230667_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230667_tabell
statistikk
2015-11-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 50 35 milliarder i 2014.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2014

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. krfullscreen-iconOffentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. krexcel-iconOffentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. krcsv-iconOffentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
Tabell 2Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconOffentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconOffentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconOffentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 3Offentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.fullscreen-iconOffentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.excel-iconOffentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.csv-iconOffentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.
Tabell 4Offentlig forvaltning. Stønader. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconOffentlig forvaltning. Stønader. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconOffentlig forvaltning. Stønader. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconOffentlig forvaltning. Stønader. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 5Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconOffentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.excel-iconOffentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.csv-iconOffentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
Tabell 6Kommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.fullscreen-iconKommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.excel-iconKommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.csv-iconKommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken