23671_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23671
Skatteinnbetalingane auka med 4,1 prosent
statistikk
2002-02-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinnbetalingane auka med 4,1 prosent

For januar 2002 er det i alt innbetalt 42,2 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 1,7 milliardar, eller 4,1 prosent, i forhold til same periode i 2001.

Skatteinngang januar 2001 og 2002, etter skatteordning. Millionar kroner

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar frå 2000 til 2001 og frå 2001 til 2002

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: