Fordringer på 12 billioner

Publisert:

Ved utgangen av årets 3. kvartal var offentlig forvaltnings fordringsmasse nesten 12 billioner kroner stor, mens gjelden utgjorde halvannen billion.

Offentlig forvaltnings nettofordringer utgjorde ved utgangen av årets 3. kvartal 10 350 milliarder kroner, altså 10,4 billioner kroner. Ettersom kommuneforvaltningen hadde en samlet nettogjeld på 140 milliarder kroner var nettofordringene i statsforvaltningen enda høyere enn i offentlig forvaltning samlet.

Oljefondet dominerer

Statens fordringer består i høy grad av utenlandsinvesteringene til Statens pensjonsfond utland, populært kalt «Oljefondet». Disse investeringene i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom utgjorde ved årtusenskiftet en drøy tredel av statens samlede nettofordringer. Over tid har denne andelen steget jevnt og trutt, og siden 2013 har den ligget over 80 prosent.

Figur 1. Markedsverdi Statens pensjonsfond utland som andel av statsforvaltningens samlede fordringer

Prosent
1998 25.8
1999 28.8
2000 36.4
2001 44.8
2002 47.5
2003 53.5
2004 53.9
2005 56.9
2006 59.2
2007 61.2
2008 68.9
2009 68.9
2010 70.8
2011 72.3
2012 74.4
2013 77.6
2014 80.9
2015 83.1
2016 82.1
2017 82.3
2018K3 80.8

På grunn av Oljefondets dominans er objektsfordelingen av statens samlede finansformue avhengig av fondets investeringsstrategi, noe som blir stadig mer synlig etter hvert som fondet vokser. Innenfor rammene fastsatt i mandatet fra Finansdepartementet skal strategien sørge for investeringer med god risikospredning og høyest mulig avkastning. Per 30. september er Oljefondet investert med to tredeler i aksjer og resten i rentepapirer og unotert eiendom.

Figur 2. Fordeling av statsforvaltningens fordringer etter finansobjekt. Gjennomsnitt fire siste kvartaler

