301840
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
301840
statistikk
2017-11-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

6

milliarder kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
3. kvartal 20163. kvartal 2017Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT272 071281 0433,3
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet13 65216 51921,0
Skatter og avgifter139 563141 1331,1
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden98 716101 7113,0
Renter og utbytte7 6349 23821,0
Andre inntekter12 50612 442-0,5
 
B. UTGIFTER I ALT290 991286 855-1,4
Statens egne driftsutgifter i alt40 02536 604-8,5
Nybygg, anlegg mv i alt19 30514 330-25,8
Overføringer i alt231 661235 9211,8
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-18 920-5 812

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT272 071254 055316 046324 161281 043
Salg av varer og tjenester4 77513 1672 6474 8453 842
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet13 65214 99925 90622 48216 519
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 3806 0446 6375 7896 250
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3111 597340318557
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg29416364206420
Overføringer i alt247 924217 832280 152290 521253 455
Skatter og avgifter139 563153 664154 942211 123141 133
Medlemspremier til folketrygden41 57124 30540 48828 15942 723
Arbeidsgiveravgift til folketrygden57 14529 36556 62529 96758 988
Renter og utbytte7 6349 3803 81019 4049 238
Overføringer fra andre statlige regnskaper03959038
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner339349330348320
Overføringer fra Norges bank0017 72600
Andre overføringer1 6727306 1721 5201 015
 
B. UTGIFTER I ALT290 991314 270341 830337 213286 855
Statens egne driftsutgifter i alt40 02560 95236 15741 36336 604
Lønn og godtgjørelser19 05321 66319 75422 70419 283
Varer og tjenester11 62418 06311 11211 85810 641
Andre driftsutgifter9 81220 2125 8657 3436 976
Driftsresultat i statens forretningsdrift-4641 014-574-542-296
Nybygg, anlegg mv i alt19 30524 90117 58414 22814 330
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet7 0306 8567 1476 6346 338
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers840916658762691
Nybygg, anlegg mv ellers11 43517 1299 7796 8327 301
Overføringer i alt231 661228 417288 089281 622235 921
Overføringer til andre statlige regnskaper14 5244 78922 60613 56017 236
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner41 59746 49860 60672 88648 237
Pensjoner, trygder mv, folketrygden108 132114 554108 517114 620110 559
Renteutgifter vedr. statsgjelden-7563 5861 8496 271-872
Andre overføringer68 16458 99094 51174 28560 761
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-18 920-60 215-25 784-13 052-5 812
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-29 500-23 890-19 700-19 410-10 400
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER10 580-36 325-6 0846 3584 588
 
F. NETTO UTLÅN MV-1 629-7 1974 680-8 5093 262
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN5 7906 4586 52044 4390
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-6 41935 58617 28429 572-1 326

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20142015201620172018
A. INNTEKTER I ALT1 278 7581 227 4121 162 4831 180 5701 252 911
Salg av varer og tjenester23 65222 91625 28617 75716 773
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet121 44793 85567 18866 40076 900
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet21 83823 72723 27725 40022 200
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 3112 6492 5112 4222 388
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg537523632381618
Overføringer i alt1 108 9731 083 7421 043 5891 068 2101 134 032
Skatter og avgifter760 369703 299659 444678 160736 108
Medlemspremier til folketrygden119 936129 807133 599139 524144 600
Arbeidsgiveravgift til folketrygden164 015169 629171 325177 134182 200
Renter og utbytte55 91552 98841 23339 48447 668
Overføringer fra andre statlige regnskaper245185945325
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 0651 2631 3431 4361 473
Andre overføringer7 42816 1529 96214 7197 458
 
B. UTGIFTER I ALT1 127 0961 194 4651 246 0921 301 8061 325 228
Statens egne driftsutgifter i alt156 948167 382182 574171 691172 539
Lønn og godtgjørelser77 62478 50481 95482 78183 350
Varer og tjenester45 05649 35552 84455 42956 430
Andre driftsutgifter34 61740 11648 11033 72933 213
Driftsresultat i statens forretningsdrift-349-593-334-248-454
Nybygg, anlegg mv i alt77 53674 92278 46170 47271 872
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet35 37228 95527 81525 50025 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers2 3353 0453 5223 5674 421
Nybygg, anlegg mv ellers39 82942 92247 12441 40542 451
Overføringer i alt892 612952 161985 0571 059 6431 080 817
Overføringer til andre statlige regnskaper49 33351 41854 44757 79460 147
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner199 161207 122216 899231 377234 823
Pensjoner, trygder mv, folketrygden389 927420 460437 087460 162469 736
Renteutgifter vedr. statsgjelden11 11711 24910 82511 6198 872
Andre overføringer243 074261 912265 799298 691307 239
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND151 66232 947-83 609-121 236-72 317
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND155 50232 193-87 737-121 235-72 317
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-3 8407544 128-10
 
F. NETTO UTLÅN MV-39 39136 15337 589-5 054-62 403
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN17 20659 91914 77863 2070
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-18 34595 31848 23958 154-62 403

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
3. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Skatter på utvinning av petroleum8 700-1 6879 20216 67115 374
Avgifter på utvinning av petroleum2723 7391352 324321
Netto kontantstrøm fra SDØE12 96715 11426 27522 51717 310
Utbytte fra Statoil2 2292 17702 0184 282
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet24 16919 34335 61143 53037 287

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2013201420152016
Skatter på utvinning av petroleum201 504170 050103 67241 093
Avgifter på utvinning av petroleum4 9326 1146 4856 513
Netto kontantstrøm fra SDØE124 294112 85792 71766 455
Utbytte fra Statoil14 42122 64615 38210 717
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet345 151311 667218 256124 779

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB