Skatterekneskapseptember 2005

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
20. august 2002 Juli 2002 Låg skattevekst
16. juli 2002 Juni 2002 Låg skattevekst
17. juni 2002 Mai 2002 Lågare veksttakt i skatteinngangen
16. mai 2002 April 2002 Skattevekst på 4 prosent
18. april 2002 Mars 2002 Moderat auke i skatteinngangen
15. mars 2002 Februar 2002 Skatteinngangen auka med 6,8 prosent
15. februar 2002 Januar 2002 Skatteinnbetalingane auka med 4,1 prosent
18. januar 2002 Desember 2001 Høge skatteinnbetalingar i 2001
20. desember 2001 November 2001 22 prosent meir innbetalt skatt
16. november 2001 Oktober 2001 Framleis skatteauke i Noreg
16. oktober 2001 September 2001 Auke i skatteinntektene
18. september 2001 August 2001 Auka innbetaling av skatt
16. august 2001 Juli 2001 Oljen aukar skatteinntektene
16. juli 2001 Juni 2001 Skatteauken held fram
15. juni 2001 Mai 2001 Framleis kraftig skatteauke i Noreg