Avfallsregnskapet2011

Innhold

Arkiv for Avfallsregnskapet - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. februar 2021 2019 2019
2. april 2020 2018 2018
3. april 2019 2017 2017
24. mai 2018 2016 2016
21. november 2017 2015 2015
25. mai 2016 2014 Avfallsmengdene fortsetter å øke
16. juni 2015 2013 Mer avfall etter statistikkutvidelse
27. juni 2014 2012 Mer avfall, mindre gjenvinning
14. februar 2013 2011 Større avfallsmengder og mer gjenvinning
14. desember 2011 1995-2010 Store endringer i deponert avfall
27. oktober 2010 1995-2007 Avfallsmengden ned for første gang
30. oktober 2009 1995-2007 Lavere avfallsvekst i 2008
24. oktober 2008 1995-2006 Sterk avfallsvekst i 2007
23. oktober 2007 1995-2005 Fortsatt avfallsvekst i 2006
22. desember 2006 1995-2004 Nesten ti millioner tonn avfall i 2005

For tidligere publiseringer se også: Avfallsregnskap, betong og tegl, Avfallsregnskap, plast, Avfallsregnskap, tre, Avfallsregnskap, tekstiler, Avfallsregnskap, glass, Avfallsregnskap, metaller, Emballasjeavfall, Avfallsregnskap, våtorganisk avfall, Avfallsregnskap, papir og Avfallsregnskap, slam.