23669_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23669
Skatteinngangen auka med 6,8 prosent
statistikk
2002-03-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapfebruar 2002

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skatteinngangen auka med 6,8 prosent

For januar og februar 2002 er det i alt innbetalt og fordelt 52,8 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 6,8 prosent i forhold til same periode i fjor.

Skatteinngangen januar-februar 2001 og 2002, etter skatteordning. Millionar kroner

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-februar frå 2000 til 2001 og frå 2001 til 2002

I samband med løpande inntektsutjamning som blei innført frå og med januar 2000, vil innbetalt og fordelt skatt kvar månad inngå i grunnlaget for utrekning av rammeoverføringane til kommunane. Informasjon om befolkningstala for dei ulike kommunane per 1. januar finst på lenka www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: