 19.6 27.4 -1.0
2. kv. 1997 18.7 29.2 2.0
3. kv. 1997 20.4 28.9 1.2
4. kv. 1997 17.3 28.6 6.2
1. kv. 1998 17.1 32.3 4.9
2. kv. 1998 17.3 34.2 4.9
3. kv. 1998 15.0 32.6 5.9
4. kv. 1998 13.7 35.6 8.2
1. kv. 1999 11.1 36.6 9.6
2. kv. 1999 12.2 36.6 8.9
3. kv. 1999 12.2 37.3 8.8
4. kv. 1999 14.4 38.2 8.4
1. kv. 2000 13.5 36.9 11.2
2. kv. 2000 13.6 37.1 12.3
3. kv. 2000 15.7 37.4 12.7
4. kv. 2000 19.0 40.4 11.3
1. kv. 2001 19.3 38.5 13.6
2. kv. 2001 18.3 47.8 19.3
3. kv. 2001 17.7 45.5 19.4
4. kv. 2001 15.8 50.1 21.3
1. kv. 2002 15.1 52.8 22.5
2. kv. 2002 13.8 47.7 24.1
3. kv. 2002 13.5 43.9 23.7
4. kv. 2002 13.5 45.5 22.7
1. kv. 2003 13.8 46.2 22.8
2. kv. 2003 13.4 52.8 25.5
3. kv. 2003 15.6 52.9 24.0
4. kv. 2003 16.3 56.7 23.3
1. kv. 2004 15.9 59.8 25.8
2. kv. 2004 16.5 59.0 27.6
3. kv. 2004 15.1 58.7 29.8
4. kv. 2004 14.7 58.6 31.1
1. kv. 2005 15.3 60.3 32.6
2. kv. 2005 15.1 63.6 34.7
3. kv. 2005 14.5 68.1 36.3
4. kv. 2005 16.6 69.1 36.6
1. kv. 2006 14.8 72.5 38.8
2. kv. 2006 15.9 68.7 39.0
3. kv. 2006 15.3 70.3 44.3
4. kv. 2006 17.4 75.1 42.8
1. kv. 2007 15.0 75.6 47.0
2. kv. 2007 16.6 79.9 46.8
3. kv. 2007 16.8 80.4 42.8
4. kv. 2007 16.2 82.4 41.0
1. kv. 2008 15.2 75.3 39.5
2. kv. 2008 16.8 79.9 35.5
3. kv. 2008 16.8 73.8 33.4
4. kv. 2008 13.0 70.8 40.2
1. kv. 2009 12.8 69.0 34.8
2. kv. 2009 12.4 87.9 36.3
3. kv. 2009 12.8 97.7 35.4
4. kv. 2009 14.0 105.1 35.2
1. kv. 2010 15.2 106.8 36.0
2. kv. 2010 16.5 100.9 38.8
3. kv. 2010 16.3 105.0 39.0
4. kv. 2010 14.3 110.6 38.9
1. kv. 2011 14.3 109.8 39.5
2. kv. 2011 15.3 105.0 40.7
3. kv. 2011 15.3 94.8 42.4
4. kv. 2011 13.2 104.4 42.3
1. kv. 2012 14.9 109.7 39.6
2. kv. 2012 15.8 105.2 42.5
3. kv. 2012 14.1 110.3 43.8
4. kv. 2012 15.3 111.6 41.9
1. kv. 2013 15.1 123.7 44.6
2. kv. 2013 14.9 127.0 46.9
3. kv. 2013 13.2 135.0 49.8
4. kv. 2013 12.8 139.4 55.0
1. kv. 2014 13.6 138.9 55.6
2. kv. 2014 13.6 147.9 60.7
3. kv. 2014 12.8 148.0 61.0
4. kv. 2014 13.7 166.3 68.9
1. kv. 2015 14.3 184.8 72.7
2. kv. 2015 13.5 182.3 70.9
3. kv. 2015 12.4 176.8 78.8
4. kv. 2015 13.2 191.7 79.9
1. kv. 2016 14.9 180.2 78.3
2. kv. 2016 15.6 182.9 79.9
3. kv. 2016 16.0 184.2 76.8
4. kv. 2016 16.0 197.7 75.8
1. kv. 2017 17.0 204.0 74.2
2. kv. 2017 16.9 206.9 74.3

Oljefondet står for det meste av økningen

Statens fordringer har i løpet av de siste fire kvartalene økt med 998 milliarder kroner. 843 milliarder av disse utgjøres av en økning i markedsverdien på Statens pensjonsfond utland, som er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. I tillegg har Statens pensjonsfond Norge, også kjent som Folketrygdfondet, økt sin markedsverdi med 21 milliarder kroner. Av statens samlede fordringer på 10,6 billioner kroner står beholdningen i Oljefondet og Folketrygdfondet for 8,2 billioner.

