Retting av tall for salg av marine gassoljer og autodiesel

Publisert:

Tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel er rettet tilbake til 2012. SSB har tidligere innhentet for lave salgstall for disse produktene i denne perioden.

Her finner du statistikken Salg av petroleumsprodukt for 2020.

Rettingen innebærer en økning i tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel fra 2012 og fremover, mens tallene før 2012 ikke påvirkes av endringen.

Følgende statistikker blir påvirket av rettingen;

Endring i nivåtallene fra statistikken over salg av marine gassoljer og autodiesel innebærer en oppjustering av nivået på klimagassutslipp fra 2012 og fremover. Endringen medfører at det ble lagt til vel 674 millioner liter marine gassoljer og autodiesel i petroleumsstatistikken for 2019.

En grovregning viser at dette til sammen utgjør i underkant av 1,8 millioner tonn CO2 for samme år. Hvor mye av dette som til slutt blir en del av de samlede klimagassutslippene i Norge for 2019 avhenger blant annet av fordelingen mellom fiske, innenriks og utenriks sjøfart. Her kan du se utslippsfaktorer fra ulike energikilder

Sammen med de øvrige kildene for statistikken Utslipp til luft, vil virkningen på statistikken (nivå- og endringstall) først være kjent ved publisering av utslippsstatistikken 8. juni.

Kontakt