Skatterekneskapapril 2005

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. februar 2005 Januar 2005 Skattevekst på 7,2 prosent i januar
17. januar 2005 Desember 2004 Skatteinntektene auka med 5,1 prosent
15. desember 2004 November 2004 Skatteinntektene auka med 6,3 prosent
15. november 2004 Oktober 2004 Stor auke i oljeskattane
15. oktober 2004 September 2004 4,1 prosent auke i skatteinngangen hittil i år
15. september 2004 August 2004 Skatteinngangen auka med 4,5 prosent
16. august 2004 Juli 2004 4,3 prosent skatteauke hittil i år
19. juli 2004 Juni 2004 Moderat skatteauke i første halvår
14. juni 2004 Mai 2004 Moderat auke i skatteinngangen
14. mai 2004 April 2004 Auke i skatteinngangen hittil i år
20. april 2004 Mars 2004 2,2 prosent auke i skatteinngangen
15. mars 2004 Februar 2004 Skattevekst på 1,3 prosent
16. februar 2004 Januar 2004 Skattevekst på 1,3 prosent
16. januar 2004 Desember 2003 Skatteinntektene auka med 5 prosent
15. desember 2003 November 2003 Auka skatteinngang på 3,8 prosent