23599_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23599
Skattevekst på 7,2 prosent i januar
statistikk
2005-02-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2005

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på 7,2 prosent i januar

I januar 2005 vart det til saman innbetalt 48,7 milliardar kroner i skatt. Dette er ein auke på 3,3 milliardar kroner, eller 7,2 prosent, frå same periode i 2004.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar frå 2003 til 2004 og frå 2004 til 2005

Av totalbeløpet vart det innbetalt 24,3 milliardar kroner til folketrygda, ein auke på 6,6 prosent, og 11,8 milliardar kroner til statsforvaltninga - opp 11,2 prosent. Til primærkommunane vart det innbetalt 10,6 milliardar kroner, ein auke på 9,1 prosent samanlikna med januar 2004. Fylkesskatten hadde ein nedgang på 12,8 prosent, til 2,0 milliardar kroner.

Tabeller: