Overskuddet i offentlig forvaltning øker

Publisert:

Overskuddet i offentlig forvaltning er beregnet til 148 milliarder kroner de siste fire kvartalene. Dette er om lag 8 milliarder mer enn samme periode i fjor.

Overskuddet i offentlig forvaltning, målt ved nettofinansinvesteringene, har økt de siste to kvartalene, viser nye tall fra statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Oppgangen kommer etter periode på om lag fem år med fallende overskudd – og skyldes hovedsakelig økte petroleumsinntekter. I tillegg har veksten i offentlige utgifter avtatt sammenlignet med årene 2013–2015. I denne perioden vokste utgiftene med om lag 6 prosent i året. Etter 2015 har den årlige veksten sunket til 4 prosent.

 

Figur 1

Figur 1. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Gjennonsnitt siste fire kvartaler

Petroleum forklarer mest

I takt med at statens petroleumsinntekter økte kraftig fra siste del av 1990-årene, nådde de årlige overskuddene etter hvert svært høye nivåer. I perioden 2005–2014 utgjorde overskuddet om lag 14 prosent av BNP i gjennomsnitt – noe som er meget høyt både i historisk og internasjonalt perspektiv. I 2016 hadde overskuddet falt til under 5 prosent – blant annet som følge av reduksjon i oljeprisene.

En betydelig del av statens inntekter kommer fra petroleumssektoren og endringer i overskuddet skyldes ofte forhold i denne næringen. Gjennom opprettelsen av SPU, vil det være slik at inntektene, som kan svinge betydelig fra år til år, overføres til fondet og gir tilsvarende positivt bidrag til nettofinansinvesteringene hvert år.

Samtidig vil handlingsregelen bidra til en jevnere bruk av disse inntektene over de offentlige budsjettene. Denne bruken vil gi et negativt bidrag til nettofinansinvesteringene hvert år. Slik vil overskuddet i stor grad vise samme utvikling som petroleumsinntektene – noe som er illustrert i figur 2.

Figur 2. Petroleumsinntekter og overskudd i staten. Årlige tall

Petroleumsinntekter Overskudd
1978 6.0 1.6
1979 9.9 5.5
1980 23.0 16.5
1981 26.2 17.7
1982 29.3 15.3
1983 35.0 27.7
1984 43.0 33.4
1985 51.2 50.5
1986 19.4 31.7
1987 12.4 30.0
1988 4.4 21.3
1989 18.5 16.3
1990 33.9 16.0
1991 35.4 -0.3
1992 32.9 -16.5
1993 35.5 -15.0
1994 37.4 -1.8
1995 39.7 30.8
1996 69.9 66.6
1997 78.6 86.7
1998 39.5 53.6
1999 64.2 84.5
2000 196.2 232.8
2001 187.2 217.1
2002 159.8 140.3
2003 169.1 133.3
2004 218.6 205.1
2005 296.6 295.1
2006 361.3 400.5
2007 314.1 412.7
2008 422.3 514.0
2009 263.1 274.5
2010 291.8 307.6
2011 369.7 395.0
2012 397.2 427.7
2013 333.3 354.5
2014 290.4 298.5
2015 185.7 198.7
2016 134.1 136.6