Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld2015

Innhold

Arkiv for Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. desember 2016 2015 Fordringer og gjeld justert opp
3. juni 2016 2015 Store kursgevinster tre år på rad
26. november 2015 2014 Finansformue nedjustert
8. juni 2015 2014 Kraftig vekst i statens finansformue
30. oktober 2014 2013 Rekordstor verdiøkning for statens finansformue
9. oktober 2013 2012 Finansformuen når nye høyder
10. desember 2012 2011 Økt nettoformue tross store aksjetap
21. desember 2011 2010 Økt nettoformue i offentlig forvaltning
12. februar 2002 2000 Økning i forvaltningens nettofordringer
10. desember 1999 1998 Økte fordringer i offentlig forvaltning
14. januar 2003 2001 Økt nettogjeld for kommunene
19. februar 2001 1999 Økte nettofordringer
6. januar 2011 2009 Forbedret finansiell posisjon
22. september 2006 2005 Økte nettofordringer i offentlig forvaltning
21. desember 2004 2003 Forvaltningens fordringer øker
8. oktober 2007 2006 Forvaltningens fordringer øker
23. desember 2005 2004 Økte nettofordringer i offentlig forvaltning
5. desember 2003 2002 En liten økning i forvaltningens fordringer
26. september 2008 2007 Økning i nettofordringene tross valutatap
16. desember 2009 2008 Finansiell nettoformue svekket i 2008

For tidligere publiseringer se også: Statsgjelden.