367395
/offentlig-sektor/statistikker/statsregn/kvartal
367395
statistikk
2019-04-03T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
statsregn, Statsregnskapets inntekter og utgifter, avgifter (for eksempel dokumentavgift, arveavgift, merverdiavgift), skatter (for eksempel inntekts- og formueskatt, fellesskatt til staten), statsbudsjettet, finansieringsbehov, statens underskudd og overskudd, overføringer til kommuner og fylkeskommuner, petroleumsinntekterStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Statsregnskapets inntekter og utgifter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

9

milliarder kroner i overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland i 4. kvartal 2018

Statsregnskapet. Kvartalstall. Millioner kroner og endring i prosent.
4. kvartal 20174. kvartal 2018Endring i prosent
A. INNTEKTER I ALT304 638349 38114,7
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet21 71332 22948,4
Skatter og avgifter194 037221 60114,2
Medlemspremier og arbeidsgiveravgift til folketrygden56 57060 5427,0
Renter og utbytte8 92216 05880,0
Andre inntekter23 39618 951-19,0
 
B. UTGIFTER I ALT314 970339 9287,9
Statens egne driftsutgifter i alt52 71555 2004,7
Nybygg, anlegg mv i alt23 73721 602-9,0
Overføringer i alt238 518263 12610,3
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-10 3329 453

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Kvartalstall. Millioner kroner1
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
1Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og revideres ikke. De bør tolkes med varsomhet.
A. INNTEKTER I ALT304 638335 796341 375324 043349 381
Salg av varer og tjenester7 9444 0424 8706 2408 563
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet21 71330 88322 41728 98132 229
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet5 9725 6865 5345 9276 489
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers1 6053523923911 835
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg-6276136484367
Overføringer i alt267 466294 757308 026282 020299 898
Skatter og avgifter194 037170 575224 784159 366221 601
Medlemspremier til folketrygden26 37741 85229 31744 47928 482
Arbeidsgiveravgift til folketrygden30 19357 79931 70161 71232 060
Renter og utbytte8 9226 00020 22015 21816 058
Overføringer fra andre statlige regnskaper94..41031
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner374350369352382
Overføringer fra Norges bank014 333000
Andre overføringer7 4693 8481 5948931 284
 
B. UTGIFTER I ALT314 970345 906338 264294 048339 928
Statens egne driftsutgifter i alt52 71536 39642 60338 03755 200
Lønn og godtgjørelser21 03220 53923 39619 39721 689
Varer og tjenester18 67211 12912 23611 90619 682
Andre driftsutgifter11 7755 2457 4137 20312 829
Driftsresultat i statens forretningsdrift1 236-517-442-4691 000
Nybygg, anlegg mv i alt23 73714 00216 74616 24121 602
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet6 4455 5865 2166 0305 723
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers1 1188911 1349621 488
Nybygg, anlegg mv ellers16 1747 52510 3969 24914 391
Overføringer i alt238 518295 508278 915239 770263 126
Overføringer til andre statlige regnskaper4 56925 40513 01416 5195 686
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner51 05060 04969 80954 38653 346
Pensjoner, trygder mv, folketrygden116 135108 701117 060114 022120 436
Renteutgifter vedr. statsgjelden1 5852 4056 085-2842 430
Andre overføringer65 17998 94872 94755 12781 228
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-10 332-10 1103 11129 9959 453
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-14 037-6 000-1 91312 45020 908
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER3 705-4 1105 02417 545-11 455
 
F. NETTO UTLÅN MV-6 936-62 762-18 863-2 933-15 462
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN0027 4856 34010 074
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV-10 641-58 6523 598-14 1386 067

Tabell 2 
Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner

Statsregnskapet. Inntekter og utgifter etter hovedposter. Årstall. Millioner kroner
RegnskapBudsjett
20162017201820182019
A. INNTEKTER I ALT1 162 4831 225 8881 350 5921 432 2271 430 397
Salg av varer og tjenester25 28619 27823 71424 26523 833
Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet67 18886 620114 510107 900107 900
Avskrivninger og inntekter av statens petroleumsvirksomhet23 27724 64823 63622 10022 100
Avskrivninger og inntekter av statens forretningsdrift ellers2 5112 8202 9702 8732 873
Andre inntekter i samband med bygg og anlegg6329281 063516516
Overføringer i alt1 043 5891 091 5941 184 6991 274 5731 273 175
Skatter og avgifter659 444701 234776 326852 880852 087
Medlemspremier til folketrygden133 599137 747144 130150 714150 700
Arbeidsgiveravgift til folketrygden171 325175 773183 272191 806191 800
Renter og utbytte41 23341 37557 49657 90757 332
Overføringer fra andre statlige regnskaper94190713525
Overføringer fra kommuner og fylkeskommuner1 3431 3731 4521 4381 438
Andre overføringer9 96216 1767 6197 7937 793
 
B. UTGIFTER I ALT1 246 0921 280 8661 318 1451 378 9001 377 068
Statens egne driftsutgifter i alt182 574166 838172 236176 311176 417
Lønn og godtgjørelser81 95482 77385 02188 71687 890
Varer og tjenester52 84452 28254 95358 70559 501
Andre driftsutgifter48 11031 95932 69029 25429 390
Driftsresultat i statens forretningsdrift-334-176-428-364-364
Nybygg, anlegg mv i alt78 46169 87868 59075 98176 217
Nybygg mv statens petroleumsvirksomhet27 81526 56422 55527 00027 000
Nybygg mv statens forretningsdrift ellers3 5223 2284 4744 5654 565
Nybygg, anlegg mv ellers47 12440 08641 56144 41644 652
Overføringer i alt985 0571 044 1501 077 3191 126 6081 124 434
Overføringer til andre statlige regnskaper54 44757 97160 62463 40563 247
Overføringer til kommuner og fylkeskommuner216 899232 778237 589243 186242 254
Pensjoner, trygder mv, folketrygden437 087449 831460 219478 166477 846
Renteutgifter vedr. statsgjelden10 8258 83310 63610 48910 489
Andre overføringer265 799294 737308 251331 362330 598
 
C. OVERSKUDD FØR NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-83 609-54 97832 44753 32753 329
 
D. NETTO AVSETNING TIL STATENS PENSJONSFOND - UTLAND-87 737-63 54725 44553 32853 328
 
E=C-D. OVERSKUDD FØR LÅNETRANSAKSJONER4 1288 5697 002-11
 
F. NETTO UTLÅN MV37 589-7 503-100 019639628
 
G. AVDRAG PÅ STATSGJELDEN14 77850 95943 89976 51576 515
 
H=F+G-E. FINANSIERINGSBEHOV48 23934 887-63 12277 15577 142

Tabell 3 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Kvartalstall. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Skatter på utvinning av petroleum23 80214 97630 53126 34038 467
Avgifter på utvinning av petroleum3 3486022 2691183 985
Netto kontantstrøm fra SDØE22 17031 76123 51229 65333 761
Utbytte fra Equinor2 0982 1184 1554 3204 391
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet51 41849 45760 46760 43180 604

Tabell 4 
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet. Årstall. Millioner kroner
2015201620172018
Skatter på utvinning av petroleum103 67241 09365 049110 313
Avgifter på utvinning av petroleum6 4856 5136 1286 973
Netto kontantstrøm fra SDØE92 71766 45588 272118 687
Utbytte fra Equinor15 38210 7178 39814 984
Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet218 256124 779167 847250 959

Om statistikken

Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Inntekter i alt: Totale brutto inntekter før tilbakeføringer fra Statens pensjonsfond - Utland.

Utgifter i alt: Totale brutto utgifter før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland.

Overskudd før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland: Inntekter i alt fratrukket utgifter i alt.

Overskudd før lånetransaksjoner: Overskudd etter netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland.

Finansieringsbehov: Underskudd før lånetransaksjoner pluss netto utlån mv. og avdrag på statsgjelden.

Finansiering: Hvordan underskuddet (eventuelt overskuddet) før netto avsetning til Statens pensjonsfond - Utland finansieres, fordelt etter hovedgrupper av finansobjekter.

Hovedpost: Inntekter og utgifter inndeles i hovedgrupper etter art eller type i hovedsak basert på om transaksjonen er relatert til drift eller investeringer, om det gis motytelser eller ikke og hva slags samfunnsøkonomisk funksjon den enkelte transaksjonen har. Opprinnelig ble postinndelingen basert på nasjonalregnskapets kontoplan, men dette er blitt noe "utvannet" over tid.

Programområde: Utgiftene inndeles etter hva som er hovedhensikten eller formålet med den enkelte utgiftspost.

Finansobjekt: Grov inndeling av finansobjekter, der det i hovedsak skilles mellom innskudd, lån, sertifikater, obligasjoner og egenkapitalinstrumenter (aksjer, kapitalinnskudd mv.).

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvise tall for statsregnskapets inntekter og utgifter publiseres om lag en og en halv måned etter kvartalets utløp. Ved publisering av tall for 4. kvartal publiseres også tall for året samlet. Budsjettall oppdateres i statistikkbanken ved publisering av tall for 3. og 4. kvartal.

Månedlige tall for inntekter, utgifter og overskudd, samt enkelte større inntektsposter, frigis på den siste virkedagen i påfølgende måned. Disse tallene publiseres kun i statistikkbanken, og uten forhåndsvarsling.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS-database.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten tilgang på tall fra statsregnskapet. I tillegg er Norge, gjennom avtaler med IMF, pliktige til å publisere slik regnskapsstatistikk.

Årlige og kvartalsvise tall er tilgjengelig fra 1985. Månedlige tall er tilgjengelig fra 2003. Enkelte større inntektsposter er tilgjengelig fra 1980.

Brukere og bruksområder

Statistikken bearbeides og er en sentral kilde i nasjonalregnskapet og statistikk om offentlige finanser. Andre viktige brukere er allmennheten, IMF og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er ikke basert på internasjonale standarder, men på Finansdepartementets egne retningslinjer for regnskapsføring i staten - se egen nettside.

Tall fra statistikken inngår i bearbeidet form i statistikk om offentlige finanser og nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle statlige forvaltningsorganer som rapporterer til det sentrale statsregnskapet. Statlig forretningsdrift og statsbankene er med, men ikke statlig eide foretak.

Datakilder og utvalg

Datakilden til statistikken er det sentrale statsregnskapet - et administrativt register som inneholder kontantbaserte transaksjoner for bruttobudsjetterende statlige forvaltningsorganer, statens forretningsdrift og statsbankene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statsregnskapet innhentes elektronisk fra Finansdepartementet gjennom Direktoratet for økonomiforvaltning. Kontroll av statsregnskapet foregår hovedsakelig på makronivå, ved at man vurderer rimeligheten av de enkelte aggregerte inntekts- og utgiftsstørrelsene. For øvrig kontrolleres at regnskapene balanserer (dvs. at utgifter er lik inntekter inkl. finansieringsbehov).

Sesongjustering

Statistikken sesongjusteres ikke.

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene unngås stort sett ved at tabellene bare viser hovedgrupper av inntekter og utgifter. Brudd kan likevel forekomme, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil ved aggregering av hovedpost og finansobjekt.

Revisjon

Publiserte tall anses som endelige – og revideres normalt sett ikke.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB