Økning i nettofordringer på over 1000 milliarder

Publisert:

Ved utgangen av 3. kvartal 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 9,6 billioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent i løpet av de fire siste kvartalene.

 

Ved utgangen av årets 3. kvartal beregnes offentlig forvaltnings samlede fordringer til nesten 11 billioner kroner. Fratrukket samlet gjeld sitter forvaltningen igjen med 9,6 billioner, nesten tre ganger BNP de siste fire kvartalene. Nettofordringene har siden 3. kvartal i fjor økt med 1038 milliarder kroner.

Figur 1. Nettofordringer i offentlig forvaltning fordelt på objekt

Bankinnskudd mv Aksjer og kapitalinnskudd Obligasjoner, sertifikater og utlån
1997 19.6 27.4 -1.0
18.7 29.2 2.0
20.4 28.9 1.2
17.3 28.6 6.2
1998 17.1 32.3 4.9
17.3 34.2 4.9
15.0 32.6 5.9
13.7 35.6 8.2
1999 11.1 36.6 9.6
12.2 36.6 8.9
12.2 37.3 8.8
14.4 38.2 8.4
2000 13.5 36.9 11.2
13.6 37.1 12.3
15.7 37.4 12.7
19.0 40.4 11.3
2001 19.3 38.5 13.6
18.3 47.8 19.3
17.7 45.5 19.4
15.8 50.1 21.3
2002 15.1 52.8 22.5
13.8 47.7 24.1
13.5 43.9 23.7
13.5 45.5 22.7
2003 13.8 46.2 22.8
13.4 52.8 25.5
15.6 52.9 24.0
16.3 56.7 23.3
2004 15.9 59.9 25.8
16.5 59.1 27.6
15.1 58.8 29.9
14.7 58.6 31.1
2005 15.3 60.2 32.5
15.1 63.5 34.6
14.5 68.0 36.3
16.6 69.1 36.6
2006 14.8 72.5 38.8
15.9 68.7 39.0
15.3 70.3 44.3
17.4 75.1 42.8
2007 15.0 75.6 47.0
16.6 79.9 46.8
16.8 80.4 42.8
16.2 82.4 41.0
2008 15.2 75.3 39.5
16.8 79.9 35.5
16.8 73.8 33.4
13.0 70.8 40.2
2009 12.8 69.0 34.8
12.4 87.9 36.3
12.8 97.7 35.4
14.0 105.1 35.2
2010 15.2 106.8 36.0
16.5 100.9 38.8
16.3 105.0 39.0
14.3 110.6 38.9
2011 14.3 109.8 39.5
15.3 105.0 40.7
15.3 94.8 42.4
13.2 104.4 42.3
2012 14.9 109.7 39.6
15.8 105.2 42.5
14.1 110.3 43.8
15.3 111.6 41.9
2013 15.1 123.7 44.6
14.9 127.0 46.9
13.2 135.0 49.8
12.8 139.4 55.0
2014 13.6 138.9 55.6
13.6 147.9 60.7
12.8 148.0 61.1
13.6 166.3 68.9
2015 14.3 184.8 72.7
13.5 182.3 70.9
12.4 176.8 78.9
13.2 191.7 80.0
2016 14.9 180.2 78.4
15.6 182.9 80.0
16.1 184.2 76.8
16.0 197.7 75.8
2017 17.2 204.2 74.3
16.9 206.9 74.4
16.2 207.5 70.9

Oljefondets utenlandsinvesteringer dominerer

834 milliarder kroner, altså nesten 80 prosent, av økningen i statens nettofordringer på 1048 milliarder stammer fra endringer i markedsverdien på Statens pensjonsfond utland.

Gjennom petroleumsutvinningen blir oljeformuen via oljefondet gradvis omgjort til finansformue, som videre blir investert i aksjer, obligasjoner og eiendommer i utlandet. Siden første innskudd i 1996 har markedsverdien på SPU vokst seg til om lag 8000 milliarder kroner ved utløpet av årets 3. kvartal. Etter hvert som en stadig større andel av offentlig forvaltnings fordringer består av oljefondets utenlandsinvesteringer, som har doblet seg siden 2012, vil kurssvingninger i større grad påvirke størrelsen på aktivaene.

Figur 2

Figur 2. Netto fordringsendring i offentlig forvaltning. Sum siste fire kvartaler

1142 milliarder kroner i offentlig bruttogjeld

Den offentlige bruttogjelden, slik den måles ved Maastricht-kriteriene, har økt med 7 prosent siden 3. kvartal i fjor, og har steget årlig siden 2014. Gjelden ligger nå på 1142 milliarder kroner. Dette kan delvis tilskrives jevnt økende gjeld i kommuneforvaltningen samt økt volum av gjenkjøpsavtaler i oljefondet. Den gjennomsnittlige gjelden tilsvarer 35 prosent av samlet BNP for de fire siste kvartalene.

Kontakt