Økt gjeld i kommuneforvaltningen

I kommuneforvaltningen har gjelden økt mer enn fordringene de siste årene. Et høyt investeringsnivå over tid har bidratt til dette. Ved utgangen av 2. kvartal var gjelden 120 milliarder høyere enn fordringene. De ti siste årene har denne størrelsen økt med rundt 100 milliarder kroner. Veksten i netto gjeld har avtatt noe i 2015 og 2016 – blant annet som følge av høy vekst i kommunenes skatteinntekter.

Økning i offentlig bruttogjeld

Den offentlige bruttogjelden, slik den måles ved Maastricht-kriteriene, har økt med knapt 6 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Gjelden er nå på 1150 milliarder kroner, noe som tilsvarer 36 prosent av samlet BNP for de fire siste kvartalene. Den offentlige bruttogjelden har økt de siste årene, men den tilsvarer fortsatt en lavere andel av BNP enn i årene 2009-2011, da den lå på over 40 prosent.

Figur 2. Netto fordringsendring i offentlig forvaltning. Sum siste fire kvartaler

Kursgevinster (nettoomvurderinger) Overskudd (nettofinansinvesteringer)
1. kv. 1997 2.09 6.69
2. kv. 1997 3.93 6.85
3. kv. 1997 4.05 7.70
4. kv. 1997 3.58 7.71
1. kv. 1998 4.41 7.36
2. kv. 1998 2.35 6.52
3. kv. 1998 -0.25 4.90
4. kv. 1998 1.99 4.42
1. kv. 1999 1.26 2.32
2. kv. 1999 0.70 2.01
3. kv. 1999 4.69 2.60
4. kv. 1999 3.56 4.60
1. kv. 2000 3.92 7.65
2. kv. 2000 3.46 10.43
3. kv. 2000 4.98 11.98
4. kv. 2000 5.45 14.08
1. kv. 2001 2.47 15.48
2. kv. 2001 11.72 17.66
3. kv. 2001 2.34 19.59
4. kv. 2001 3.71 15.33
1. kv. 2002 5.28 13.80
2. kv. 2002 -12.74 11.73
3. kv. 2002 -11.76 8.78
4. kv. 2002 -13.92 8.17
1. kv. 2003 -12.74 7.98
2. kv. 2003 2.69 5.43
3. kv. 2003 7.98 6.13
4. kv. 2003 11.61 5.98
1. kv. 2004 16.07 5.28
2. kv. 2004 8.02 8.94
3. kv. 2004 8.83 9.02
4. kv. 2004 5.26 11.61
1. kv. 2005 4.09 11.97
2. kv. 2005 9.20 11.24
3. kv. 2005 13.24 12.79
4. kv. 2005 14.90 13.82
1. kv. 2006 15.78 15.71
2. kv. 2006 6.47 17.11
3. kv. 2006 6.20 18.15
4. kv. 2006 7.94 17.56
1. kv. 2007 3.29 17.29
2. kv. 2007 9.35 18.02
3. kv. 2007 -0.60 17.40
4. kv. 2007 -4.99 17.21
1. kv. 2008 -16.04 18.52
2. kv. 2008 -15.93 18.54
3. kv. 2008 -19.13 18.95
4. kv. 2008 -20.43 18.55
1. kv. 2009 -21.09 16.38
2. kv. 2009 -9.97 15.05
3. kv. 2009 4.51 11.49
4. kv. 2009 11.03 10.21
1. kv. 2010 25.78 10.19
2. kv. 2010 9.71 9.84
3. kv. 2010 7.19 11.44
4. kv. 2010 8.23 10.97
1. kv. 2011 4.81 11.42
2. kv. 2011 2.81 12.12
3. kv. 2011 -7.98 12.40
4. kv. 2011 -5.08 12.94
1. kv. 2012 0.11 13.05
2. kv. 2012 1.38 13.81
3. kv. 2012 12.16 13.68
4. kv. 2012 4.23 13.98
1. kv. 2013 10.84 13.39
2. kv. 2013 16.83 12.36
3. kv. 2013 23.14 11.55
4. kv. 2013 32.87 11.44
1. kv. 2014 22.85 11.51
2. kv. 2014 31.54 10.64
3. kv. 2014 21.14 9.92
4. kv. 2014 37.52 8.79
1. kv. 2015 56.80 7.44
2. kv. 2015 38.27 6.63
3. kv. 2015 39.31 6.49
4. kv. 2015 27.52 6.21
1. kv. 2016 -8.00 6.41
2. kv. 2016 1.99 5.69
3. kv. 2016 -1.08 5.04
4. kv. 2016 0.73 3.70
1. kv. 2017 25.83 3.82
2. kv. 2017 25.57 4.15

Kontakt