290241
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
290241
statistikk
2017-06-06T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

26

milliarder kroner i underskudd før overføring fra Statens pensjonsfond utland

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
1. kvartal 20161. kvartal 2017Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT308 310316 0462,5
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet21 34425 90621,4
Skatter og avgifter169 618154 942-8,7
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden93 97397 1133,3
Renter og utbytte8 1773 810-53,4
Andre inntekter15 19834 275125,5
 
B. UTGIFTER I ALT307 875341 83011,0
Statens egne driftsutgifter i alt37 51836 157-3,6
Nybygg, anlegg mv i alt15 24117 58415,4
Overføringer i alt255 116288 08912,9
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND435-25 784

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT308 310328 044272 071254 055316 046
Salg av varer og tjenester2 7694 5754 77513 1672 647
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet21 34417 19313 65214 99925 906
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet6 1645 6895 3806 0446 637
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers3042993111 597340
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg1365129416364
Overføringer i alt277 593300 237247 924217 832280 152
Skatter og avgifter169 618196 599139 563153 664154 942
Medlemspremier til folketrygden38 90928 81441 57124 30540 488
Arbeidsgiveravgift til folketrygden55 06429 75057 14529 36556 625
Renter og utbytte8 17716 0417 6349 3803 810
Overføringer fra andre statlige regnskaper74803959
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner318337339349330
Overføringer fra Norges bank026 5890017 726
Andre overføringer5 5002 0591 6727306 172
 
B. UTGIFTER I ALT307 875332 957290 991314 270341 830
Statens egne driftsutgifter i alt37 51844 08040 02560 95236 157
Lønn og godtgjørelser19 00222 23719 05321 66319 754
Varer og tjenester10 70712 45011 62418 06311 112
Andre driftsutgifter8 1929 8949 81220 2125 865
Driftsresultat i statens forretningsdrift-383-501-4641 014-574
Nybygg, anlegg mv i alt15 24119 01319 30524 90117 584
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 3247 6057 0306 8567 147
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers828937840916658
Nybygg, anlegg mv ellers8 08910 47111 43517 1299 779
Overføringer i alt255 116269 864231 661228 417288 089
Overføringer til andre statlige regnskaper21 90813 22614 5244 78922 606
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner58 42770 37641 59746 49860 606
Pensjoner, trygder mv, folketrygden103 031111 371108 132114 554108 517
Renteutgifter vedr. statsgjelden1 0026 993-7563 5861 849
Andre overføringer70 74867 89868 16458 99094 511
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND435-4 913-18 920-60 215-25 784
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-20 800-13 547-29 500-23 890-19 700
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER21 2358 63410 580-36 325-6 084
 
F. NETTO UTLÅN MV46 220195-1 629-7 1974 680
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN02 5305 7906 4586 520
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV24 985-5 909-6 41935 58617 284

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20142015201620162017
A. INNTEKTER I ALT1 278 7581 227 4121 162 4831 252 4901 180 570
Salg av varer og tjenester23 65222 91625 28625 82617 757
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet121 44793 85567 18892 20066 400
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet21 83823 72723 27723 70025 400
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 3112 6492 5112 2292 422
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg537523632221381
Overføringer i alt1 108 9731 083 7421 043 5891 108 3141 068 210
Skatter og avgifter760 369703 299659 444719 618678 160
Medlemspremier til folketrygden119 936129 807133 599134 634139 524
Arbeidsgiveravgift til folketrygden164 015169 629171 325175 697177 134
Renter og utbytte55 91552 98841 23347 87939 484
Overføringer fra andre statlige regnskaper245185946953
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 0651 2631 3431 4981 436
Andre overføringer7 42816 1529 96214 11914 719
 
B. UTGIFTER I ALT1 127 0961 194 4651 246 0921 257 3971 301 806
Statens egne driftsutgifter i alt156 948167 382182 574184 917171 691
Lønn og godtgjørelser77 62478 50481 95480 38382 781
Varer og tjenester45 05649 35552 84455 70555 429
Andre driftsutgifter34 61740 11648 11049 15833 729
Driftsresultat i statens forretningsdrift-349-593-334-329-248
Nybygg, anlegg mv i alt77 53674 92278 46181 55370 472
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet35 37228 95527 81529 00025 500
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers2 3353 0453 5223 6923 567
Nybygg, anlegg mv ellers39 82942 92247 12448 86141 405
Overføringer i alt892 612952 161985 057990 9271 059 643
Overføringer til andre statlige regnskaper49 33351 41854 44754 11757 794
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner199 161207 122216 899217 558231 377
Pensjoner, trygder mv, folketrygden389 927420 460437 087439 216460 162
Renteutgifter vedr. statsgjelden11 11711 24910 82510 69811 619
Andre overføringer243 074261 912265 799269 338298 691
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND151 66232 947-83 609-4 907-121 236
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND155 50232 193-87 737-4 907-121 235
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER-3 8407544 1280-1
 
F. NETTO UTLÅN MV-39 39136 15337 58954 430-5 054
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN17 20659 91914 778..63 207
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-18 34595 31848 23954 43058 154

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Skatter på utvinning av petroleum11 28722 7938 700-1 6879 202
Avgifter på utvinning av petroleum2382 2632723 739135
Netto kontantstrøm fra SDØE22 29816 07612 96715 11426 275
Utbytte fra Statoil4 0452 2672 2292 1770
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet37 86843 39924 16919 34335 611

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2013201420152016
Skatter på utvinning av petroleum201 504170 050103 67241 093
Avgifter på utvinning av petroleum4 9326 1146 4856 513
Netto kontantstrøm fra SDØE124 294112 85792 71766 455
Utbytte fra Statoil14 42122 64615 38210 717
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet345 151311 667218 256124 779

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Statsregnskapets inntekter og utgifter
Emne: Offentlig sektor

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB