Statistikkområde

Natur og miljø: Vann og avløp

Alt innhold for delområdet vann og avløp

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Vil ta 160 år å skifte ut det kommunale spillvannsnettet

  I 2016 ble cirka 230 av totalt 37 400 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,62 prosent. Fortsetter dagens fornyelsestakt vil det ta nærmere 160 å fornye hele spillvannsnettet. 

  Artikkel
 • Vekst for avfallsbransjen

  Omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet gikk opp 7 prosent fra 2014 til 2015. Mye av veksten skyldes materialgjenvinning.

  Artikkel
 • Færre sandfilteranlegg, flere minirenseanlegg

  I 2015 var det nærmere 330 000 små avløpsanlegg her i landet. Siden 2002 er det blitt rundt 10 000 færre slike anlegg, en reduksjon på 3 prosent. Nedgangen er størst blant slamavskillere med sandfilter som er redusert med hele 43 prosent.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2015

  Rapporter 2016/40

  I 2015 ligger utslippene av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg på henholdsvis 910 og 15 500 tonn. Sammenlignet med 2002 tilsvarer dette en økning på knapt 1 prosent for fosfor, men hele 31 prosent for nitrogen.

  Publikasjon
 • Økt omsetning for avfallshåndtering

  Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en omsetning på 23,9 milliarder i 2015. Dette er en oppgang på 6,2 prosent sammenlignet med endelige tall for 2014.

  Artikkel
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2015/53

  Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1 440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området.

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2014/41

  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsa...

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2013/63

  Denne rapporten oppdaterer status innenfor norsk avløpssektor og belyser ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, tungmetaller, organisk materiale; dessuten renseeffekter og antall avløpsanlegg.

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2012/37

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2011/46

  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antal...

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2010/54

  Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning.

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2009/49

  Publikasjon
 • Naturressurser og miljø 2008

  Statistiske analyser 102

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2007/50

  Publikasjon
 • Water use in mining, quarrying and manufacturing industries

  Notater 2007/16

  Publikasjon