92250_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar
92250_tabell
statistikk
2013-02-14T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false

Avfallsregnskapet2011

Innhold