Igjen 10 billioner i nettofordringer

Publisert:

Ved utgangen av årets andre kvartal var offentlig forvaltnings nettofinansformue i overkant av 10 billioner kroner. Endringen de fire siste kvartalene utgjør 572 milliarder kroner.

Etter å ha falt noe i 1. kvartal steg offentlig forvaltnings nettofordringer igjen og anslås til drøyt 10 billioner kroner, altså 10 000 milliarder, ved utgangen av 2. kvartal. To tredeler av økningen siden 2. kvartal 2017 tilskrives nettoomvurderinger, som i hovedsak betyr kursendringer i verdipapir- eller valutamarkedene. Midtveis i 2018 består brorparten av finansformuen av aksjer og kapitalinnskudd, mens nesten en firedel er plassert i obligasjoner, sertifikater og utlån.

Figur 1. Nettofordringer i offentlig forvaltning fordelt på objekt

Bankinnskudd mv Aksjer og kapitalinnskudd Obligasjoner, sertifikater og utlån
1. kv. 1997 19.6 27.4 -1.0
2. kv. 1997 18.7 29.2 2.0
3. kv. 1997 20.4 28.9 1.2
4. kv. 1997 17.3 28.6 6.2
1. kv. 1998 17.1 32.3 4.9
2. kv. 1998 17.3 34.2 4.9
3. kv. 1998 15.0 32.6 5.9
4. kv. 1998 13.7 35.6 8.2
1. kv. 1999 11.1 36.6 9.6
2. kv. 1999 12.2 36.6 8.9
3. kv. 1999 12.2 37.3 8.8
4. kv. 1999 14.4 38.2 8.4
1. kv. 2000 13.5 36.9 11.2
2. kv. 2000 13.6 37.1 12.3
3. kv. 2000 15.7 37.4 12.7
4. kv. 2000 19.0 40.4 11.3
1. kv. 2001 19.3 38.5 13.6
2. kv. 2001 18.3 47.8 19.3
3. kv. 2001 17.7 45.5 19.4
4. kv. 2001 15.8 50.1 21.3
1. kv. 2002 15.1 52.8 22.5
2. kv. 2002 13.8 47.7 24.1
3. kv. 2002 13.5 43.9 23.7
4. kv. 2002 13.5 45.5 22.7
1. kv. 2003 13.8 46.2 22.8
2. kv. 2003 13.4 52.8 25.5
3. kv. 2003 15.6 52.9 24.0
4. kv. 2003 16.3 56.7 23.3
1. kv. 2004 15.9 59.9 25.8
2. kv. 2004 16.5 59.1 27.6
3. kv. 2004 15.1 58.8 29.9
4. kv. 2004 14.7 58.6 31.1
1. kv. 2005 15.3 60.2 32.5
2. kv. 2005 15.1 63.5 34.6
3. kv. 2005 14.5 68.0 36.3
4. kv. 2005 16.6 69.1 36.6
1. kv. 2006 14.8 72.5 38.8
2. kv. 2006 15.9 68.7 39.0
3. kv. 2006 15.3 70.3 44.3
4. kv. 2006 17.4 75.1 42.8
1. kv. 2007 15.0 75.6 47.0
2. kv. 2007 16.6 79.9 46.8
3. kv. 2007 16.8 80.4 42.8
4. kv. 2007 16.2 82.4 41.0
1. kv. 2008 15.2 75.3 39.5
2. kv. 2008 16.8 79.9 35.5
3. kv. 2008 16.8 73.8 33.4
4. kv. 2008 13.0 70.8 40.2
1. kv. 2009 12.8 69.0 34.8
2. kv. 2009 12.4 87.9 36.3
3. kv. 2009 12.8 97.7 35.4
4. kv. 2009 14.0 105.1 35.2
1. kv. 2010 15.2 106.8 36.0
2. kv. 2010 16.5 100.9 38.8
3. kv. 2010 16.3 105.0 39.0
4. kv. 2010 14.3 110.6 38.9
1. kv. 2011 14.3 109.8 39.5
2. kv. 2011 15.3 105.0 40.7
3. kv. 2011 15.3 94.8 42.4
4. kv. 2011 13.2 104.4 42.3
1. kv. 2012 14.9 109.7 39.8
2. kv. 2012 15.7 105.2 42.7
3. kv. 2012 14.1 110.3 43.9
4. kv. 2012 15.2 111.6 42.1
1. kv. 2013 15.1 123.7 44.8
2. kv. 2013 14.9 127.0 47.0
3. kv. 2013 13.2 135.0 50.0
4. kv. 2013 12.8 139.4 55.1
1. kv. 2014 13.5 138.9 55.6
2. kv. 2014 13.5 147.9 60.6
3. kv. 2014 12.7 148.0 61.2
4. kv. 2014 13.8 166.3 68.7
1. kv. 2015 14.2 184.8 72.5
2. kv. 2015 13.4 182.3 71.0
3. kv. 2015 12.4 176.8 78.9
4. kv. 2015 12.9 191.7 80.1
1. kv. 2016 14.8 180.4 78.6
2. kv. 2016 15.5 182.8 79.9
3. kv. 2016 16.0 184.2 76.8
4. kv. 2016 15.9 197.7 75.9
1. kv. 2017 17.0 203.4 73.7
2. kv. 2017 16.8 206.5 74.0
3. kv. 2017 16.0 207.3 70.5
4. kv. 2017 16.9 220.5 71.1
1. kv. 2018 16.8 210.0 68.4
2. kv. 2018 17.4 213.5 67.2

Både fordringer og gjeld i staten

Offentlig forvaltnings nettoformue er betydelig, men det er også bruttogjelden. Selv om det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond utland (SPU, også kjent som «oljefondet»), har staten i tillegg et kortsiktig finansieringsbehov for å kunne betale avdrag på statsgjeld eller gi utlån og kapitalinnskudd til statsbankene. Dette dekkes ved nye lånopptak eller trekk på statens kontantbeholdning. På denne måten både låner og sparer staten på én gang. Å benytte utenlandsinvestert kapital i stedet til å dekke det kortsiktige betalingsbehovet vil kunne forstyrre forventningene i valutamarkedet og dermed påvirke norsk økonomi negativt.

På gjeldssiden i statistikken inngår også gjenkjøpsavtalene i SPU. Omfanget av slike gjenkjøpsavtaler varierer fra år til år, hvilket i sin tur varierer størrelsen på den offentlige bruttogjelden. Gjelden trekkes også opp av lånopptak i kommuneforvaltningen. Ved utgangen av 2017 utgjorde den offentlige bruttogjelden 36 prosent av BNP, viser statistikken over offentlig forvaltnings fordringer og gjeld.

Figur 2. Offentlig forvaltnings bruttogjeld fordelt på sektor

Kommuneforvaltningen Statsforvaltningen
1995 8.6 22.3
1996 8.1 19.0
1997 7.7 16.8
1998 8.2 15.1
1999 8.0 16.3
2000 7.9 20.1
2001 8.4 18.4
2002 8.5 24.9
2003 9.4 32.1
2004 9.4 33.4
2005 8.9 32.4
2006 8.6 43.4
2007 8.9 40.1
2008 9.0 37.8
2009 10.9 30.7
2010 11.6 30.4
2011 11.1 16.3
2012 12.0 17.0
2013 12.7 16.9
2014 13.5 13.8
2015 14.7 17.1
2016 15.5 19.8
2017 15.5 20.5

Kontakt