Verdipapirfondsandeler, forsikringstekniske reserver og andre fordringer Annen egenkapital Aksjer Utlån Sertifikater, obligasjoner og statskasseveksler Bankinnskudd, sedler og skillemynt
3. kv. 1996 12.5 28.3 11.5 27.5 4.5 15.6
4. kv. 1996 12.7 27.6 11.8 26.7 6.2 15.1
1. kv. 1997 12.8 26.7 11.9 25.9 7.6 15.1
2. kv. 1997 12.5 26.5 12.1 25.3 9.1 14.5
3. kv. 1997 12.1 26.0 12.3 24.6 10.5 14.5
4. kv. 1997 11.8 25.7 12.3 24.1 12.1 14.2
1. kv. 1998 11.2 25.8 13.3 23.4 13.1 13.3
2. kv. 1998 10.9 25.6 14.4 22.9 13.6 12.6
3. kv. 1998 10.7 26.1 14.9 22.7 14.6 11.0
4. kv. 1998 10.5 26.6 16.1 22.6 14.2 10.0
1. kv. 1999 10.3 27.3 16.6 22.8 14.5 8.4
2. kv. 1999 10.3 27.7 16.8 23.0 15.3 6.8
3. kv. 1999 10.2 27.6 17.6 23.1 15.7 5.8
4. kv. 1999 10.2 27.0 18.4 22.8 15.8 5.9
1. kv. 2000 10.5 26.0 18.6 22.4 16.4 6.2
2. kv. 2000 10.9 24.9 19.0 21.8 17.2 6.2
3. kv. 2000 11.9 23.6 19.4 21.3 18.0 5.8
4. kv. 2000 12.1 21.9 20.1 20.9 19.0 6.1
1. kv. 2001 12.7 20.2 20.5 20.8 19.4 6.3
2. kv. 2001 12.4 18.3 22.7 20.4 19.7 6.6
3. kv. 2001 12.0 16.6 24.4 19.9 20.2 6.9
4. kv. 2001 11.4 15.4 26.3 19.8 20.8 6.2
1. kv. 2002 10.4 14.4 29.1 19.2 21.5 5.5
2. kv. 2002 10.0 13.7 29.3 19.4 22.7 5.0
3. kv. 2002 9.1 13.0 29.2 20.6 23.2 4.9
4. kv. 2002 9.2 12.6 28.4 21.6 23.7 4.5
1. kv. 2003 9.2 12.2 27.0 22.6 24.5 4.5
2. kv. 2003 8.8 11.9 26.7 23.3 25.0 4.4
3. kv. 2003 8.3 11.5 27.1 23.1 25.2 4.8
4. kv. 2003 7.8 10.8 28.1 23.0 25.0 5.3
1. kv. 2004 7.2 10.1 29.4 22.7 24.8 5.7
2. kv. 2004 7.5 9.5 29.8 23.9 23.3 6.0
3. kv. 2004 7.8 8.7 30.0 24.4 23.3 5.7
4. kv. 2004 8.1 8.4 30.0 24.4 24.0 5.2
1. kv. 2005 8.3 8.1 29.8 25.0 24.0 4.7
2. kv. 2005 8.2 8.0 30.6 22.6 26.5 4.2
3. kv. 2005 7.9 7.8 31.8 22.1 26.7 3.7
4. kv. 2005 7.7 7.6 32.7 22.4 25.9 3.7
1. kv. 2006 7.7 7.3 33.9 22.0 25.7 3.4
2. kv. 2006 7.6 7.0 34.2 24.1 23.6 3.4
3. kv. 2006 7.6 6.8 33.9 24.3 24.1 3.3
4. kv. 2006 7.4 6.5 33.6 23.3 25.9 3.3
1. kv. 2007 7.1 6.2 33.1 23.2 27.0 3.3
2. kv. 2007 6.8 6.0 33.5 22.8 27.5 3.4
3. kv. 2007 6.4 5.8 34.4 22.4 27.4 3.7
4. kv. 2007 6.4 5.6 35.4 22.4 26.6 3.6
1. kv. 2008 6.4 5.5 36.4 21.0 26.8 3.9
2. kv. 2008 6.4 5.3 37.9 18.8 27.6 4.1
3. kv. 2008 6.4 5.2 38.6 17.1 28.5 4.2
4. kv. 2008 6.4 5.3 37.9 15.1 31.2 4.1
1. kv. 2009 5.8 5.3 37.7 13.9 32.8 4.6
2. kv. 2009 5.3 5.4 38.2 13.0 33.7 4.4
3. kv. 2009 4.5 5.4 39.9 12.4 33.4 4.3
4. kv. 2009 4.4 5.3 43.2 12.8 30.2 4.2
1. kv. 2010 4.5 5.3 46.0 13.1 27.4 3.7
2. kv. 2010 4.9 5.3 46.3 13.6 26.1 3.8
3. kv. 2010 5.4 5.3 46.4 13.8 25.3 3.9
4. kv. 2010 5.3 5.3 46.5 13.7 25.4 3.8
1. kv. 2011 5.5 5.2 46.4 13.9 25.3 3.7
2. kv. 2011 5.5 5.1 46.9 14.2 24.9 3.4
3. kv. 2011 6.0 5.1 46.3 14.2 25.3 3.1
4. kv. 2011 6.1 5.2 46.7 13.3 25.8 2.9
1. kv. 2012 6.1 5.3 47.5 12.4 25.9 2.8
2. kv. 2012 6.0 5.4 48.2 11.2 26.4 2.8
3. kv. 2012 5.4 5.3 49.9 10.3 26.2 2.8
4. kv. 2012 5.3 5.2 50.3 10.1 26.0 3.0
1. kv. 2013 5.2 5.1 50.7 10.0 26.0 3.0
2. kv. 2013 5.0 5.1 51.5 9.7 25.9 2.9
3. kv. 2013 4.7 5.1 52.4 9.6 25.5 2.8
4. kv. 2013 4.4 5.1 53.0 9.4 25.7 2.5
1. kv. 2014 4.2 5.1 53.3 9.0 26.2 2.3
2. kv. 2014 3.8 5.1 53.8 8.5 26.7 2.1
3. kv. 2014 3.7 5.1 54.0 7.9 27.3 2.0
4. kv. 2014 3.5 5.2 54.2 7.4 27.6 2.0
1. kv. 2015 3.2 5.3 54.8 7.0 27.6 2.0
2. kv. 2015 3.1 5.4 55.3 6.8 27.5 2.0
3. kv. 2015 2.9 5.5 55.1 6.7 27.9 1.9
4. kv. 2015 2.8 5.4 55.2 6.8 28.0 1.8
1. kv. 2016 2.8 5.4 54.6 6.9 28.5 1.8
2. kv. 2016 2.7 5.4 53.8 7.0 29.1 1.9
3. kv. 2016 2.7 5.3 54.0 7.0 29.0 2.1
4. kv. 2016 2.7 5.2 54.2 7.0 28.7 2.3
1. kv. 2017 2.8 5.1 54.9 7.0 28.0 2.3
2. kv. 2017 2.9 5.0 55.9 6.8 27.1 2.2
3. kv. 2017 2.9 4.9 57.0 6.8 26.3 2.1
4. kv. 2017 2.9 4.8 58.0 6.7 25.5 2.1
1. kv. 2018 2.9 4.7 58.5 6.8 25.0 2.1
2. kv. 2018 2.8 4.6 59.1 6.9 24.5 2.1
3. kv. 2018 2.8 4.6 59.6 6.8 24.1 2.2

Kontakt