Økonomiske analyser, 3/2017

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Framover venter vi at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.

Åpne og les artikkelen i PDF (382 KB)

Kontakt