Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Konjunkturer

Alt innhold for delområdet konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 4/2017

  Veksten i BNP Fastlands-Norge har nå vært høyere enn anslått trendvekst på knappe 2 prosent årlig i tre påfølgende kvartaler. Med bildet vi tegner vil norsk økonomi være i en om lag konjunkturnøytral situasjon i midten av 2019.

  Artikkel
 • Aldring og sysselsetting i by og bygd

  SSB analyse 2017

  Eldrebølgen er ikke bare en nasjonal statsfinansiell utfordring. Den vil også føre til store regionale utfordringer i det norske arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Sterk prisoppgang på naturgass

  Gassprisen og strømprisen trakk i hver sin retning da produsentprisindeksen i oktober økte for tredje måned på rad. En kraftig prisøkning på naturgass preget totalindeksen. 

  Artikkel
 • Leverandørindustrien slit framleis

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,7 prosent frå 2. til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tal. Det var i sær petroleumsretta leverandørindustri som trakk ned den samla aktiviteten. Auke i næringsmiddelindustrien dempa nedgangen.

  Artikkel
 • Industrien tærer på ordrereservene

  Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 9,9 prosent fra 3. kvartal 2016 til samme kvartal i år. Ordretilgangen gikk også ned med 3,2 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

  Rapporter 2017/31

  Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser.

  Publikasjon
 • Positive signaler fra industrien

  Norske industriledere melder om en liten produksjonsoppgang i 3. kvartal 2017, med forventinger om økt produksjon og ordretilgang i 4. kvartal. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2017 er også positiv blant flertallet av industrilederne.

  Artikkel
 • Høyere priser på energivarer

  I september steg prisene på energivarene i Produsentprisindeksen (PPI) 7,8 prosent. Både olje, gass og strøm økte i pris. Mest steg prisene på raffinerte oljeprodukter: 10,7 prosent. 

  Artikkel
 • Moderat nedgang i industriproduksjonen i sommar

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juli til august, hadde industriproduksjonen derimot eit tydeleg fall på 5,7 prosent.

  Artikkel
 • Oljefyrt oppgang i PPI

  Høyere oljepris og bedre kontrakter for utvinningstjenester var med å trekke opp produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir

  Meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til konjunkturomslaget. Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 3/2017

  Framover venter vi at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.

  Artikkel
 • Konjunktursituasjonen internasjonalt

  Økonomiske analyser 3/2017

  Vekstutsiktene internasjonalt er blitt lysere: Norges handelspartnere har passert konjunkturbunnen og vi anslår nå at konjunkturoppgangen i OECD-området blir sterkere enn tidligere antatt.

  Artikkel
 • Konjunkturbunnen er passert

  Økonomiske analyser 3/2017

  Fastlandsøkonomien passerte en konjunkturbunn ved siste årsskifte. Omslaget nå er svakt sammenliknet med de to andre oppgangene Norge har hatt på 2000-tallet.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1 prosent i perioden mai-juli 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juni til juli 2017, auka industriproduksjonen med 1,9 prosent.

  Artikkel