Økonomisk utsyn over året 2018

Publisert:

Her kan du laste ned hele rapporten Økonomisk utsyn over året 2018.

Internasjonal og norsk økonomi med Økonomisk utsyn over året 2018 (PDF)

Innhold i PDF-filen:

Perspektiver, side 3

1. Konjunkturtendensene internasjonalt, side 5
1.1. Svakere vekst i USA, side 6
1.2. Svak vekst i Europa, side 8

2. Konjunkturutviklingen i Norge side, 13
2.1. Finanspolitikken, side 15
2.2. Pengepolitikken, side 17
2.3. Inntekt, konsum og sparing i husholdningene, side 18
2.4. Boligpriser og boliginvesteringer, side 21
2.5. Petroleumsinvesteringer, side 23
2.6. Næringsinvesteringer, side 24
2.7. Utenriksøkonomi, side 24
2.8. Aktivitetsutviklingen, side 26
2.9. Arbeidsmarkedet,.side 28
2.10. Lønn, side 29
2.11. Prisstigning, side 30
2.12. Usikkerhet i anslagene, side 32
2.13. Hvor godt traff SSBs prognoser for 2018? side 36

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2007-2022, side 41

Temabokser i Konjunkturtendensene. 2014-2018, side 42

3. Økonomisk vekst, side 43
3.1. Utviklingen i inntekt per innbygger, side 43
3.2. Vekst i produktivitet, side 47
3.3. Forskning og utvikling, side 49
3.4. Realkapital og avkastning på realkapital, side 52

4. Befolkning og arbeidsinnsats, side 54
4.1. Befolkningen, side 54
4.2. Arbeidsinnsats, side 65

5. Offentlig forvaltning, side 71
5.1. Offentlig forvaltnings inntekter, utgifter og finansiell stilling, side 71
5.2. Offentlig konsum, realinvesteringer og sysselsetting, side 74
5.3. Offentlige og private pensjoner, side 77

6. Husholdningene, side 81
6.1. Inntekt, side 81
6.2. Konsum og sparing i husholdninger, side 85
6.3. Formue og gjeld, side 86
6.4. Sammenligning av husholdningenes balanser i fem land, side 93

Begrepsdefinisjoner, side 97